Õendus arvudes

Eesti investeerib tervishoidu oluliselt vähem kui Euroopa keskmiselt

 

Tabel näitab, mitu protsenti sisemajanduse kogutoodangust riigid tervishoidu investeerivad (Eurostat andmed)

Eestis on juba 897 eriõde

Andmed pärinevad Terviseameti tervishoiutöötajate registrist. Selle registri alusel on Eestis 15 514 õde, kuid registrist leiab ka paljud pensioneerunud või valdkonnast lahkunud õed. 

Tervishoiutöötajate tunnipalgad on tänu kollektiivlepingutele aasta-aastalt kasvanud

 

Tabel kajastab kollektiivlepingus kokku lepitud minimaalseid tunnipalku. Arstide tulbas on toodud eriarstide palk, sest üle 90% arstidest on eriarstid.

Õdede iseseisva töö maht on meeletult kasvanud

Andmed pärinevad Tervise Arengu Instituudi andmebaasist. Alates 2009. aastast on õdede arv suurenenud vaid 11% võrra. 2020. aastal vähenesid vastuvõtud COVID-19 pandeemia tõttu.

0
õde töötab Eestis (TAI, 2022)
0
Õe õppekohtade arv aastas (al 2023. a)
0
Õde on puudu (Kiivet, 2014)
0
Protsendil Eesti elanikest on katmata ravivajadus (Eurostat, 2020)