Seltsingud

Eesti Õdede Liidus on seitse erialaseltsingut: vaimse tervise õenduse, kliinilise õenduse, intensiivõenduse, terviseõenduse, hambaravi õdede, hooldustöötajate ja õendusüliõpilaste seltsingud 

Seltsingute ülesanne on oma valdkonna arendamine nii seltsingu sees kui ka riiklikul tasandil. Seltsingud korraldavad oma liikmetele koolitusi, arutelusid jmt. Iga seltsing  korraldab aastas vähemalt ühe füüsilise kohtumisega ja ühe virtuaalse koolituse. Seltsingute liikmed esindavad EÕL-i ekspertidena riiklikes arendustes, ravijuhendite töörühmades jne.  

Iga EÕL-i liige saab kuuluda ühte õdede liidu seltsingusse, mille kohta tehakse märge liikmeregistrisse. Seltsingusse kuulumisel liikmemaks ei muutu. Seltsingusse astumiseks tuleb saata e-kiri nii vastava seltsingu juhile kui ka aadressile register@ena.ee (kontaktid leiad siit). Seltsingusse on oodatud eelkõige seltsingu valdkonnas tegutsevad liikmed. 

Õdede liidu seltsingute asutamise, tegevuse põhimõtted ja kuulumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või võrgustikesse kinnitab EÕL-i volikogu.  

Terviseõenduse seltsing koondab nii pereõenduse, kooliõenduse, töötervishoiu kui ka koduõenduse valdkonna õdesid. Oodatud on kõik, kellele on terviseedendus ja tervishoiu esmatasand südamelähedased.  

Seltsingu juhid: Aina Saarma aina.saarma@ena.ee (koduõendus), Angela Eensalu-Lind (pereõendus) angela.eensalu-lind@ttk.ee, Marelle Maiste (pereõendus) marelle00@gmail.com, Riia Palm (koduõendus) riia.palm@mail.ee, Ragne Läheb (koolitervishoid) ragne.laheb@gmail.com, Serli Raudseping (tööterviseõendus) serli.raudseping@gmail.com, Laura Keidong (tööterviseõendus) laurakeidong@gmail.com   

Vaimse tervise õenduse seltsingusse on oodatud nii vaimse tervisega tegelevad õed kui ka õed, kes töötavad psühhiaatrias sõltumata töökohast.  

Seltsingu esimees: Laura Oisalu laura.oisalu@gmail.com

Seltsingu juhid: Liina Hürden Liina.hyrden@gmail.com, Kätlin Pilt katlin.pilt@gmail.comKätlin Lünekund katlin.lunekund@kliinikum.ee, Egle Küttis eglekyttis@hot.eeKatrin Kerr katrin.kerr79@gmail.com

Intensiivõenduse seltsing koondab õed erakorralisest meditsiinist, kiirabist, operatsiooniosakondadest, intensiivravist ja anesteesiast. 

Seltsingu juhid: Tuuli Albrant tuuli.albrant@kliinikum.ee

Kliinilise õenduse seltsingu valdkond on kõige laiem. Võib öelda, et siia kuuluvad kõik õed, kes töötavad (peamiselt) haiglates kõikides eespool nimetamata valdkondades. Oodatud on nii sise- kui ka kirurgilise valdkonna õed kardioloogiast, endokrinoloogiast, onkoloogiast jne.  

Seltsingu juhid: Katti Kõrve katti.korve@itk.eeÜlle Older ylle216@gmail.com  

Hambaraviõdede seltsing ootab enda hulka kõiki õdesid ja assistente, kes töötavad stomatoloogilises valdkonnas. Kokku saadakse kord aastas, peamiselt laupäeviti, kui kõigil on võimalus kokku tulla. 

Seltsingu juht: Aet-Anu Raudkivi aet.raudkivi@hambapol.ee

Hooldustöötajate seltsingus on hooldustöötajaid nii tervishoiust kui ka sotsiaalsüsteemist. Lisaks kaks korda aastas toimuvatele koolitustele, osaletakse sotsiaalvaldkonna arendustegevuses, hooldustöötajate baaspädevuste kokkuleppimises riiklikul tasandil ning nõuete ühtlustamisel tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi vahel. 

Seltsingu juhid: Erika Pärnala erikaparnala@gmail.com (õendushaiglad), Margit Hünnonen margit.hunnonen@kliinikum.ee (haigla), Sirli Reinhaus sirli.reinhaus@gmail.com (hooldekodud) 

Seltsing pakub võimalusi Tartu ja Tallinna tervishoiukõrgkoolide õendusüliõpilastele ühistegevuseks. 

Seltsingusse kuuluvatel üliõpilastel on võimalus liituda Euroopa õendusüliõpilaste ühendustega, osaleda EÕL-i volikogu töös ning tuua üliõpilaste probleemid nii riikliku arenduste kui ka kollektiivlepingu läbirääkimiste laua taha. 

Seltsingu juhid ajavahemikul 30.11.2023-31.12.2025 on Romet Matsiselts romet.matsiselts@gmail.com ja Kateriina Hindreus Kateriinahindreus@gmail.com Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist. 

Takistused eriõe teel

Eriõdesid on juba palju aastaid koolitatud, nüüd tuleb anda võimalus oma teadmisi ja oskusi praktiseerida.

Aasta õde 2022: Laura Oisalu

Laura töötab vaimse tervise õena Pärnu Haigla psühhiaatriakliinikus ja Sensus erakliinikus.

Õendusjuht toob õendusväärtused haigla juhtimisse

Õendusjuhid Maire Raidvere ja Ülle Rohi jagavad, milliseid oskuseid on vaja nende ametis.

Üllatusi täis Narva haigla ülemõde Natalja Metelitsa

Narva haigla ülemõde Natalja Metelitsa üllatab energiaga, mida ta pühendab kõigele, mida ette võtab.