Rahvusvaheline õendus

Eesti Õdede Liit esindab Eestit kahes maailma õendusarengut suunavas organisatsioonis: Euroopa Õdede Nõukogus ja Rahvusvahelises Õdede Nõukogus. 

Rahvusvaheline Õdede Nõukogu (International Council of Nurses ehk ICN) on ülemaailmne õdede ühingute katusorganisatsioon. Nõukogu tegeleb õenduse arendamise, õdede heaolu parandamise ja õdede enda tervise eest seismisega kõigil poliitika tasanditel. Rahvusvaheline Õdede Nõukogu loodi 1899. aastal ning on vanim rahvusvaheline tervishoiutöötajate ühendus, mis ühendab enam kui 130 riigi õdede organisatsioonide kaudu enam kui 27 miljonit õde.  

Euroopa Õdede Nõukogu (European Federation of Nurses Associations ehk EFN) ühendab Euroopa õdesid missiooniga kaitsta õdede õigusi Euroopa Liidus ja selle institutsioonides. Nõukogu ühendab 34 rahvusliku õdede ühingu kaudu enam kui miljonit õde Euroopas. Organisatsioon loodi 1971. aastal. 

 

Eesti Õdede Liit esindab neis organisatsioonides Eesti õdede huvisid. Õdede liidule pakuvad rahvusvahelised organisatsioonid väärtuslikku võimalust olla kursis parimate rahvusvaheliste praktikate ja teadmistega, et nende seast valida sobivaimad Eestis tutvustamiseks ning õenduse arendamiseks. Muu hulgas jõuab valitud teadmus juhendmaterjalidesse, mida kasutame arendustegevustes. EÕL töötab mõlemas organisatsioonis eriõenduse teemalistes töörühmades, osaleb aktiivselt nende organisatsioonide volikogudes, annab töös olevatele dokumentidele tagasisidet ning viib Eesti õdede seisukohti Euroopasse ja maailma. 

Partnerorganisatsioonid 

Õdede liit teeb tihedat koostööd Maailma Tervise Organisatsiooniga (WHO), panustades õendust puudutavatesse aruteludesse ning lähtudes oma tegevuses WHO suunistest.  

Teeme koostööd Läti ja Soome õdede liitudega ning suhtleme aktiivselt ka teiste Põhjamaade õendusorganisatsioonidega.  

Eesti Õdede Liidu rahvusvahelisi suhteid arendab ja koordineerib asepresident Gerli Liivet gerli.liivet@ena.ee.

Suurepärane võimalus väisata õdede maailmakongressi

Järgmine suurim ülemaailmne õdede kokkutulek toimub 9.–13. juunil 2025 meie naaberriigis Soomes.

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Edukas eriõe rollide rakendamine sõltub juhtide, praktikute ja koolitajate koostööst.

Eesti õendus paistab silma maailma õenduses

Oleme kvalitatiivsetele muutustele suunatud ja seda osatakse meie õeskonnas kõrgelt hinnata.

Eesti e-tervis on eeskujuks Šveitsi õdedele

Oleme arvestatavad koostööpartnerid nii Euroopas kui ka maailmas. Meilt küsitakse sageli ekspertarvamust.

Eriõdede pädevuse hindamine Euroopas

EFNi liikmena teame, et eriõenduse aktiivne arendamine käib ka riikides, kus praktikas eriõdesid veel ei ole.

Õendusteaduse doktoriõppe arendamine Eesti ja Soome koostöös

Doktoriõpingud on väljakutseid pakkuv teekond, millel on oluline koht rahvusvahelisel koostööl.

Gerontoloogilist ja geriaatrilist õendusabi on vaja arendada nii Eestis kui ka Hiinas

Aastakümneid on inimeste eluiga pikenenud ning eakate osakaal on maailmas kasvutrendis.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osaleb rahvusvahelises vähiennetuskampaanias

Üleeuroopaline kampaania keskendub tõenduspõhistele vähiennetuse soovitustele.

Euroopa õdesid ühendavad sarnased mured ja rõõmud

Euroopa õendusorganisatsioonide kohtumisel arutati päevakohaseid teemasid ja tutvustati parimaid praktikaid.

Põhjanaabrid streikisid

Soome Õdede Liidu juhtfiguur Anna Suutarla selgitas, miks Soome õenduses käärib.

Milleks Õdede Liidule rahvusvahelised õendussuhted?

Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet tutvustab rahvusvahelisi organisatsioone, kuhu EÕL kuulub.

Õendusteenuse kvaliteet Lätis, Taanis ja Norras

Kolleegid Lätist, Taanist ja Norrast jagavad mõtteid õendusteenuse kvaliteedist