Eesti Õdede Liidust

Eesti Õdede Liit (EÕL) tegutseb inimeste tervise nimel. EÕL-i missioon on olla inimkesksete muutuste ellukutsuja tervishoius. Püüdleme selle poole, et oleks piisavalt palju hea väljaõppega õdesid, eriõdesid ja kutsega hooldustöötajaid, et tervishoiuteenused oleksid kättesaadavad kõikjal Eestis. Peame väga oluliseks, et tervishoiumeeskonna tööjaotus oleks mõistlik, vastaks väljaõppele, pakuks võimalusi arenguks ja hoiaks meeskonnaliikmete tervist.  

Lähtume oma tegevuses neljast põhiväärtusest: professionaalsus, hoolivus, inimkesksus ja koostöö.  

Oleme ühtaegu nii tervishoidu edendav kutseorganisatsioon kui ka õdesid esindav ametiühing.  

Kutseorganisatsioonina tegutseme õenduse kui kutseala arendamisega igal tasandil: 

  • Algatame seaduste ja määruste muudatusi, et seadusandlik baas annaks võimaluse patsiente parimal moel aidata ja toetaks õdede tööd. 
  • Tegutseme rahvusvahelistes õendusorganisatsioonides ning toome Euroopa parima praktika, arutelud ja uuendused Eesti tervishoidu ning arutelulaudade taha, et õenduse areng meie riigis oleks järjepidev. 
  • Oleme õendusteemaliste arutelude ja arendustööde eestvedaja erinevatel tasanditel, juhime õenduse- ja ämmaemanduse arengustrateegia elluviimist õendusvaldkonna arendusnõukogus, juhime tervishoiutöötajate baaspädevuste, õiguste ja vastutuspiiride kokkuleppimist seadusandlikult ning palju muudki.  
  • Osaleme Eesti tervishoiusüsteemi arendamisel koostöös kõrgkoolide, Haigekassa, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi ja paljude teistega. 
  • Tegeleme õendusvaldkonna populariseerimisega, anname välja ajakirja Eesti Õde ja vahendame valdkonna uuemaid teadmisi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. 
  • Pakume oma liikmetele kvaliteetseid koolitusi, korraldame õdede ja eriõdede pädevuse hindamist. 

Õdede liidus tunneme muret tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse ja toimepidevuse pärast. Õdesid on puudu kõikjal Euroopas, kuid Eestis on olukord mõneti keerulisem – vastutusalad laienevad, töökohti lisandub, õdede töökoormus kasvab ning liialt paljud õed töötavad mitmel ametikohal. Töötasu ei jõua koormusele ja vastutusele järele. Eestis oleks vaja juurde 4000 õde, et tervishoid muutuks inimkeskseks ja saaksime pakkuda kvaliteetset tervishoiuteenust.  

Õdede Liidus tegutseb seitse erialaseltsingut. 

Ametiühinguna seisab Eesti Õdede Liit õdede, eriõdede ja kutsega hooldustöötajate paremate töötingimuste ja -tasu eest. Peame väga oluliseks, et õed saaksid oma tööd teha parimal võimalikul viisil. Vaja on hoida töötajate vaimset ja füüsilist tervist ning tagada õiglane töökoormus. EÕL esindab kollektiivlepingu läbirääkimistel õdesid, eriõdesid ja kutsega hooldustöötajaid. 

Ametiühinguna pakume oma liikmetele tuge tööõiguse küsimustes, töötülide ja -vaidluste lahendamisel. Esindame ja kaitseme õendustöötajate töö- ja kutsealaseid õigusi ja huve tööandjate ja nende ühenduste, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ees.  

MTÜ Eesti Õdede Liit asutati 1998. aastal. EÕL on 1923. aastal asutatud Eesti Õdede Ühingu õigusjärgne organisatsioon. 

EÕL lähtub tegevuses põhikirjast. 

Meie tegemistel saad silma peal hoida Facebooki lehel.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks hooldustöötajate seltsingu juhi Erika Pärnalaga ja Viru piirkonna esindaja Ivika Meekleriga.

Tunne oma esindajaid!

Alates sellest numbrist tutvustame Eesti Õdede Liidu volikogu töökaid esindajaid.

Usaldusisikud on pühendunud kolleegide toetamisele: Anne Hämäläinen

Anne Hämäläinenile annab usaldusisiku roll võimaluse teha seda, mis talle meeldib – aidata inimesi. 

Usaldusisikud on pühendunud kolleegide toetamisele: Ave Vaidla

Ave Vaidla uks on kolleegidele alati avatud ning üheskoos leitakse igale murele lahendus.

Takistused eriõe teel

Eriõdesid on juba palju aastaid koolitatud, nüüd tuleb anda võimalus oma teadmisi ja oskusi praktiseerida.

Galerii: õdede päeva konverents

Õdede päeva konverentsil keskenduti eriõendusele ja valdkonna töötingimustele.

Aasta õde 2022: Laura Oisalu

Laura töötab vaimse tervise õena Pärnu Haigla psühhiaatriakliinikus ja Sensus erakliinikus.

Aasta hooldustöötaja 2022: Lea Malk

Lea Malk töötab Kuressaare haigla operatsiooniblokis hooldustöötajana.

Aasta tegu 2022: PAI kampaania

Kampaania eesmärgiks oli teha silmale nähtav ja käega katsutav tänuavaldus õdedele ja hooldustöötajatele.

Rahvusvahelisel õdede päeval on õige aeg korraks peatuda ja mõelda: kuhu ma torman?

Õendus on viimasel ajal palju arenenud, kuid inimkeskse tervishoiuni on veel pikk tee minna.

Tervishoiusüsteem paraneb vaevaliselt

Õdede puuduse leevendamiseks ei piisa ainult õdede õppekohtade arvu suurendamisest.

Õendusjuht toob õendusväärtused haigla juhtimisse

Õendusjuhid Maire Raidvere ja Ülle Rohi jagavad, milliseid oskuseid on vaja nende ametis.