õigused ja kaitse

Mis saab puhketundidega?

Euroopa Kohus tegi 2. märtsil 2023 otsuse kohtuasjas C-477/21, mis muutis Eesti senist praktikat töö- ja puhkeaja nõuete rakendamisel. See avaldab mõju ettevõtetele, kus töötajad teevad tööd graafiku alusel. Esmaspäevast reedeni kaheksa tundi päevas töötavate inimeste tööaja arvestust see ei mõjuta.   Eelnimetatud otsuse kohaselt ei ole igapäevane puhkeaeg (24 tunnist ööpäevas 11 tundi puhkeaega) osa …

Mis saab puhketundidega? Read More »

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

1. juulil 2024 jõustub tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus. Seadus reguleerib Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse, sealhulgas meditsiinilise kaugkonsultatsiooni osutamise käigus tekkinud kahju hüvitamist kindlustusandja poolt. Seda juhul, kui tervishoiuteenuse osutamise tagajärjel on patsiendil tekkinud kehavigastus, tervisekahjustus või patsient sureb. Kuna õed osutavad iseseisvalt või on kaasatud meeskonnas tervishoiuteenuste osutamisse, on seaduse jõustumisel väga oluline, et õed …

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama? Read More »

Milliste muredega saab Eesti Õdede Liidust abi?

Mõnikord tuleb ette olukordi, millele töölepingust vastust ei leia ning ka seadustest on vastava punkti otsimine keeruline. Nii juhtus meil kolleegidega, kui osalesime koolitusel, mis sattus korraga laupäevasele päevale ja riigipühale. Meil tekkis küsimus koolituspäeva tasustamise kohta. Olin kuulnud, et just taoliste murede puhul saab nõu Eesti Õdede Liidust. Ületunnitöö riigipühal 19.08–20.08.2022 toimus Baltimaade silmaarstide …

Milliste muredega saab Eesti Õdede Liidust abi? Read More »

Nurse,Takes,Care,Of,The,Patient,Child,In,Hospital,Bed,

Patsiendiohutus – ihaldatud olukord, kui riskid on maandatud ja tõenäosus vigade tekkeks minimaalne

Patsiendiohutus on strateegiliselt juhitud tegevuste kaudu riskiolukordade, välditava kahju ja vigade esinemise tõenäosuse vähendamine ning juba aset leidnud vigade leevendamine tervishoius. Tartu Ülikooli doktorant, õendusteaduse õppetooli nooremlektor ja programmijuht Ere Uibu sõnul peab tervishoid patsiendiohutuse tagamiseks veel pingutama.   Aktiivselt hakati patsiendiohutusest rääkima 1999. aastal, kui USA Meditsiini Instituut avaldas märgilise raporti „To Err is Human“ …

Patsiendiohutus – ihaldatud olukord, kui riskid on maandatud ja tõenäosus vigade tekkeks minimaalne Read More »

Siiri Puru

Milliseid muudatusi on tööõiguses viimasel ajal tehtud?

Käesoleva aasta 1. augustist hakkasid kehtima töölepinguseaduse (edaspidi TLS) muudatused, mis kaitsevad töötajat teadmatuse ja ebasoodsa kohtlemise eest. Tegime kokkuvõtte peamistest seadusemuudatustest, millega kursis olemine on kasulik igale töötajale. 1. Töötajatele tuleb jagada rohkem infot töötingimuste kohta.   Varem oli seadusega sätestatud, et enne tööle asumist tuleb töötajaga kokku leppida tööülesanded ja töötasu ning anda …

Milliseid muudatusi on tööõiguses viimasel ajal tehtud? Read More »

Pereõdedele lisandus töövõimetus- ja hoolduslehtede alustamise ja lõpetamise õigus

EÕL on pikalt seisnud selle eest, et Eesti õdedel oleks senisest rohkem otsustusõigust, sest valmidus selleks on paljude õdede poolt olemas. Kauaoodatud õdede õiguste laienemine  on 30.06.22 seisuga riiklikul tasandil jõustunud. Rohkem õigusi õena toob kaasa muudatusi nii praktilises töös, kui ka vaimsel tasandil – rohkem otsustust tähendab ka suuremat vastutust. Ärge kartke vastutust vaid …

Pereõdedele lisandus töövõimetus- ja hoolduslehtede alustamise ja lõpetamise õigus Read More »

Õdede puudus ei lahene iseenesest

Praegu on Eestis täitmata umbes 500 õe töökohta. Need on miinimumametikohad, mida oleks vaja igapäevaseks toimetulekuks, patsientidele elutähtsate teenuste osutamiseks. Samal ajal on selge, et vajadus õdede järele on tegelikult palju suurem. Milline aga oleks päriselt optimaalne õdede arv ja kuidas see ka reaalselt tagada, on väga keerulised küsimused, millele on ühest vastust hetkel pea …

Õdede puudus ei lahene iseenesest Read More »

Kas töötajal on õigus keelduda vaktsineerimisest ja mis on sellise keeldumise tagajärg?

Esmalt tuleb tööandjal hinnata ja välja selgitada, millised riskid töökeskkonnas esinevad ning kui suur on nende riskide realiseerumise tõenäosus. Seejärel tuleb tööandjal määrata meetmed, et töökeskkonna riske vähendada.  Vaktsineerimine ei ole ainus meede töökeskkonna ohutuse ja töötaja tervise säilimise tagamiseks ning töötajal on õigus vaktsineerimisest ka keelduda. Seepärast peab tööandja kaaluma erinevaid võimalusi, kuidas bioloogiliste …

Kas töötajal on õigus keelduda vaktsineerimisest ja mis on sellise keeldumise tagajärg? Read More »

Anneli Kannus

Tööõigusega seotud probleemid

Eesti Õdede Liidu liikmed pöörduvad tihti liidu poole, kui nad tunnevad, et nende õigustega ei arvestata. Paljud küsimused on seotud õdede ülekoormusega ja töötasuga. Küsimus: Töötan hooldekodus õena ja minu tunnitasu on väiksem kui kollektiivlepingus kokku lepitud miinimumtasu. Mida teha? Vastus: Kõigepealt tuleb kontrollida, kas hooldekodus, kus te töötate, on haigekassaga leping õe teenuse pakkumiseks …

Tööõigusega seotud probleemid Read More »