Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina

Erialane täienduskoolitus on tervishoiuvaldkonnas igapäevane professionaalse arengu osa. Tavapärane täienduskoolitus võimaldab lühiajaliselt ja intensiivselt täiendada oma teadmisi või oskusi mingil konkreetsel teemal. Õppeasutused on viimastel aastatel laiendanud täienduskoolituste pakkumist mikrokvalifikatsiooni kursustena, mida nimetatakse kõrgkoolides mikrokraadideks. Eri mahuga mikrokraadikursused võimaldavad huvipakkuvas valdkonnas omandada täiesti uusi pädevusi või saavutada olemasolevate pädevuste kõrgem tase. Mikrokraadikursus on üks väike, kuid terviklik osa kehtivast tasemeõppe õppekavast, mis tagab õppimise tunnustatud õppekava alusel ja professionaalsete õppejõudude juhtimisel. Õpe toimub koos vastava õppekava üliõpilastega. Kui on soov asuda õppima vastavale tasemeõppekavale, arvestatakse mikrokraadikursuse raames läbitud aineid täies mahus. 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis avatakse järgmisel õppeaastal 12 tasulist mikrokraadikursust, millest seitse on bakalaureusetaseme ja viis magistritaseme kursused. Magistritaseme mikrokraadikursused on osa terviseteaduse magistriõppekavast, mis seab eelduseks kõrghariduse olemasolu. Viiest pakutavast kursusest üks, tervishoiuvaldkonna kvaliteedijuhtimine ja eestvedamine (13 EAP), ei eelda eelnevat õe või ämmaemanda kutset, küll aga tervishoiualast kõrgharidust. Neli õenduse erialavaldkonna mikrokraadikursust, kliinilise õenduse teooria, vaimse tervise õenduse teooria, intensiivõenduse teooria ja terviseõenduse teooria, eeldavad nii eelnevat õe või ämmaemanda kõrgharidust kui ka soovitavalt vastavas valdkonnas töötamist. Iga erivaldkonna kursuse maht on 27 EAPd ja õpe kestab 2023. aasta septembrist kuni 2024. aasta juunini.   

Täpsemat informatsiooni mikrokraadikursuste kohta leiate kõrgkooli kodulehelt www.nooruse.ee/koolitusedjateenused/mikrokraadid/. 

Viimased uudised

Õdede väärtus majanduses

Mida rohkem õdesid on ja jääb tervishoiud, seda rohkem on meil terveid inimesi.

Ohtlikud nakkushaigused on välditavad

Vaktsineerimine on väga tõhus meetod, millega kaitsta end vaktsiinvälditavate haiguste eest.

Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel

Kas riigiasutuste kehtestatud eesmärgid ja nõuded aitavad tagada, et tervishoiuteenused oleks kvaliteetsed?

(Raha)Investeeringud õdedesse

Kõik investeeringud, mis töötajasse tehakse, on vahetus seoses patsiendiga.

Jagades hoolt ja headust

Hooldaja töö nõuab suurt empaatiat, kannatlikkust ja oskust suhelda rahulikult ning mõistvalt.

Silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Eesti Õdede Liit tunnustab teadustöid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud.