Hakka toetajaks

Eesti Õdede Liidu tegevusi on võimalik toetada mitut moodi: hakates suurtoetajaks, astudes juriidiliseks liikmeks, avaldades õendusportaalis sisuturundusartikleid või töökuulutusi.  

Hakka Eesti õe ajakirja suurtoetajaks 

Eesti õe ajakiri on Eesti suurim õendusvaldkonna ajakiri. Toetades ajakirja, toetate kogu Eesti õeskonna teadmiste pagasi suurenemist!  Ajakirja suurtoetajaks saab hakata korraga vähemalt üheks aastaks. Seni on olnud ajakirjal 3-4 suurtoetajat aastas.

2023. aastal suurtoetaja võimalused laienevad. Seega kui olete huvitatud ajakirja ja Eesti Õdede Liidu õendusportaali toetamisest, siis võtke ühendust Eesti Õdede Liidu presidendi Anneli Kannusega anneli.kannus@ena.ee

Avalda sisuturundusartikkel õendusportaalis 

Õendusportaalis sisuturundusartikli avaldamine on hea võimalus jõuda oma infoga paljude Eesti õendusvaldkonna töötajateni. Õendustöötajaid huvitab kindlasti valdkonna innovatsioon, koolitused ja patsiente toetavad lahendused. Hea meelega avaldame ka tervisekampaaniaid ja tervislikku eluviisi propageerivaid sisuturunduslugusid.  

Õendusportaal ei avalda sisuturundusartikleid toidulisanditest, käsimüügiravimitest, imikute piimasegudest ja teistest beebitoitudest, alkoholist, tubakast (sh tubakatoodetega seonduvad tooted) ja magusaainetest. Õendusportaali on oodatud lood, kus räägitakse mitmest tootest või toodete grupist, mitte ei keskenduta ühele tootele. Reklaambännereid (plakatid, pildireklaam) õendusportaal ei avalda. Õendusportaalil on õigus keelduda loo avaldamisest, kui see ei vasta portaali hinnangul valdkonna heale tavale, portaali eesmärgile või õigusaktidest tulenevatele nõuetele. Sisuturunduse nõuetele vastavuse eest vastutab sisuturunduse tellija (sh Õendusportaali ees).

Selleks, et sisuturundusloost oleks kasu nii lugejale kui ka loo ostjale, peab lugu olema kaasahaaravalt kirjutatud, vastama reklaamiseadusele ja muudele kehtivatele nõuetele ning selgitama toodete või teenuste omadusi kasutaja vajadusi arvestades. Sisuturunduslugu peab olema lugeja jaoks selgelt ja ühemõtteliselt eristatud muust Õendusportaali sisust.

Sisuturundusartikli avaldamise hind esimesel uudiste real on 450 eurot, kolmandal real 350 eurot ja terve sisuturundusbloki (3 artiklit reas) hind on 850 eurot. Hind sisaldab artikli hoidmist EÕL portaali esilehel kaks nädalat ja hilisem arhiivis hoiustamine. Avaldamise eelduseks on tasutud arve. Sisuturundusloo kirjutamine kommunikatsioonipartneri poolt toimub lisatasu eest, mille suurus ja tingimused lepitakse omavahel eraldi kokku.  

Sisuturundusartiklite avaldamise, kirjutamise, sisu ja kokkulepete osas täpsema info saamiseks võtke ühendust meie hea kommunikatsioonipartneri esindaja Marin Soometsaga marin@prpartner.ee

Avalda töökuulutus õendusportaalis  

Iga juht teab, et head töötajad on edu alus. Eesti Õdede Liitu kuulub pea 4000 õendusvaldkonna spetsialisti ning õendusportaali külastavad ka paljud mitteliikmetest õed. Selleks, et suurepärased tööandjad ja töö otsijad üksteist leiaksid, avaldame õendusportaalis tervishoiu valdkonna töökuulutusi.  

Töökuulutuse avaldamise hind:  

1 nädal – 200 eurot

2 nädalat – 250 eurot

3 nädalat – 300 eurot

4 nädalat – 400 eurot 

Täpsema info saamiseks võta ühendust Eesti Õdede Liidu assistendi Teele Vagaga (info@ena.ee). Soovi korral on võimalik tööpakkumine ka sisuturundusloona esilehele tuua.  

Toetaja lugu

Toetaja lugu: Medicum väärtustab toetavat töökeskkonda ja vaimset heaolu

Medicum on korraldanud mitmeid arutelusid ja koolitusi teadvustamaks, mis on töökius ja selle erinevad vormid.

Toetaja lugu

Toetaja lugu: Kui kaev on kuivaks jäänud ...

Tupekuivus ei pruugi elu häirida, kuid paljudel juhtudel võib see tekitada siiski ebamugavust.

Toetaja lugu

Moodulkapid ravimite hoidmiseks hooldekodus

Hooldekodu ravimikapp on lukustatav ja sisulahendused mugavalt ravimikärusse ümber paigutatavad.