Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“

Toetaja lugu

Toetaja lugu: Tallinna Lastehaigla – minu karjääri vundament

Minu jaoks on Tallinna Lastehaigla mitte ainult töökoht, vaid ka teine kodu.

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Õed on huvitatud ja valmis eri kultuuride kohta rohkem teadmisi saama, kuid täiendkoolitusi sel teemal napib.

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Edukas eriõe rollide rakendamine sõltub juhtide, praktikute ja koolitajate koostööst.

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Õel peab olema päriselt soov ja tahe aidata, ta peab hoolima.

Õdede tööpinge ja vaimne tervis

Tööstressi ja ärevust tunnevad oma töös tervelt 83,5% küsitlusele vastanutest.

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Õed on huvitatud ja valmis eri kultuuride kohta rohkem teadmisi saama, kuid täiendkoolitusi sel teemal napib.

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Edukas eriõe rollide rakendamine sõltub juhtide, praktikute ja koolitajate koostööst.

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Õel peab olema päriselt soov ja tahe aidata, ta peab hoolima.

Õdede tööpinge ja vaimne tervis

Tööstressi ja ärevust tunnevad oma töös tervelt 83,5% küsitlusele vastanutest.

Toetaja lugu

Toetaja lugu: Kuidas läheb Tervisekassal haiguste ennetusega?

2024. aastal toome fookusesse ka lapsevanemate teadlikkuse suurendamise laste tervisest.

Tervishoius peab kogu aeg õppima

EÕLi küsitlusest selgus, et ettenähtud mahus koolitusi läbib vaid 59% vastanutest.

Mis saab puhketundidega?

Vähemalt kord seitsme päeva jooksul tuleb järjestikku tagada nii igapäevane kui ka iganädalane puhkeaeg.
LOE ROHKEM

Õdede töökoormus paberil ja reaalsuses

Liikmete seas läbi viidud küsitlusest selgus, et töökoormust peab normaalseks vaid 25% vastanutest.

Töökultuuri toetavad avatud hoiak ja kommunikatsioon

Kuna tööjõudu napib, tuleb tervishoiuasutustel hea töökultuuri nimel pingutada, et oma töötajaid hoida.

Tervishoius peab kogu aeg õppima

EÕLi küsitlusest selgus, et ettenähtud mahus koolitusi läbib vaid 59% vastanutest.

Mis saab puhketundidega?

Vähemalt kord seitsme päeva jooksul tuleb järjestikku tagada nii igapäevane kui ka iganädalane puhkeaeg.

Eesti noorte õdede unistustest, nende purunemisest ja võimalikest lahendustest

Julgem algus oma töös on kindlam vundament tulevikule.

Kuidas mõjutab toitumine vaimset tervist?

Stressirohkes keskkonnas on toidust lohutuse otsimine tavapärane.

Kuidas traumast taastuda?

Kergemate traumade puhul tuleks jälgida, kas tekib verevalum, ning tunnetada trauma põhjustatud valu suurust.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Lääne piirkonna esindaja Imbi Jäega ja kliinilise õenduse seltsingu juhi Katti Kõrvega.

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

On ülioluline, et iga õde teaks ja hoiaks oma eriala reguleeritud pädevust ja täiendaks end nõutud mahus.

Uni kui vaimse tervise vitamiin

Töö uneprobleemidega on suuresti koostöö patsiendiga.

Õdede töökoormus paberil ja reaalsuses

Liikmete seas läbi viidud küsitlusest selgus, et töökoormust peab normaalseks vaid 25% vastanutest.

Töökultuuri toetavad avatud hoiak ja kommunikatsioon

Kuna tööjõudu napib, tuleb tervishoiuasutustel hea töökultuuri nimel pingutada, et oma töötajaid hoida.

Eesti noorte õdede unistustest, nende purunemisest ja võimalikest lahendustest

Julgem algus oma töös on kindlam vundament tulevikule.

Kuidas mõjutab toitumine vaimset tervist?

Stressirohkes keskkonnas on toidust lohutuse otsimine tavapärane.

Kuidas traumast taastuda?

Kergemate traumade puhul tuleks jälgida, kas tekib verevalum, ning tunnetada trauma põhjustatud valu suurust.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Lääne piirkonna esindaja Imbi Jäega ja kliinilise õenduse seltsingu juhi Katti Kõrvega.

Toetaja lood

Toetaja lugu

Õe töö verekeskuses

Selleks, et doonorid leiaksid ikka ja jälle tee verd loovutama, on verekeskuse õel suur roll.

Toetaja lugu

Rahulolu-uuring näitab, kuidas õdedel päriselt läheb

Erakorralistes tingimustes töötamine on personalile suur koormus, mis suurendab nende läbipõlemiseohtu.

Toetaja lugu

Ōdede hääl kōlab aina tugevamalt!

Regionaalhaigla vestlusringis uurime, kuidas paistab õe töö ja roll meeskonnas koostööpartneritele.

Üritused ja koolitused

18. mai 2024

Viru piirkonna motivatsiooniüritus Aidu karjääris

26. august 2024

Õendusõppejõudude seminar: Tervishoiu muudatuste mõju õdede ettevalmistuses

8. juuni 2024

Lääne- ja Viljandi piirkonna väljasõit: Rummu vangla ja Padise kloostri külastus

7. juuni 2024

E-töötuba - Seisukohad arusaadavaks argumenteerimise abil

27. mai 2024

Erakorraline patsiendi käsitlus (c)ABCDE põhimõttel. Kliimamuutuse mõju inimese tervisele.

22. august 2024

Vaimse tervise õenduse seltsingu ja Terviseõenduse seltsingu suveseminar

Ajakirja Eesti Õde suurtoetajad

Ajakiri Eesti Õde

Ajakiri Eesti Õde on Eesti Õdede Liidu ametlik väljaanne, mis ilmub alates 1996. aastast. Ajakiri ilmub neli korda aastas – märtsis, mais, septembris ja novembris.