õendusest

Kirev terminoloogia meie armsas emakeeles

Ühine terminoloogia on vajalik teineteisest arusaamiseks ning ühtsetel alustel toimetamiseks. Paraku on Eesti tervishoius terminitega paras segadus. Arengud on kiired ja sageli jääb tõlketöö lihtsalt tervishoiuspetsialisti enda teha. Nii on kasutusel ühe ja sama tegevuse kohta mitmeid tõlgitud termineid. Eelmisel aastal alustas hoogsalt tööd Tervise Arengu Instituudis meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus. Üsna varsti selgus, et täna kasutuses …

Kirev terminoloogia meie armsas emakeeles Read More »

Tartu Ülikool lõi koos Norra ülikooliga patsiendiohutuse õppeaine

Tartu Ülikoolis loodi koostöös Norra ülikooliga ainulaadne patsiendiohutuse hübriidõppeaine. Tegemist on integreeritud õppega, mis on mõeldud kasutamiseks õenduse magistriõppes ja õdede täiendkoolituses. Projektijuht, sisehaiguste kaasprofessor Kaja Põlluste ütles, et projekt sai alguse 2019. aasta lõpus koos Bergenis asuva Lääne-Norra Rakendusteaduste Ülikooliga. Projekti eesmärgiks oli täita patsiendiohutusega seotud lüngad õendushariduses. „Leidmaks puudujääke patsiendiohutuse koolituses, analüüsis projektimeeskond …

Tartu Ülikool lõi koos Norra ülikooliga patsiendiohutuse õppeaine Read More »

Milleks Õdede Liidule rahvusvahelised õendussuhted?

Eesti Õdede Liit kuulub Rahvusvahelisse Õdede Nõukogusse (International Council of Nurses ehk ICN) ja Euroopa Õdede Nõukogusse (European Federation of Nurses Associations ehk EFN). Rahvusvaheline koostöö annab võimaluse olla pidevalt igakülgselt kursis õenduse arengutega ülemaailmselt ja kasutada seda teadmist Eesti tervishoiu arendamiseks. Meil on võimalus anda sisendit mitmetele uuringutele ja juhendmaterjalidele ning olla seeläbi osake …

Milleks Õdede Liidule rahvusvahelised õendussuhted? Read More »

Miks on eriõde vajalik …

… patsiendile Tervishoiuteenuse osutamise kuldreegel on, et patsiendile tuleb pakkuda teenust õigel ajal, õigest kohast ja õigelt spetsialistilt. Patsient usaldab õde, aga tihti jäävad õdede õigused piiratuks ning patsienti jooksutatakse arsti juurde näiteks retsepti pikendama või uut saatekirja saama. Eriõdedel on aga võimalus patsiendi raviteekonda lihtsustada. Eriõde on spetsiifiliste teadmistega spetsialist, kellel on pädevus ja …

Miks on eriõde vajalik … Read More »

Eesti Õdede Liit: patsiendiohutuse tagamine on tervishoiutöötaja kohustus

Patsiendiohutus on tervishoius eetiline ja inimlik väärtus, mille olulisust ei tohi alahinnata. Ohutuse tagamine tähendab ühest küljest ravivigade ennetamist, aga ka üldist patsiendi vaatlemist, jälgimist, küsimuste esitamist, kuulamist ja vajaduste väljaselgitamist. Tööjõupuuduses kipuvad aga nii ravivigade menetlemine kui ka patsiendi vajadustega arvestamine jääma tagaplaanile. Patsiendiohutus sõltub paljuski igapäevastest tööprotsessidest. Selleks, et patsiendiohutus oleks tagatud,  on …

Eesti Õdede Liit: patsiendiohutuse tagamine on tervishoiutöötaja kohustus Read More »

Õendusteenuse kvaliteet Lätis, Taanis ja Norras

Läti Dita Raska, Läti Õdede Liidu president Lätis töötatakse õendusekspertide abiga järgmise 16 kuu jooksul välja esimesed õenduskvaliteedi indikaatorid, mis on otseselt seotud õenduse juhtnööridega. Eriõendus on Lätis hetkel veel ideetasandil. Sel sügisel moodustavad Läti Õdede Liit ja meie partnerid töörühma, mis keskendub eriõdede praktikastandardi loomisele. Seda saaks hiljem kasutada ka ülikooli magistriprogrammis. Seega, me …

Õendusteenuse kvaliteet Lätis, Taanis ja Norras Read More »

Meditsiin ja tervishoid – ühe mündi kaks külge

Eesti inimeste eluiga pikeneb, kuid tervena elatud eluaastad tammuvad ühel kohal. Meil on liiga palju haiguseid, mis on välditavad. Rasvumine, suitsetamine ja purjutamine on kolm konkreetset riskitegurit, mida on inimesel võimalik otseselt mõjutada. Ennetustegevuse, elustiili muudatuste ning õigeaegse ravisekkumisega on võimalik vältida isegi surmasid. Kuidas seda siis teha? Esimese sammuna tuleb mõista, mis on tervishoid …

Meditsiin ja tervishoid – ühe mündi kaks külge Read More »

Mida tuleb jälgida terviseinfot otsides?

Terviseinfot otsides on võimalik leida tõendus- ja teaduspõhise info kõrval ka rohkelt tervist puudutavat väärinfot. Tervist puudutava väärinfo levik on üha suurenev probleem. Ädala perearstikeskuse pereõde Marelle Maiste jagab soovitusi, mida tuleks jälgida, et tuvastada, kas terviseinfo on tõendus- ja teaduspõhine. Õed peavad ennast pidevalt uuendustega kursis hoidma. Kust soovitad õdedel infot otsida, et vältida …

Mida tuleb jälgida terviseinfot otsides? Read More »

Pereõdedele lisandus töövõimetus- ja hoolduslehtede alustamise ja lõpetamise õigus

EÕL on pikalt seisnud selle eest, et Eesti õdedel oleks senisest rohkem otsustusõigust, sest valmidus selleks on paljude õdede poolt olemas. Kauaoodatud õdede õiguste laienemine  on 30.06.22 seisuga riiklikul tasandil jõustunud. Rohkem õigusi õena toob kaasa muudatusi nii praktilises töös, kui ka vaimsel tasandil – rohkem otsustust tähendab ka suuremat vastutust. Ärge kartke vastutust vaid …

Pereõdedele lisandus töövõimetus- ja hoolduslehtede alustamise ja lõpetamise õigus Read More »

WHO: vaimse tervise toetamist takistab püsiv tööjõupuudus

Juuni keskel avaldas WHO vaimse tervise raporti, mis tõstab esile püsiva tööjõupuuduse kui ühe peamise väljakutse, mis takistab tõhusate vaimse tervise toetamise programmide rakendamist üle maailma. Lihtsalt öeldes ei ole tervishoiutöötajaid piisavalt, et rahuldada elanikkonna nõudlust vaimse tervise teenuste järele. Viimati avaldas WHO vaimse tervise teemalise ülevaate 2001. aastal. Viimase 21 aasta jooksul on toimunud …

WHO: vaimse tervise toetamist takistab püsiv tööjõupuudus Read More »