Eesti Õdede Liidust

Eesti Õdede Liit (EÕL) tegutseb inimeste tervise nimel. EÕL-i missioon on olla inimkesksete muutuste ellukutsuja tervishoius. Püüdleme selle poole, et oleks piisavalt palju hea väljaõppega õdesid, eriõdesid ja kutsega hooldustöötajaid, et tervishoiuteenused oleksid kättesaadavad kõikjal Eestis. Peame väga oluliseks, et tervishoiumeeskonna tööjaotus oleks mõistlik, vastaks väljaõppele, pakuks võimalusi arenguks ja hoiaks meeskonnaliikmete tervist.  

Lähtume oma tegevuses neljast põhiväärtusest: professionaalsus, hoolivus, inimkesksus ja koostöö.  

Oleme ühtaegu nii tervishoidu edendav kutseorganisatsioon kui ka õdesid esindav ametiühing.  

Kutseorganisatsioonina tegutseme õenduse kui kutseala arendamisega igal tasandil: 

  • Algatame seaduste ja määruste muudatusi, et seadusandlik baas annaks võimaluse patsiente parimal moel aidata ja toetaks õdede tööd. 
  • Tegutseme rahvusvahelistes õendusorganisatsioonides ning toome Euroopa parima praktika, arutelud ja uuendused Eesti tervishoidu ning arutelulaudade taha, et õenduse areng meie riigis oleks järjepidev. 
  • Oleme õendusteemaliste arutelude ja arendustööde eestvedaja erinevatel tasanditel, juhime õenduse- ja ämmaemanduse arengustrateegia elluviimist õendusvaldkonna arendusnõukogus, juhime tervishoiutöötajate baaspädevuste, õiguste ja vastutuspiiride kokkuleppimist seadusandlikult ning palju muudki.  
  • Osaleme Eesti tervishoiusüsteemi arendamisel koostöös kõrgkoolide, Haigekassa, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi ja paljude teistega. 
  • Tegeleme õendusvaldkonna populariseerimisega, anname välja ajakirja Eesti Õde ja vahendame valdkonna uuemaid teadmisi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. 
  • Pakume oma liikmetele kvaliteetseid koolitusi, korraldame õdede ja eriõdede pädevuse hindamist. 

Õdede liidus tunneme muret tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse ja toimepidevuse pärast. Õdesid on puudu kõikjal Euroopas, kuid Eestis on olukord mõneti keerulisem – vastutusalad laienevad, töökohti lisandub, õdede töökoormus kasvab ning liialt paljud õed töötavad mitmel ametikohal. Töötasu ei jõua koormusele ja vastutusele järele. Eestis oleks vaja juurde 4000 õde, et tervishoid muutuks inimkeskseks ja saaksime pakkuda kvaliteetset tervishoiuteenust.  

Õdede Liidus tegutseb seitse erialaseltsingut. 

Ametiühinguna seisab Eesti Õdede Liit õdede, eriõdede ja kutsega hooldustöötajate paremate töötingimuste ja -tasu eest. Peame väga oluliseks, et õed saaksid oma tööd teha parimal võimalikul viisil. Vaja on hoida töötajate vaimset ja füüsilist tervist ning tagada õiglane töökoormus. EÕL esindab kollektiivlepingu läbirääkimistel õdesid, eriõdesid ja kutsega hooldustöötajaid. 

Ametiühinguna pakume oma liikmetele tuge tööõiguse küsimustes, töötülide ja -vaidluste lahendamisel. Esindame ja kaitseme õendustöötajate töö- ja kutsealaseid õigusi ja huve tööandjate ja nende ühenduste, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ees.  

MTÜ Eesti Õdede Liit asutati 1998. aastal. EÕL on 1923. aastal asutatud Eesti Õdede Ühingu õigusjärgne organisatsioon. 

EÕL lähtub tegevuses põhikirjast. 

Meie tegemistel saad silma peal hoida Facebooki lehel.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Lääne piirkonna esindaja Imbi Jäega ja kliinilise õenduse seltsingu juhi Katti Kõrvega.

Uudistesaade aastast 2048

Eesti Õdede Liidu 100. sünnipäevaks valminud meelelahutuslik uudistesaade.

Eesti Õdede Liit toetab töö- ja puhkeaja nõudeid

EÕL peab õigeks töö- ja puhkeaja rakendamisel arvestada igapäevane ja iganädalane puhkeaeg järjestikku.

Eesti Õdede Liidul on kuus uut auliiget

Eesti Õdede Liit andis 9. novembril toimunud juubeliüritusel välja kuus auliikme tiitlit.

Eesti Õdede Liidul on oma postmark

Eesti Õdede Liidu 100. aastapäevaga seonduvalt sai 9. novembril 2023 iga gala külaline EÕL 100 margi omanikuks

Eesti Õdede Liit toetab õpetajate palganõudmisi

Eesti Õdede Liit avaldab õpetajatele toetust ja soovib neile jõudu.

Eesti Õdede Liit ongi 100!

Juubeligala fotod on kohal.

Eesti Õdede Liit 100

Õdedena vajame rohkem eneseusku nii iseendasse kui ka võimesse muutusi esile kutsuda.

Eesti Õdede Liit Eesti tervishoius

Õe töö on oluliselt enam väärtustatud ning ka teadlikkus õe pädevusest ja rollist on suurem kui kunagi varem.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks intensiinõenduse seltsingu juhi Tuuli Albrantiga ja Lääne piirkonna esindaja Kätlin Lillemaaga.

Uus logo sümboliseerib õenduse põhiolemust

Uus logo tabab väga hästi õdede töö tõelist hinge – inimeste mõistmist, hoolimist ja aitamist.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Põhja piirkonna esindaja Maret Niinepuuga ja Lõuna piirkonna esindaja Alice Venskiga.