Odedeliit

Õendusteaduse doktoriõppe arendamine Eesti ja Soome koostöös

Õendusteadus on iseseisev teadusala, mille sisendiks ja väljundiks on õenduspraktika. Nagu kõik teadusalad, vajab ka see doktorikraadiga spetsialiste. Doktorikraadi saab taotleda doktoriõppes, mis valmistab ette spetsialiste ja tegevteadlasi, kellel on teadusmaailma usaldus iseseisvalt teadustööd planeerida, eest vedada ning ellu viia. Muu hulgas on see haridusnõue ka õdesid õpetavatele õppejõududele.  Teadus on rahvusvaheline  Doktoriõppes on oluline …

Õendusteaduse doktoriõppe arendamine Eesti ja Soome koostöös Read More »

Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina

Erialane täienduskoolitus on tervishoiuvaldkonnas igapäevane professionaalse arengu osa. Tavapärane täienduskoolitus võimaldab lühiajaliselt ja intensiivselt täiendada oma teadmisi või oskusi mingil konkreetsel teemal. Õppeasutused on viimastel aastatel laiendanud täienduskoolituste pakkumist mikrokvalifikatsiooni kursustena, mida nimetatakse kõrgkoolides mikrokraadideks. Eri mahuga mikrokraadikursused võimaldavad huvipakkuvas valdkonnas omandada täiesti uusi pädevusi või saavutada olemasolevate pädevuste kõrgem tase. Mikrokraadikursus on üks väike, …

Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina Read More »

Eetilised väljakutsed esmatasandi tervishoius

Tervishoius seisame igapäevaselt silmitsi keeruliste väljakutsete ja valikutega. Kõrged eetilised standardid on kohustuslikud kõikidele tervishoiutöötajatele ning mõistagi ootavad seda meilt ka meie patsiendid. Eetilised probleemid tekivad siis, kui tuleb teha valikuid. Valikute tulem võib viia ravikvaliteedi languseni või tekitada õele moraalset stressi. Kannatada võivad ka suhted kollektiivis või patsiendiga. Tervisemured, mida käsitletakse esmatasandil, on väga …

Eetilised väljakutsed esmatasandi tervishoius Read More »

Selgusid silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Teadustööde tunnustamise traditsioon on Eesti Õdede Liidus juba üle 10 aasta. EÕL tunnustab töid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud. Teadustööde komisjoni kuuluvad professor Kristi Rannus, Siret Läänelaid, Anneli Kannus ja komisjoni juht Gerli Liivet. Hindamise protsessi on kaasatud eksperdid, kellelt küsitakse tagasisidet töö tulemuste rakendatuse kohta. Komisjoni ettepanekul kinnitab tunnustuse saajad EÕLi …

Selgusid silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas Read More »

Raviteekonnad loovad ühise pinna patsiendile ja tervishoiutöötajale 

Ootamatu tervisemure viib inimese keerukale teekonnale eri spetsialistide ja asutuste vahel. Kui kogu elu on pea peale paisatud, tuleb ravi kõrval tegeleda veel elukorralduslike ja sotsiaalsete küsimustega. Raviteekonnad hoiavad kõiki asjaosalisi ühel kursil, et patsient keerukas protsessis üksi ei jääks.  „Raviteekond tähendab konkreetse terviseseisundi puhul tehtud kokkulepet: mis on iga ravietapi sisu, mis on eri …

Raviteekonnad loovad ühise pinna patsiendile ja tervishoiutöötajale  Read More »

Vaimse tervise õdede panus koolitervishoius

Vaimse tervise probleeme on maailmas üha enam, mistõttu on suurenenud vajadus tõsta teadlikkust ning tugevdada vaimse tervise kättesaadavust. Vaimset tervist mõjutavad suurenenud koolistress, eksamisurve, suhted eakaaslastega, sotsiaalmeedia ning sündmused maailmas. Ka COVID-19 pandeemia on avaldanud mõju noorte vaimsele tervisele. Uuringute järgi umbes 12–30% kooliealistest lastest kannatab mõne vaimse tervise häire all, mis mõjutab nende edasijõudmist …

Vaimse tervise õdede panus koolitervishoius Read More »

Aasta õde 2023 on Eda Mudalomp

Põlva haigla eriõde Eda Mudalomp on tervishoius töötanud 39 aastat ja hinnatud õde eri vanuses patsientide seas. ,,Eda on pühendunud tervishoiutöötaja, kelle empaatiavõime on hinnatud nii patsientide kui ka kolleegide hulgas. Tema suhtlusstiili kuulub alati sõbralikkus, osavõtlikkus ja heatahtlikkus, mistõttu abivajajad usaldavad teda ning avaldavad talle tagasisides tänuavaldusi. Tema käest saab nõu igas eas abivajaja …

Aasta õde 2023 on Eda Mudalomp Read More »

Õde meeskonna liikmena – õiguste ja vastutuse areng

Õdede roll ja iseseisvus on koos ühiskonna arengutega suurenenud. On aeg astuda järgmised sammud ja jõuda järele ka õigusruumis. Õdede rolli suurenemisel räägime eelkõige eriõdedest, kellel on retseptiõigus ja meditsiiniseadme kaardi väljastamise õigus. Ühiskondlikest muutustest tuleneva surve tõttu on tervishoius üha olulisemaks muutunud meeskonnatöö ja interdistsiplinaarsus. Aeg, mil õed olid eelkõige arsti korralduste ja käskude täitjad, on …

Õde meeskonna liikmena – õiguste ja vastutuse areng Read More »

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi integratsioon – reaalsus või unistus?

Rahvastiku vananemine on esitanud suure väljakutse nii tervishoiu kui sotsiaalhoolekande süsteemile. Eakas inimene võib vajada abi mõlemast süsteemist. Tervishoiuteenuse osutajad kogevad sageli, et eakate terviseprobleemide lahendamisel ei piisa kõrgetasemelisest arstiabist. Vajalik on ka tugivõrgustiku olemasolu ning sotsiaalteenuste kättesaadavus, toetus paranemisel ja vajadusel ka edaspidi. Abivajaja seisukohalt on oluline, et need kaks süsteemi omavahel põimuksid ja …

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi integratsioon – reaalsus või unistus? Read More »

Tunne oma esindajaid!

Volikogu suunab ja kontrollib Eesti Õdede Liidu tegevust lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest. Volikogu koosneb piirkondade esindajatest ja seltsingute juhtidest. Saa tuttavaks volikogu töökate esindajatega – hooldustöötajate seltsingu juhi Erika ja Viru piirkonna esindaja Ivikaga. Erika Pärnala EÕLi hooldustöötajate seltsingu esimees Kellena sa töötad?  Töötan SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodus hooldajana. Mis sulle hooldajana kõige rohkem muret teeb? Oma …

Tunne oma esindajaid! Read More »