Õendusteadus

Õendusteaduse doktoriõppe arendamine Eesti ja Soome koostöös

Õendusteadus on iseseisev teadusala, mille sisendiks ja väljundiks on õenduspraktika. Nagu kõik teadusalad, vajab ka see doktorikraadiga spetsialiste. Doktorikraadi saab taotleda doktoriõppes, mis valmistab ette spetsialiste ja tegevteadlasi, kellel on teadusmaailma usaldus iseseisvalt teadustööd planeerida, eest vedada ning ellu viia. Muu hulgas on see haridusnõue ka õdesid õpetavatele õppejõududele.  Teadus on rahvusvaheline  Doktoriõppes on oluline …

Õendusteaduse doktoriõppe arendamine Eesti ja Soome koostöös Read More »

Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina

Erialane täienduskoolitus on tervishoiuvaldkonnas igapäevane professionaalse arengu osa. Tavapärane täienduskoolitus võimaldab lühiajaliselt ja intensiivselt täiendada oma teadmisi või oskusi mingil konkreetsel teemal. Õppeasutused on viimastel aastatel laiendanud täienduskoolituste pakkumist mikrokvalifikatsiooni kursustena, mida nimetatakse kõrgkoolides mikrokraadideks. Eri mahuga mikrokraadikursused võimaldavad huvipakkuvas valdkonnas omandada täiesti uusi pädevusi või saavutada olemasolevate pädevuste kõrgem tase. Mikrokraadikursus on üks väike, …

Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina Read More »

Selgusid silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Teadustööde tunnustamise traditsioon on Eesti Õdede Liidus juba üle 10 aasta. EÕL tunnustab töid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud. Teadustööde komisjoni kuuluvad professor Kristi Rannus, Siret Läänelaid, Anneli Kannus ja komisjoni juht Gerli Liivet. Hindamise protsessi on kaasatud eksperdid, kellelt küsitakse tagasisidet töö tulemuste rakendatuse kohta. Komisjoni ettepanekul kinnitab tunnustuse saajad EÕLi …

Selgusid silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas Read More »

Gerontoloogilist ja geriaatrilist õendusabi on vaja arendada nii Eestis kui ka Hiinas

Tartu Tervishoiu Kõrgkool täiendas koos Soome Jyväskylä Rakenduskõrgkooli ja Hollandi Hanze Rakenduskõrgkooliga Hiina õdede koolitamise põhiõppeprogrammi. Geriaatrilise õendusabi õpetamise arendamise innovatsiooniprojekti GeNEdu¹ eesmärk oli uuendada kolmes Hiina kõrgharidusasutuses – Beihua Ülikool, Guangdongi Meditsiiniülikool ja Guangzhou Terviseteaduste Kolledžis õe õppekava. Hiina kolleegide soov oli koostada 30 ainepunkti mahus geriaatrilise õendusabi ainekava, sõnastada gerontoloogilise ja geriaatrilise õendusabi …

Gerontoloogilist ja geriaatrilist õendusabi on vaja arendada nii Eestis kui ka Hiinas Read More »

Märka kaastundeväsimust!

Tervishoius leiutatakse pidevalt uusi seadmeid, parandatakse ravi kvaliteeti ja patsiendirahulolu. Arenguid varjutab töötajate puudus ja nende kasvav koormus. Ülekoormuse tulemusel kipub tekkima kaastundeväsimus, mis võib töötaja tööelust kõrvale jätta.  Tervishoius on kaastundeväsimust üha enam. Kaastundeväsimuses põimuvad kaks komponenti: teisene traumaatiline stress ja läbipõlemine. Seda iseloomustab suutmatus abivajajatele kaasa tunda ning adekvaatselt iseenda seisundit hinnata. Kaastundeväsimus …

Märka kaastundeväsimust! Read More »

Ere Uibu: Eesti õdede haridus on maailmatasemel

Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppekava programmijuht Ere Uibu õpetab, teeb teadustööd ning arendab õendust. Ta loodab, et õdede vastutusrikast tööd nähakse ühiskonnas aina rohkem.   Kuidas te leidsite tee tervishoidu?  Pärast keskkooli ei osanud ma valida, mida edasi teha, aga kuna mind väga huvitas ravimikapi sisu, mõtlesin kohe meditsiini peale. Läksin koos klassiõdedega arstiteaduskonda sisseastumistele, kuid jäin …

Ere Uibu: Eesti õdede haridus on maailmatasemel Read More »

Dementsus

Kuidas toetada dementsusega inimesi ja nende lähedasi

Merle Varik kaitses kevadel Tallinna Ülikoolis doktoritöö „Dementsusega inimeste omastehooldajate võimestamine tugigruppide abil – osalustegevusuuring“. Teadustööst ja praktilisest kogemusest koorusid ettepanekud, mis aitaksid dementsusega inimeste elukvaliteeti tõsta.   Doktoritöö eesmärk oli välja arendada dementsusega inimeste lähedaste vajadustest lähtuv tugigrupi formaat, panna tööle tugigrupid Eestis ning seejärel koguda andmeid selle kohta, kuidas need tugigrupid toetavad üksikisikute, kogukondade …

Kuidas toetada dementsusega inimesi ja nende lähedasi Read More »

Tartu Ülikool lõi koos Norra ülikooliga patsiendiohutuse õppeaine

Tartu Ülikoolis loodi koostöös Norra ülikooliga ainulaadne patsiendiohutuse hübriidõppeaine. Tegemist on integreeritud õppega, mis on mõeldud kasutamiseks õenduse magistriõppes ja õdede täiendkoolituses. Projektijuht, sisehaiguste kaasprofessor Kaja Põlluste ütles, et projekt sai alguse 2019. aasta lõpus koos Bergenis asuva Lääne-Norra Rakendusteaduste Ülikooliga. Projekti eesmärgiks oli täita patsiendiohutusega seotud lüngad õendushariduses. „Leidmaks puudujääke patsiendiohutuse koolituses, analüüsis projektimeeskond …

Tartu Ülikool lõi koos Norra ülikooliga patsiendiohutuse õppeaine Read More »

Eutanaasia – teema, mis kõnetab ka Eesti õdesid

Eutanaasiast räägitakse aina enam ning korduvalt on tõstatunud ka arutelud eutanaasia seadustamisest Eestis. Eutanaasia protsessis on oluline roll õdedel. Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetooli vilistlane Ilona Berzinja uuris oma magistritöös Eesti õdede hoiakuid eutanaasia suhtes ja neid mõjutavaid tegureid. Eutanaasia mõiste tuleb kahest kreekakeelsest sõnast: „e u“ tähendab hea ja „thanatos“ tähendab surm. Artiklis mõistetakse eutanaasiat …

Eutanaasia – teema, mis kõnetab ka Eesti õdesid Read More »

Standardiseeritud valve üleandmine on ohutu ja kvaliteetse õendushoolduse võtmetegur

Patsiendiohutus on ülemaailmne väljakutse, mis nõuab teadmisi ja oskusi mitmes valdkonnas. Eeskätt on ohujuhtumite esinemine seotud inimtegurist tingitud olukordadega. Olulise teabe ja patsiendi hoolduse eest vastutuse edastamine ühelt õelt teisele on tervishoius igapäevase suhtlemise lahutamatu osa. Seda kriitilist edastuspunkti patsiendi raviteekonnas nimetatakse valve üleandmiseks. Arvestades intensiivravi töösüsteemide ja protsesside keerukust, arendas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vilistlane …

Standardiseeritud valve üleandmine on ohutu ja kvaliteetse õendushoolduse võtmetegur Read More »