Õendusteadus

Õendusteadus on praktiline inimteadus (human science), mis valdkonna uurija dr Meleis’i teooria järgi (1997) on orienteeritud inimese tervisele ja kannab hoolivuse traditsiooni.  

Õendusteaduses on võimalik omandada magistrikraad Tallinna ja Tartu tervishoiu kõrgkoolides ning Tartu Ülikoolis.  

Teadustööde tunnustamine 

Eesti Õdede Liit tunnustab igal aastal rahvusvahelisel õdede päeval, 12. mail silmapaistvaid teadustöid õendusvaldkonnas. Tunnustamise aluseks on tulemuste aktuaalsus, rakendatus ja töö tutvustamise ulatus ning eksperthinnang. 

Tunnustamiseks võib esitada uurimistöö, mis põhineb tervise ja heaolu valdkonnas aktuaalse nähtuse iseseisval uurimisel ja arendamisel. Töö peab olema praktikasse rakendunud ja tulemusi avalikult tutvustatud.  

Teadustöö saab tunnustamiseks esitada teadustöö autor, juhendaja või tulemuste rakendaja igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks täites alloleva elektroonilise avalduse. Teadustöö peab olema kättesaadav täismahus. 

Esitatud teadustöid hindab EÕL-i teadustööde tunnustamise komisjon, kuhu kuuluvad Gerli Liivet, Anneli Kannus, prof Kristi Rannus ja Siret Läänelaid.  

Erialase hinnangu saamiseks edastab komisjon teadustöö vähemalt kahele tervishoiu valdkonna eksperdile, kes hindavad teadustöö rakendamise potentsiaali ja töö tulemuste rakendamise tegevusi. Komisjoni otsustab konsensuslikult ning teeb EÕL-i volikogule ettepaneku teadustööde tunnustamiseks.

 

 

Juhul, kui vorm ei toimi Teie seadmes korrektselt, proovi kasutada teist veebilehitsejat või mobiiltelefoni (nt Google Chrome).

Aeroobse füüsilise koormuse mõju silma siserõhule

Mõõdukas regulaarne füüsiline pingutus ei suurenda glaukoomi haigestumise riski.

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Õed on huvitatud ja valmis eri kultuuride kohta rohkem teadmisi saama, kuid täiendkoolitusi sel teemal napib.

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Õel peab olema päriselt soov ja tahe aidata, ta peab hoolima.

Intensiivravijärgne sündroom langetab patsientide elukvaliteeti

Uuringute järgi võib intensiivravijärgne sündroom esineda kuni 64%-l patsientidest.

Laste vaktsineerimist käsitlevate artiklite tonaalsus ja mõju

Neutraalsete artiklite avaldamine tõstab inimeste teadmisi ning usaldust vaktsineerimise suhtes.

Keskkonnast tingitud müoopia tekkepõhjused ja müoopia süvenemise ennetamise võimalused 6–12-aastastel lastel

Müoopia süvenemise ennetamiseks soovitatakse kõige enam väljas viibimist.

Räägime surmast

Oluline on mõista, et lein on loomulik reaktsioon kaotusele.

COVID-19 pandeemia mõjutused Eesti õdede töös

COVIDi patsientidega töötavad õed tajusid muutusi teravamalt ja rohkemates tööga seotud aspektides.

Õendusteaduse doktoriõppe arendamine Eesti ja Soome koostöös

Doktoriõpingud on väljakutseid pakkuv teekond, millel on oluline koht rahvusvahelisel koostööl.

Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis avatakse järgmisel õppeaastal 12 tasulist mikrokraadikursust.

Selgusid silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Teadustööde tunnustamise traditsioon on Eesti Õdede Liidus juba üle 10 aasta.

Gerontoloogilist ja geriaatrilist õendusabi on vaja arendada nii Eestis kui ka Hiinas

Aastakümneid on inimeste eluiga pikenenud ning eakate osakaal on maailmas kasvutrendis.

Eesti Õdede Liit tunnustas 2023. aastal alljärgnevaid teadustöid: 

Darja Batšinskaja. Eriõe ambulatoorse vastuvõtu tegevusjuhendi koostamine Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloogia keskuses. Magistri õppekava arendusprojekt, 2021. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

 Ruth Estrin. Pereõe tegevusjuhendi täiendamine Eestisse sisserännanud moslemipatsientidele õendusabi osutamisel. Magistri õppekava arendusprojekt, 2021. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

 Julia Komleva ja Loreida Liiv. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse erialade üliõpilaste hinnangud ja vaktsineerimisotsus COVID-19 suhtes ning seda mõjutavad tegurid. Õe õppekava lõputöö, 2022. Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 

 Reta Loodus. Tegevusjuhend intensiivraviõdedele täiskasvanud patsiendil intensiivravijärgse sündroomi ennetamiseks. Magistri õppekava arendusprojekt, 2023. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

 Marie Mustmaa. 2019. aastal Eesti meediakanalites avaldatud laste vaktsineerimist käsitlevate artiklite tonaalsus ning nende mõju laste vakstineerimisele riiklikus immuniseerimiskavas ettenähtud vakstiinidega. Õe õppekava lõputöö, 2022. Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

 Age-Midrit Rohusalu ja Kadi Rätsep. Eriõe iseseisev ambulatoorne vastuvõtt postoperatiivsele katarakti patsiendile SA TÜK silmakliinikus.  Magistri õppekava arendusprojekt, 2021. Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

 Anžela Kaminskas. Õendusjuhipoolne toetus ja selle seosed õdede töörahulolu ning töölt lahkumisega.  Magistritöö, 2020. Tallinna Ülikool.

Eesti Õdede Liit tunnustas 2022. aastal alljärgnevaid teadustöid:  

Svetlana Udalova „Strateegiline tegevusplaan tööandja brändi toetamiseks AS Ida-Tallinna südamekeskuse statsionaarse õe ameti näitel“, magistritöö arendusprojekt, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2021 

Kerli Hiiemäe Lastevanemate kogemused, ootused ja vajadused seoses nende toetamisega leina ajal lasteintensiivravi osakonnas: kvalitatiivne uurimustöö”, magistritöö, Tartu Ülikool, 2021 

Serli Raudseping Töötervishoius töötavate õdede iseseisva vastuvõtu tegevusjuhendi koostamine AS Qvalitas näitel“, magistritöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2020 

Maarja Raja (Pajo töö esitamise ajal) „K-vitamiini defitsiidist põhjustatud hemorraagia ennetamine vastsündinutel AS Ida-Tallinna Keskhaiglas“, magistritöö arendusprojekt, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2021 

Evelin Limberg „Deliiriumi hindamise skaala rakendamine AS Ida-Tallinna Kaskhaigla intensiivraviosakonnas“, magistritöö arendusprojekt, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2021  

Tunnustame Merle Varikut järjepideva õendusarendustegevuse eest. Veebruaris kaitses ta doktoritöö teemal “Empowering Informal Caregivers of People with Dementia Through Support Groups: A Participatory Action Research Study” („Dementsusega inimeste omastehooldajate võimestamine tugigruppide abil – osalustegevusuuring“). 

Eesti Õdede Liit tunnustas 2021. aastal alljärgnevaid teadustöid

Mari-Liis RehepappKoostöö arendamine tervishoiukõrgkooli ja haigla uurimistööalases koostööprojektis: tegevusuurimus”, magistritöö, Tartu Ülikool, 2020 

Merle VaherIseseisval statsionaarsel õendusabiteenusel viibinud patsientide lähedaste kogemused, teadmised ja ootused seoses teenusega: kvalitatiivne uurimus”, magistritöö, Tartu Ülikool, 2020 

Kristin Lichtfeldt „Patsiendiohutuse kultuuri tase Ida-tallinna Keskhaigla õdede ja ämmaemandate hinnagul“, magistritöö, Tallinna Ülikool, 2020 

Aleksei GaidajenkoProfessionaalse õenduse mudeli rakendamine SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas”, magistritöö arendusprojekt, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2021 

Signe Koort, Maili Lepp, Helena Rannala, Anna-Liisa Ruut “Eriõe vastuvõtt kuiva silma sündroomiga patsiendile SA TÜK Silmakliinikus”, magistritöö arendusprojekt, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 2020 

Laura Keidong Rakenduse COVID-stop manager loomine nakkuste ennetamiseks töökeskkonnas”, magistritöö arendusprojekt, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2021 

Eesti Õdede Liit tunnustas 2020. aastal alljärgnevaid teadustöid 

Argo Soolepp „Sotsiaalprobleemidest tingitud väljakutsete käsitlus eesti kiirabibrigaadi juhtide kogemustele toetudes: kvalitatiivne uurimus“, magistritöö, Tartu Ülikool, 2019 

Gerli UsbergÕdede kogemused eetiliste konfliktidega – kvalitatiivne uurimus“, magistritöö, Tartu Ülikool, 2019 

Helle PetersonTegemata jäänud õendustegevused ja õdede töökorraldus Eesti regionaal- ja keskhaiglate kirurgiaosakondades“, magistritöö, Tartu Ülikool, 2019 

Jaanika Survo Õendusabi kvaliteedi indikaatorid täiskasvanute aktiivravis: kirjanduse süstemaatiline ülevaade“, magistritöö, Tartu Ülikool, 2019 

Katrin RandviirVähktõvega ambulatoorsete patsientide informatsioonivajadus ja informeerimine – küsitlusuurimus Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliinikus“, magistritöö, Tartu Ülikool, 2018 

Annely Kärema ja Marek SeerÄmmaemandusabiteenust osutava sünnituskodu loomise strateegia“, magistriõppe arendusprojekt, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2019 

Ljudmila Schmidt „Kooliõdede kogemused ülekaalulisuse ennetamisega: kvalitatiivne uurimus Tartu ja Tallinna üldhariduskoolides“, magistritöö, Tartu Ülikool, 2019 

Jekaterina Demidenko „Older Patients’ And Their Families’ Wellness And Social Support In Emergency Departments“, doktoritöö, Tampere Ülikool, 2018