Liikme eelised ja hüved

Eesti Õdede Liitu kuulumine pakub mitmeid hüvesid ja eeliseid. Liitu kuulumine  annab kindluse, et minu eest seistakse nii seadusandluse kokkuleppimisel kui ka tööõiguse küsimustes ning igal liikmel on võimalus selles kaasa rääkida, kuid lisaks pakub EÕL oma liikmetele väärt võimalusi enesearenduseks, meeldivaks seltsieluks ja ka heade partnerite soodustusi.  

Koolitused ja üritused 

EÕL korraldab aastas keskmiselt 25 koolitust ja konverentsi, kus liikmed saavad osaleda tasuta. Koolituskalendri leiad siit. Kui koolitusel soovib osaleda mitteliige, tuleb tasuda osalustasu. EÕL-i piirkonnad korraldavad liikmetele mitmesuguseid motivatsiooniüritusi, ühiselt käiakse matkal, teatris ja võetakse koos ette mitmeid muid tegevusi.  

Ametiühinguline tugi 

Ametiühinguline kaitse on kõikidele õdede liidu liikmetele tasuta. Igal aastal kasutab järjest rohkem meie liikmeid EÕL-i juristi abi tööalastes vaidlustes. Kuigi juristi tunnihind on üle saja euro, siis liikmele on abi täiesti tasuta. EÕL maksab oma liikmetele nii haigus- kui ka koolitushüvitist. Täpsema info ja hüvitiste korra koos vajalike vormidega leiab siseveebist.  

Värskeim õendusinfo 

EÕL annab välja ajakirja Eesti Õde, mis ilmub neli korda aastas. Ajakirja persoonilugu tutvustab alati tegusat EÕL-i liiget ning samal ajal on meie liikmed ka mitmete teiste rubriikide artiklite autorid. Iga liige saab saata oma kaastöö või teemade ettepanekud piirkonna juhile.  

Liikmetele saadame regulaarselt listikirju, kus kajastame peamisi õendusarendustegevusi. Listikirjade kaudu jõuavad liikmeteni üleskutsed vastata küsimustikele, mille tagasisidet arvestame nii EÕL-i tegevuskava kui ka oma juhatuse tegevuste planeerimisel.  

Soodustused 

EÕL-il on mitmeid koostööpartnereid, kes pakuvad meie liikmetele soodustusi. Nii saavad liikmed odavamalt nautida näiteks puhkamis- ja sportimisvõimalusi ning soetada kvaliteetseid tervisetooteid.  

Toetajate logod on allpool. Täpsemat info saab soodustuste kohta siseveebist või küsida piirkonna juhilt.