Odedeliit

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Pereõde toetab oma nimistu inimesi terve elukaare jooksul. Väikeses kohas on pereõde sageli nagu Hunt Kriimsilm, kel tuleb täita mitut ametit. Pereõde Anu Saar räägib dr Google’i mõjust inimeste tervisekäitumisele, õe elu erinevatest rollidest ning väikekohas töötamise võlust ja keerukusest. Anu Saar Käina pereõde ja Hiiumaa Haigla erakorralise meditsiini osakonna õde   Kuidas leidsite tee tervishoidu? …

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi Read More »

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Pereõde toetab oma nimistu inimesi terve elukaare jooksul. Väikeses kohas on pereõde sageli nagu Hunt Kriimsilm, kel tuleb täita mitut ametit. Pereõde Inga Okas räägib dr Google’i mõjust inimeste tervisekäitumisele, õe elu erinevatest rollidest ning väikekohas töötamise võlust ja keerukusest. Inga Okas Imavere pereõde ja kooliõde   Kuidas leidsite tee tervishoidu? Olen kogu aeg teadnud, …

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi Read More »

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Tänapäeval elab enamikes riikides mitmesugustest rassidest ja rahvustest inimesi, kes tunnistavad erinevaid religioone ja kultuuritraditsioone. Säärane multikultuursuse kasv tähendab, et ka õed peaksid olema valmis kohanema eri kultuuridest pärit inimeste veendumuste ja vajadustega.   Ülemaailmne rahvastikuränne tekitab olukorra, kus õendusabi peaks vastama erinevate kogukondade vajadustele. Kultuuriliselt kompetentne ja kvaliteetne õendusabi on suure tähendusega sisserändajatele, kes tarbivad …

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse Read More »

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Euroopa eriõenduse töörühma viimaste aastate uurimistöö näitab, et Euroopa riigid liiguvad eriõenduse arendustegevusega üsna jõudsalt edasi ning Eestigi paistab teiste seas silma positiivsete muutuste ja selgete otsustega.  Juba aastaid käiakse eriõenduse arendustegevustes Euroopas paljuski ühte jalga, võttes eelkõige aluseks ICNi (International Council of Nurses) juhendmaterjalid. Teada on, et eriõdede tulek tervishoidu parandab õendusabi ja vajaliku …

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga Read More »

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Kristi on esimene Eesti õdede hulgast, kes on saanud doktorikraadi õendusteaduses. Vaatamata sellele, et ta on pidanud mitmeid vastutusrikkaid ameteid, tunneb ta end sisimas ikka õena. Millega sa tegeled ja kuidas selleni jõudsid? Elus esimest korda on mul ainult üks amet. Läksin 2017. aastal Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegema tööd magistriõppekava avamiseks. Alustasin dotsendina ja osalise …

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust Read More »

Õdede tööpinge ja vaimne tervis

Puhkepauside tegemine töö ajal on hädavajalik, et süüa, juua või korraks kiirest tempost eemalduda, pärast on parem keskenduda. Tervishoiusüsteemis võivad vead olla eluohtlikud, nende vältimiseks peame teadvustama – mida paremini oleme puhanud, seda vähem teeme vigu. Ühtlasi peame arvestama, et kui vähesele puhkamisele lisanduvad veel mõned häirivad tegurid, siis võime juba ise olla hädas. Stress …

Õdede tööpinge ja vaimne tervis Read More »

Tervishoius peab kogu aeg õppima

Tervishoius muutuvad seadusandlus, vahendid, protseduurid ja reeglid kiiresti. See on seotud nii uute avastuste ja saavutustega kui ka uute ravimite ning ravivõimaluste lisandumisega. Meditsiiniteaduste kiire areng võib muuta palju sellest, mida enne teadsime, seega peame pidevalt ümber õppima ja kohanema. Just selleks ongi (määruse tasandil) kokku lepitud, et õed ja teised tervishoiutöötajad peavad igal aastal …

Tervishoius peab kogu aeg õppima Read More »

Mis saab puhketundidega?

Euroopa Kohus tegi 2. märtsil 2023 otsuse kohtuasjas C-477/21, mis muutis Eesti senist praktikat töö- ja puhkeaja nõuete rakendamisel. See avaldab mõju ettevõtetele, kus töötajad teevad tööd graafiku alusel. Esmaspäevast reedeni kaheksa tundi päevas töötavate inimeste tööaja arvestust see ei mõjuta.   Eelnimetatud otsuse kohaselt ei ole igapäevane puhkeaeg (24 tunnist ööpäevas 11 tundi puhkeaega) osa …

Mis saab puhketundidega? Read More »

Õdede töökoormus paberil ja reaalsuses

Kõik me tahame aeg-ajalt saada tagasisidet või avaldada oma arvamust. Aeganõudvaim viis selleks on üks-ühele vestlused. Kuna Eesti Õdede Liidu liikmeid on mitu tuhat, siis kuluks tunniajaste vestluste läbiviimiseks pea poolteist aastat. Otsustasime liikmetelt tagasiside saamiseks viia 2024. aasta jaanuaris läbi küsitluse. Eelkõige keskendus küsitlus õdede töökorraldusele ja -tingimustele. Küsitluse tulemusi kajastame läbi kolme artikli. …

Õdede töökoormus paberil ja reaalsuses Read More »

Töökultuuri toetavad avatud hoiak ja kommunikatsioon

Toetav töökeskkond ja head suhted kolleegidega võivad töötaja jaoks olla palganumbrist või tööaegadest mõnikord tähtsamadki. Kui tööl valitseb mürgine õhkkond, on väga keeruline tahta iga päev sinna minna. Olukorras, kus tööjõudu niigi napib, tuleb tervishoiuasutustel ka hea töökultuuri nimel pingutada, et oma töötajaid hoida.   Meedia vahendusel on olnud kuulda sõnumit, justkui lokkaks tervishoiusüsteemis mürgine töökultuur …

Töökultuuri toetavad avatud hoiak ja kommunikatsioon Read More »