õendusest

Tunne oma esindajaid!

Volikogu suunab ja kontrollib Eesti Õdede Liidu tegevust lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest. Volikogu koosneb piirkondade esindajatest ja seltsingute juhtidest. Alates sellest numbrist tutvustame volikogu töökaid esindajaid. Alustame volikogu esimehest Ainast ja Järvamaa esindajast Sirlikast.  Sirlika Loitmets  Lääne piirkond, Järva maakonna esindaja Kellena sa töötad?  Töötan sisehaiguste osakonna õendusjuhina.  Mis sulle õena kõige rohkem muret teeb?   Kõige …

Tunne oma esindajaid! Read More »

Õdede puuduse leevendamine on prioriteet vaid sõnades?

Veebruaris 2022 allkirjastati uhkelt tervishoiuvaldkonna konsensuslepe, millega lepiti kokku õdede õppekohtade arvu suurendamine järgnevatel aastatel 700ni ning saavutati esmakordselt kokkulepe tasustada töötavate õdede lisatöö praktikantide juhendamisel. Ühtlasi lubati kokku kutsuda koolituskomisjon, et arutada mitmete teiste tervishoiuspetsialistide puudust ja leida lahendusi, mis tagaks piisavalt suured meeskonnad patsientide tervise parandamiseks. Kõik osapooled olid rahul. Kõrgkoolid alustasid ettevalmistusi …

Õdede puuduse leevendamine on prioriteet vaid sõnades? Read More »

Innovatsioon: Peavaluäpp Migrevention aitab kiirendada patsiendi teekonda tervishoiusüsteemis

Millega on tegemist?  Migrevention on 2020. aastal Eesti peavaluspetsialistide ja -patsientide poolt loodud tervishoiutehnoloogia ettevõte, mille tooteks on digitaalne peavalukliinik, mis pakub tarkvaralahendusi nii peavalu patsiendile, spetsialistile kui ka olemasolevatele (peavalu)kliinikutele.   Kes on äpi kasutajad?  Migreventioni kasutajarakendus on Eesti kõige kasutatum digitaalne peavalupäevik. Aina enam inimesi jõuab koos rakendusse sisestatud peavaluandmetega perearsti ja neuroloogi vastuvõtule. …

Innovatsioon: Peavaluäpp Migrevention aitab kiirendada patsiendi teekonda tervishoiusüsteemis Read More »

Siiri Puru

Mida peab teadma ületööst?

Õdede liidu juhatusele on tulnud mitmeid küsimusi summeeritud tööaja ja ületunnitöö kohta. Võtame teema pulkadest lahti, et iga õde teaks oma õigusi ja saaks vajadusel enda eest seista.   Mida tähendab summeeritud tööaeg? Summeeritud tööaeg tähendab, et töötunnid võivad arvestusperioodi jooksul jaotuda ebaühtlaselt. Näiteks võib töötaja sama kuu ühel nädalal teha kolm 12-tunnist vahetust, järgmisel nädalal …

Mida peab teadma ületööst? Read More »

Pereõdede tervisehindamise mõõdikud ootavad digitaliseerimist

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse üliõpilane Jelena Mets uuris oma magistriõppekava arendusprojektis tervisehindamise mõõdikute kasutusvõimalusi pereõenduses. Pereõdede küsitlusuuringu eesmärk oli hinnata tervisehindamise mõõdikute digitaalse versiooni kasutamist ja vajalikkust kaugnõustamiseks esmatasandi tervishoius.  Esmatasandi õendusabi ja nõustamist pakkudes lähtub pereõde parimatest tõenduspõhistest soovitustest, kaasa arvatud 2021. aastal kehtestatud pereõenduse tegevusjuhendist koos valideeritud tervisehindamise mõõdikutega. Esmatasandi tervishoius on mõõdikud …

Pereõdede tervisehindamise mõõdikud ootavad digitaliseerimist Read More »

Fookuses eakate jalaprobleemid

Heas korras jalad annavad eakale võimaluse nautida eneseväärikust ja iseseisvust ning hoida kõrget elukvaliteeti. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava vilistlane Kristi Tiits uuris lõputöös, mida varasemad uuringud on välja toonud eakate sagedasemate jalatervise probleemidena ning millised on eakate võimalused oma jalgade tervist säilitada ja parendada.  Jalgadega seotud probleemid mõjutavad inimest kogu eluea vältel ning vanuse …

Fookuses eakate jalaprobleemid Read More »

Terve ja ilusa naha saladused

Nahaprobleemidele spetsialiseerunud õde Eda Mudalomp aitab iga päev kümneid inimesi, kel on tekkinud mõni mure oma naha pärast. Lisaks iseseisvate vastuvõttude tegemisele Põlva haiglas töötab ta ka laste vaimse tervise õena ja koduõena. Eda jagas väärt soovitusi, kuidas naha eest hoolt kanda ja vajadusel seda turgutada.  Õdede käed saavad suurt koormust – sage kätepesu, kummikindad. …

Terve ja ilusa naha saladused Read More »

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osaleb rahvusvahelises vähiennetuskampaanias

Üleeuroopalise kampaania “Cancer Prevention Across Europe” (PrEvCan) eesmärk on vähiennetusmeetmete tõenduspõhine ja jätkusuutlik tutvustamine elanikkonnale, et vähendada vähktõvega seotud koormust. Koormuse all mõistetakse nii emotsionaalset kui ka rahalist koormat, mida tänu vähidiagnoosile kannavad nii haiged ja nende lähedased, tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem kui ka ühiskond tervikuna.   Kampaania PrEvCan algataja on Euroopa Onkoloogia Õdede Ühing (EONS), peamiseks …

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osaleb rahvusvahelises vähiennetuskampaanias Read More »

Uued tuuled kooliõe töös

Kooliõdesid ootas kooliaasta alguses ees kaks suuremat uuendust – kooliõdede kvaliteedisüsteem ja võimalus viia läbi tubakast loobumise nõustamist.  Õed on meie tervishoiu väärtuslik osa, nende vastutusvaldkond ja roll on üha laienemas. Et õpilaste haiguste ennetamine ja tervise edendamine oleks süsteemsemalt tagatud, loodi kooliõdedele kvaliteedisüsteem. Lisaks tekkis sel sügisel kooliõdedel võimalus pakkuda õpilastele tubakast loobumise nõustamist.   …

Uued tuuled kooliõe töös Read More »

Projektipraktika viib tudengid tavatööst kaugemale

Üha olulisemaks muutuvad mitmesugused ülekantavad pädevused, nagu meeskonnatöö, infotöötlemise ja teooria rakendamise oskus ning valmidus suhelda rahvusvahelistes võrgustikes. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on nende oskuste omandamiseks loodud projektipõhise praktika aine.   Juba viis aastat kuulub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe, ämmaemanda, tegevusteraapia ja tervisedenduse õppekavva projektipõhine praktika. Erinevalt kliinilisest praktikast ei sooritata seda praktikabaasis tervishoiuasutuses, vaid üliõpilased koostavad …

Projektipraktika viib tudengid tavatööst kaugemale Read More »