Ametiühinguline tugi

Eesti Õdede Liit aitab õdedel inimesi aidata, olles ühtaegu nii tervishoidu edendav kutseorganisatsioon kui ka õdesid ja hooldustöötajaid esindav ametiühing. Peame õdede liidus väga oluliseks, et õed ja hooldustöötajad saaksid oma tööd teha parimal võimalikul viisil. Selleks seisame ametiühinguna tervishoiutöötajate vaimse ja füüsilise tervise hoidmise, pädevuse rakendamise võimaldamise ning õiglase töökoormuse eest.  

Tervishoiu kollektiivleping 

Tervishoiutöötajad vajavad vastutusega kooskõlas olevat töötasu ja inimlikke töötingimusi. Eesti Õdede Liit esindab kollektiivlepingu läbirääkimistel õdesid, eriõdesid ja kutsega hooldustöötajaid.  

Eesti tervishoius on töötingimusi kollektiivlepinguga reguleeritud juba pikka aega. Lepinguga reguleeritakse puhkust, minimaalset tunnitasu, öö- ja nädalavahetuse töö tasustamist, töökoormust, psühholoogilist tuge ja muudki. Regulaarne kollektiivlepingu uuendamine töötingimuste parandamiseks on vähendanud õdede lahkumist välismaale ja toonud tervishoidu hooldustöötajaid. 
Kollektiivleping 2023 – 2024

Tugi tööõiguse küsimustes 

Ametiühinguna pakume oma liikmetele tuge töö- ja sotsiaalküsimustes, töötülide ja -vaidluste lahendamiseks. Samuti esindame ja kaitseme õendustöötajate töö- ja kutsealaseid ning sotsiaalseid õigusi ja huve nii tööandjate ja nende ühenduste kui ka riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ees. 

Igas suuremas tervishoiuasutuses esindab EÕL-i usaldusisik, kes on õdede liidu liikmele esimene abiline tööõigusega seonduvates küsimustes nagu tööaeg, -leping, -korraldus, -ülesanded jmt. Kui usaldusisik ei oska muret lahendada või liige soovib ka teist arvamust, võib alati pöörduda Siiri Puru siiri.puru@ena.ee poole, kes EÕL-i juhatuse liikmena vastutab ametiühingu töö eest. 

Lisaks on EÕL-i siseveebis rubriik „Jurist vastab“, kus saab nõu enamlevinud tööõiguse küsimustes. Ühtlasi leiab sealt näidisjuhtumeid, mida EÕL on lahendanud. 

Hüvitised 

Eesti Õdede Liit pakub liikmetele haigushüvitist, koolitushüvitist osalemaks liiduvälistel erialastel koolitustel ja võimalust taotleda erakorralist toetust erakorraliste olukordade korral.  

Ametiühinguna oleme arvestanud ka streigivõimalusega, mille jaoks kogume streigifondi, et vajadusel maksta liikmetele streigitoetust. 

Mis saab puhketundidega?

Vähemalt kord seitsme päeva jooksul tuleb järjestikku tagada nii igapäevane kui ka iganädalane puhkeaeg.

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

On ülioluline, et iga õde teaks ja hoiaks oma eriala reguleeritud pädevust ja täiendaks end nõutud mahus.

Milliste muredega saab Eesti Õdede Liidust abi?

Meil tekkis küsimus koolituspäeva tasustamise kohta ning sain abi Eesti Õdede Liidust.

Patsiendiohutus – ihaldatud olukord, kui riskid on maandatud ja tõenäosus vigade tekkeks minimaalne

Patsiendiohutus ei ole luksuskaup, vaid kvaliteetse teenuse absoluutne eeldus.

Milliseid muudatusi on tööõiguses viimasel ajal tehtud?

Vastab Eesti Õdede Liidu lõuna piirkonna juht Siiri Puru.

Pereõdedele lisandus töövõimetus- ja hoolduslehtede alustamise ja lõpetamise õigus

Mida panna tähele uute õiguste juures? Milliseid seaduse punkte kindlasti üle lugeda?

Õdede puudus ei lahene iseenesest

Õdede puudus on olnud Eesti tervishoiu üks suurimaid probleeme juba palju aastaid. Kuidas seda lahendada?

Kas töötajal on õigus keelduda vaktsineerimisest ja mis on sellise keeldumise tagajärg?

Küsimusele vastab Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhtiv nõustamisjurist

Tööõigusega seotud probleemid

Eesti Õdede Liidu liikmed pöörduvad tihti liidu poole, kui nad tunnevad, et nende õigustega ei arvestata.