Õenduse tulevik

Eestisse tuleb ehitada inimkeskne tervishoid. Inimkeskseks tervishoiuks on vaja piisaval arvul õdesid.

Rahvusvaheline praktika näitab, et riikides, kus on elaniku kohta rohkem õdesid, elatakse kauem tervena. Eesti tervishoius on praegu puudu umbes 4000 õde. Tõenäoliselt on tulevikus vajadus õdede järgi veel suurem, sest inimesed elavad kauem, kuid tervena elatud aastad ei pikene samas tempos. 

Eesti Õdede Liit töötab selle nimel, et Eestis oleks piisavalt õdesid ja kõik tervishoiutöötajad oleksid hoitud. Selleks, et motiveerida õdesid ja kutsega hooldustöötajaid tervishoius töötama, peab olema tagatud vastutusega kooskõlas olev töötasu ning inimlikud töötingimused, sh mõistlik puhkeaeg. Kui tervishoiutöötaja teeb pidevalt ületööd, väheneb empaatilisus ja seega ka pakutava teenuse kvaliteet. 

Mõistlike töötingimuste tagamiseks on Eesti tervishoius ellu kutsutud kollektiivlepingud. Kollektiivlepingu läbirääkimistel esindab EÕL õdesid, eriõdesid ja kutsega hooldustöötajaid. 

Õendus vajab tänapäevaseid regulatsioone.

Õendus on viimastel aastakümnetel oluliselt arenenud ja õdede pädevus oluliselt kasvanud, kuid seadusandlus pole alati samas tempos uuenenud. Seisame selle eest, et õigusruum võimaldaks kogu õdede ja eriõdede pädevuse kasutamist, vähendades sellega ravijärjekordi. Samuti vajab uuendamist ja konkreetseid kokkuleppeid tervishoiumeeskondade tööjaotus.

Eestis on eriõdesid koolitatud juba kümmekond aastat. Eriõde on konkreetsele valdkonnale spetsialiseerunud õde, kes on partneriks kogu tervishoiumeeskonnale, sh eriarstidele. Töötame selle nimel, et juriidika võimaldaks eriõdedel oma pädevust täielikult rakendada.  

Dokumenteerimine peab muutuma digitaalseks.

Terviseandmed on kvaliteetse teenuse osutamiseks hädavajalikud. Digitaliseeruvas maailmas on andmete ühtne digitaalne dokumenteerimissüsteem ja terminoloogia vältimatult vajalik. Digitaalne dokumenteerimine hoiab kokku väärtuslikku aega ja eelarvet, vältides tegevuste dubleerimist. Eesti Õdede Liit töötab selle nimel, et rakendada kogu Eestis ühtne 3N dokumenteerimissüsteem, mis ühtlustaks õendusdiagnooside, -sekkumiste ja -tulemuste kirjapanemise.  

Arendame õendust vastavalt Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegiale (aastateks 2021 – 2030).

Arengustrateegia koosneb seitsmest sammust terviseni. Strateegia tuum on nii inimkeskne tervishoid kui ka koostöö patsiendiga tema tervise hoidmise ja parandamise nimel. Strateegiaga saab lähemalt tutvuda siin.  

Eesti noorte õdede unistustest, nende purunemisest ja võimalikest lahendustest

Julgem algus oma töös on kindlam vundament tulevikule.

Õendus läbi noore õe silmade

Nii tööandja kui ka patsiendi huvides on vaja tarku ja osavaid õdesid.

3D röntgen

3D röntgen võimaldab aidata patsiente ohutumalt, väiksema kiirgusdoosiga ja täpsemalt.

Õde meeskonna liikmena – õiguste ja vastutuse areng

Kersti Esnar: „On aeg astuda järgmised sammud.“

Pereõdede tervisehindamise mõõdikud ootavad digitaliseerimist

Tervisehindamise mõõdikute digiversioonid aitavad õendusprotsessi optimeerida ja parandada teenuse kvaliteeti.

Tervisekassa arendab endoproteesimise protsessi ja rahastusmudelit

Kulunud puusa- ja põlveliigeseid asendatakse Eestis ligi 3600 korda aastas ja see arv kasvab iga aastaga.

Inimesed on tervishoiu suurim vara

Uusi digilahendusi lisandub pidevalt, kuid kvaliteetne tervishoid vajab eelkõige inimesi.

Ere Uibu: Eesti õdede haridus on maailmatasemel

Ere Uibu on õendusteaduse magistriõppekava programmijuht Tartu Ülikoolis. Huvi õppekava vastu üha kasvab.

Kuidas mõjutas koroonapandeemia õendustudengite praktikat?

Praktika on tervishoiukõrgkoolide tudengitele esimene oluline võimalus saada aimu oma töö olemusest.

Meditsiin ja tervishoid – ühe mündi kaks külge

EÕL president Anneli Kannus arutleb arvamusloos tervishoiu ja meditsiini vahekorra üle.

WHO: vaimse tervise toetamist takistab püsiv tööjõupuudus

EÕL asepresidendi kokkuvõte WHO vaimse tervise raporti olulisematest tulemustest.

Kuidas mõõta õenduse kvaliteeti?

Kvaliteetse õendusteenuse pakkumist aitavad mõtestada mitmed tervishoiu eksperdid.