Võimalused ja vastutus 

Eesti Õdede Liidu liikmetel on mitmeid võimalusi enese ja valdkonna arendamiseks ning tööõiguse alase toe saamiseks.  

Eesti Õdede Liidu liikmetel on võimalus:  

  • lüüa kaasa liidu juhtimises nii kongressil ja piirkonna nõukogude töös osalemise kui ka valitud rollidesse kandideerimise kaudu 
  • osaleda tasuta koolitustel, konverentsidel ja motivatsiooniüritustel 
  • saada nõustamist kutsetöö-, tööõiguse ja sotsiaalküsimustes ning saada nendes küsimustes esindatud usaldusisiku või piirkonna esimehe poolt 
  • saada vajadusel tasuta abi juristilt 
  • saada soodustusi EÕL partnerite juures 
  • saada vajadusel erakorralist toetust ja haigushüvitist 

Eesti Õde Liidu liikmed peavad: 

  • järgima kutsetegevuses ja käitumises kutse-eetikat  
  • täitma EÕL põhikirja 
  • tasuma liikmemaksu 
  • Olema oma kolleegide ja EÕL-i suhtes lojaalsed, olema osaks terviseteadliku ühiskonna toetamisest.  

Liikmeks saab astuda siin ja liikme eelistega saab lähemalt tutvuda siin. 

Mis saab puhketundidega?

Vähemalt kord seitsme päeva jooksul tuleb järjestikku tagada nii igapäevane kui ka iganädalane puhkeaeg.

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

On ülioluline, et iga õde teaks ja hoiaks oma eriala reguleeritud pädevust ja täiendaks end nõutud mahus.

Milliste muredega saab Eesti Õdede Liidust abi?

Meil tekkis küsimus koolituspäeva tasustamise kohta ning sain abi Eesti Õdede Liidust.

Patsiendiohutus – ihaldatud olukord, kui riskid on maandatud ja tõenäosus vigade tekkeks minimaalne

Patsiendiohutus ei ole luksuskaup, vaid kvaliteetse teenuse absoluutne eeldus.

Milliseid muudatusi on tööõiguses viimasel ajal tehtud?

Vastab Eesti Õdede Liidu lõuna piirkonna juht Siiri Puru.

Pereõdedele lisandus töövõimetus- ja hoolduslehtede alustamise ja lõpetamise õigus

Mida panna tähele uute õiguste juures? Milliseid seaduse punkte kindlasti üle lugeda?

Õdede puudus ei lahene iseenesest

Õdede puudus on olnud Eesti tervishoiu üks suurimaid probleeme juba palju aastaid. Kuidas seda lahendada?

Kas töötajal on õigus keelduda vaktsineerimisest ja mis on sellise keeldumise tagajärg?

Küsimusele vastab Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhtiv nõustamisjurist

Tööõigusega seotud probleemid

Eesti Õdede Liidu liikmed pöörduvad tihti liidu poole, kui nad tunnevad, et nende õigustega ei arvestata.