Koolituste kooskõlastamine

Koolitusasutustel, kes ise tervishoiuteenust ei osuta, on võimalik taotleda Eesti Õdede Liidu kooskõlastust. Kooskõlastamise eesmärk on kinnitada, et koolitus on kvaliteetne ning aitab kaasa õdede või hooldustöötajate pädevuse tõstmisele. Tervishoiuteenuste osutajate poole koostatud täiendkoolituse õppekavad kooskõlastust ei vaja. Kooskõlastamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest ning kutse- ja erialade baasväljaõppest ning Euroopa trendidest.  

Kooskõlastatud koolitused

2023. a EÕL kooskõlastatud koolitused
2022. a EÕL kooskõlastatud koolitused
2021. a EÕL kooskõlastatud koolitused
2020. a EÕL kooskõlastatud koolitused
2019. a EÕL kooskõlastatud koolitused
2018. a EÕL kooskõlastatud koolitused   
2017. a EÕL kooskõlastatud koolitused

Kooskõlastatud koolitustel osalemise tunnistuse või tõendi väljastab korraldaja.

Koolituste kooskõlastamiseks tuleb saata taotlus elektrooniliselt aadressil info@ena.ee. Taotluses tuleb esitada kõik dokumendid mida nõuab täiskasvanute koolituse seadus või kui koolitused on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, võib taotluses viidata süsteemis olevale infole. EÕLi koolituste kooskõlastamise komisjon võib keelduda esitatud koolituse kooskõlastamisest, kui see ei vasta täiskasvanu koolituse seadusele.  

Taotlusi võib esitada igal ajal. Komisjon menetleb taotlust kuni 30 päeva. Komisjon võib enne otsuse langetamist küsida esitatud dokumentide täiendamist ja seega soovitame taotluse esitada vähemalt kaks kuud enne planeeritava koolituse algust.  

Kooskõlastused on kehtivad vaid konkreetsetel õppekavadel ja ei laiene õppeasutuste teistele õppekavadele. Kooskõlastust on vaja uuendada kui õppekava muudetakse või täiendatakse. EÕL-i kooskõlastus annab õiguse koolituse läbijate tunnistustele lisada märke “kooskõlastatud EÕL koolituse kooskõlastamise komisoni otsusega /kuupäev/.a.”. Komisjonil on õigus anda kooskõlastus tähtajaliselt. 

Koolitusi kooskõlastab komisjon, kuhu kuuluvad Gerli Liivet (komisjoni juht), Anneli Kannus, Siiri Puru ja Marleen Mägi. Komisjon konsulteerib vajadusel valdkonna ekspertidega ja jälgib valdkonnas juba kehtestatud nõudeid ja piiranguid.  

Alates 1. jaanuarist 2021 kooskõlastab EÕL täienduskoolitusi, mille maht on minimaalselt 6 akadeemilist tundi. 

Koolituste kooskõlastamine on tasuline teenus.  Vastavalt EÕL volikogu otsusele on ühe koolituse kooskõlastamise hind  75 eurot. Arve väljastamiseks kirjutada  enne taotluse esitamist raamatupidamine@ena.ee. Koos taotlusega tuleb esitada ka arve tasumist tõendav dokument.