Struktuur 

Eesti Õdede Liidu juhtorganid on kongress, volikogu ja juhatus. Juhtorganitesse valitakse isikud salajasel hääletamisel.  

Kongress on EÕL-i kõrgeim juhtorgan, kuhu kuuluvad õdede liidu delegaadid igast piirkonnast. 25 liikme kohta on kongressis üks delegaat. Kongressi pädevusse kuulub EÕL-i põhikirja muutmine ja liidu kuuluvus teistesse organisatsioonidesse. Kongress koguneb iga viie aasta tagant.  

Volikogu suunab ja kontrollib EÕL-i tegevust lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest. Kuni 23-liikmelisse volikogusse kuuluvad maakondade esindajad (kuni 15 inimest) ja EÕL-i seltsingute juhid (seitse inimest).   

Juhatus korraldab EÕL-i igapäevast asjaajamist ja volikogu kinnitatud tegevuskavast lähtuvate tegevuste elluviimist. Juhatusse kandideeritakse tähtajaliseks tööperioodiks.  

Eesti Õdede Liidu igapäevatöö toimub neljas piirkonnas. Põhja piirkonda kuuluvad Harju, Rapla, Hiiu ja Lääne maakond. Lääne piirkonda kuuluvad Saare, Viljandi, Pärnu ja Järva maakond. Lõuna piirkonda kuuluvad Tartu, Valga, Võru, Jõgeva ja Põlva maakond. Viru piirkonda kuuluvad Lääne-Viru ja Ida-Viru maakond.  

Igas piirkonnas tegutseb nõukogu, mis moodustub piirkonnas valitud usaldusisikutest. Piirkonna nõukogu suunab piirkonna tegevust koos piirkonna juhiga. Nõukogu valib esindajad EÕL-i volikokku. Piirkonna juhi valib nõukogu koos EÕL-i presidendi ja asepresidendiga. 

Usaldusisik on EÕL-i liikmete esindaja, kes on valitud konkreetsel töökohal esindama töösuhetes tööandjaga. 

Eesti Õdede Liidus on seitse erialaseltsingut: vaimse tervise õenduse, kliinilise õenduse, intensiivõenduse, terviseõenduse, hambaravi õdede, hooldustöötajate ja õendusüliõpilaste seltsingud. Seltsingud suunavad eriala arengut Eestis ning toetavad õdede liidu liikmeid tööalase nõustamisega vastaval erialal.  

Juhatus

Foto 0016
Anneli Kannus
EÕL president
Foto 0020
Gerli Liivet
EÕL asepresident
Foto 0012
Irina Kuznetsova
Põhja piirkonna juht
DSC_6617
Siiri Kullamaa
Lõuna piirkonna juht
Foto 0029
Tiina Riistan
Viru piirkonna juht
Foto 0027
Kersti Ossaar
Lääne piirkonna juht

 EÕL finantsjuhtimist korraldab koos juhatusega:

Renate Lekko, finantsjuht – raamatupidaja raamatupidamine@ena.ee 

EÕL tehingutes on allkirjaõiguslikud vaid juhatuse liikmed.

EÕL volikogu

PIIRKOND
ESINDAJAD VOLIKOGUS
PIIRKONNA JUHT
Põhja piirkond: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Hiiumaa, Läänemaa
Maret Niinepuu
Marleen Mägi marleen.magi@ena.ee
Lõuna piirkond: Tartumaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa, Jõgevamaa
Eda Mudalomp, Merlyn Kund, Maarja Pundonen, Kersti Kivi
Siiri Puru siiri.puru@ena.ee
Lääne piirkond: Saaremaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Järvamaa
Sirlika Loitmets, Ülle Older, Imbi Jäe, Kätlin Lillemaa
Kersti Ossaar kersti.ossaar@ena.ee
Viru piirkond: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
Ivika Meekler, Maie Türkson
Tiina Riistan tiina.riistan@ena.ee
Seltsingute juhid
Aina Saarma, Katti Kõrve, Tuuli Albrant, Erika Pärnala, Laura Oisalu Aet-Anu Raudkivi, Romet Matsiselts
Volikogu juht
Aina Saarma
aina.saarma@ena.ee

Seltsingute juhid

EÕL SELTSINGUD
Juht
MEILIAADRESS
TELEFON
Vaimse tervise õenduse seltsing
Laura Oisalu
vtos@ena.ee
+372 5564 6619
Kliinilise õenduse seltsing
Katti Kõrve
katti.korve@itk.ee
+372 5635 3408
Intensiivõenduse seltsing
Tuuli Albrant
tuuli.albrant@kliinikum.ee
+372 5398 8422
Terviseõenduse seltsing
Aina Saarma
aina@medendi.ee
+372 521 8580
Hambaraviõdede seltsing
Aet-Anu Raudkivi
aet.raudkivi@hambapol.ee
+372 5565 4208
Hooldustöötajate seltsing
Erika Pärnala
erikaparnala@gmail.com
+372 516 4318
Õendusüliõpilaste seltsing
Romet Matsiselts
romet.matsiselts@gmail.com
+372 555 74540.