Pädevuse hindamine 

Pädevuse hindamine annab hea võimaluse erialase kvalifikatsiooni tõendamiseks. See on vabatahtlik ja märgitakse ära tervishoiutöötajate registris. Pädevuse hindamist arvestatakse perearstide kvaliteedimudelis ning koduõdede lepingutes kvaliteedikriteeriumina. Seega on enim pädevuse hindamise taotlejaid just esmatasandilt. Haiglatest on Lõuna-Eesti Haigla pioneerina võtnud õdede töötasu diferentseerimise aluseks pädevustunnistuse olemasolu.  

Pädevuse hindamist võivad taotleda kõik Eestis tegutsevad õed. Pädevuse hindamist saab taotleda õena või eriõena, mõlemal juhul III, IV ja V tasemel (tasemete kirjeldused leiab allpool lisast 1). 

Pädevuse hindamine toimub kaks korda aastas. Dokumendid tuleb esitada 1. aprilliks või 1. oktoobriks hiljemalt kell 17 all olevas vormis. 

Komisjon hindab dokumente kolm kuud. Kui esitate dokumendid 1. aprilliks, hakkab pädevus kehtima sama aasta 1. juulist ja kestab 4,5 aastat. Kui esitate dokumendid oktoobriks, kehtib pädevus viis aastat alates järgneva aasta 1. jaanuarist.  

Enne pädevuse hindamise taotluse esitamist on praktiline tutvuda dokumentidega (kinnitatud EÕL-i volikogu poolt 18. mail 2020. a): 

Lisa 1. Õe pädevuse eeldused ja tasemed 
Lisa 2. Eriõe pädevuse eeldused ja tasemed 
Lisa 3. Pädevuse hindamise komisjoni töökord 
Lisa 4. Töö analüüsi vorm 
Lisa 5. Taotleja koolituste ja tegevuste ülevaade – vorm 
Lisa 6. Arvestatud tegevuste maht täienduspunktides   

Pädevuse taotlemiseks peab taotleja esitama järgmised dokumendid

 1. Vabas vormis avaldus, mis sisaldab taotleja kontaktandmeid ja taotletavat taset (PDF formaadis)
 2. Töö analüüs, mis lähtub etteantud vormist (lisa 4, PDF formaadis)
 3. Koolituste ja tegevuste ülevaade etteantud vormil (lisa 5, PDF formaadis)
 4. Tõend viimase viie aasta tööstaaži kohta: tööandja kinnitus või töötamise registri väljavõte
 5. Skaneeringud või fotod dokumentidest: 
  • õe/eriõe kutset tõendav diplom/tunnistus 
  • Diplomite või koolituskaartide koopiad või muud dokumendid, mis tõendavad enesetäiendust viimasel viiel aastal 
  • ID-kaart (nime muutusel abielutunnistusest/lahutust tõendav dokument) 
  • EÕL-i liikmepilet
  • Pädevuse hindamise tasu maksekorraldus

Taotlejad, kes pole läbinud õe õpet eesti keeles peavad esitama eesti keele tasemeeksami tunnistuse (vähemalt tase B-2) (RT I, 23.04.2013). Tunnistust pole vaja, kui taotleja on läbinud põhikooli, keskkooli või kõrgkooli, kus vähemalt 60% õppetööst toimus eesti keeles. Sel juhul lisada dokumentidele lõputunnistuse koopia.

Pädevuse taotlemiseks tuleb esitada kõik dokumendid elektrooniliselt alloleval vormil 

Kõik komisjonile esitatavad dokumendid tuleb digiallkirjastada korraga (juhendi leiad siit).

Kui faile on palju ja nende maht on suur, tuleb need kokku pakkida üheks zip-kaustaks. 

 • Pane kõik failid ühte kausta
 • Liigu kiirega kaustale, kuhu oma failid panid ja tee sellel paremklõps
 • Avanenud menüüst liigu “Send to” (või “Saada”) tekstile, et avaneks teine alamenüü. Vali “Copressed (ziped) folder” (või “Tihendatud zip kaust”)
 • Tekib sama nimega uus tihendatud kaust, mis tuleb digiallkirjastada (paremklõps kaustal, nupp “Sign digitally” või “Allkirjasta digitaalselt”)

Üleslaetava faili maksimumsuuruseks on 100 MB. Kui faile pole võimalik väiksemana salvestada, on lubatud üles laadida kaks eraldi faili. 

Kui teil puudub võimalus dokumente digiallkirjastada, tuleb kõik dokumendid edastada elektrooniliselt pädevuse komisjoni juhi meiliaadressil (lilia.leppsaar@ena.ee). Meili teel saadetud dokumentide kinnitamiseks tuleb saata ka füüsiline kiri, kus on loetelu dokumentidest ja allkirjastatud kinnitus, et kõik dokumendid on täidetud nõuetekohaselt. Kiri tuleb saata Eesti Õdede Liidule aadressil Koidu 20-34, Tallinn. EÕL ei kanna kirja saatekulusid. 

Allkirjastatavate failide nimed peavad selgelt osutama faili sisule. Komisjonil on õigus dokumendid jätta läbi vaatamata, kui esitatud dokumentide pealkirjad ei ole selged.  

Pädevuse hindamise tasu:  

 • EÕL-i liikmele 40 eurot  
 • mitteliikmele 100 eurot 

Liikmehind kehtib liikmetele, kes on EÕL-i kuulunud vähemalt kuus kuud ja tasunud liikmemaksu. 

Pädevuse hindamise komisjon 

Komisjoni tööd korraldab ja juhib Lilia Leppsaar (lilia.leppsaar@ena.ee). 
Komisjoni liikmed: Serli Raudseping, Kadi Soome, Lilia Leppsaar, Maire Karu, Pille Soon, Taivi Mutso, Maria Kovtun, Riina Sinisoo; Eve-Merike Sooväli, Jekaterina Demidenko, Marge Tensmann, Liina Heinvere, Ave Vaidla, Pille Jagomäe ja Linda Jürisson.  

Komisjoni koosseis on kinnitatud perioodiks mai 2020 kuni mai 2023. 

Pädevuse hindamise komisjonil on õigus taotlust mitte menetleda, kui taotluse esitamise nõuded ei ole täidetud.

 

PÄDEVUSE HINDAMISE VORM