Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina

Erialane täienduskoolitus on tervishoiuvaldkonnas igapäevane professionaalse arengu osa. Tavapärane täienduskoolitus võimaldab lühiajaliselt ja intensiivselt täiendada oma teadmisi või oskusi mingil konkreetsel teemal. Õppeasutused on viimastel aastatel laiendanud täienduskoolituste pakkumist mikrokvalifikatsiooni kursustena, mida nimetatakse kõrgkoolides mikrokraadideks. Eri mahuga mikrokraadikursused võimaldavad huvipakkuvas valdkonnas omandada täiesti uusi pädevusi või saavutada olemasolevate pädevuste kõrgem tase. Mikrokraadikursus on üks väike, kuid terviklik osa kehtivast tasemeõppe õppekavast, mis tagab õppimise tunnustatud õppekava alusel ja professionaalsete õppejõudude juhtimisel. Õpe toimub koos vastava õppekava üliõpilastega. Kui on soov asuda õppima vastavale tasemeõppekavale, arvestatakse mikrokraadikursuse raames läbitud aineid täies mahus. 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis avatakse järgmisel õppeaastal 12 tasulist mikrokraadikursust, millest seitse on bakalaureusetaseme ja viis magistritaseme kursused. Magistritaseme mikrokraadikursused on osa terviseteaduse magistriõppekavast, mis seab eelduseks kõrghariduse olemasolu. Viiest pakutavast kursusest üks, tervishoiuvaldkonna kvaliteedijuhtimine ja eestvedamine (13 EAP), ei eelda eelnevat õe või ämmaemanda kutset, küll aga tervishoiualast kõrgharidust. Neli õenduse erialavaldkonna mikrokraadikursust, kliinilise õenduse teooria, vaimse tervise õenduse teooria, intensiivõenduse teooria ja terviseõenduse teooria, eeldavad nii eelnevat õe või ämmaemanda kõrgharidust kui ka soovitavalt vastavas valdkonnas töötamist. Iga erivaldkonna kursuse maht on 27 EAPd ja õpe kestab 2023. aasta septembrist kuni 2024. aasta juunini.   

Täpsemat informatsiooni mikrokraadikursuste kohta leiate kõrgkooli kodulehelt www.nooruse.ee/koolitusedjateenused/mikrokraadid/. 

Viimased uudised

Hooldustöötajad on õdede asendamatud koostööpartnerid

Erika Pärnala: „Hooldustöötaja ei tohi olla rumal. Ta peab end koolitama, sest kõik on pidevas muutumises.“

Hooldustöötajad on õdede asendamatud koostööpartnerid

Merily Kook: “Oluline on, et patsient tunneks ennast kogu ambulatoorse ravi jooksul mugavalt ja hästi.”

Keskkonnast tingitud müoopia tekkepõhjused ja müoopia süvenemise ennetamise võimalused 6–12-aastastel lastel

Müoopia süvenemise ennetamiseks soovitatakse kõige enam väljas viibimist.

Koolilapse vaimse tervise tasakaal

Vaimse tervise ohu märk on see, kui miski ei rõõmusta last ega paku talle huvi.

Õendus läbi noore õe silmade

Nii tööandja kui ka patsiendi huvides on vaja tarku ja osavaid õdesid.

Koolilaste tervisel hoiab pilku peal kooliõde

Alati ei pea kuskilt valutama, et kooliõe poole pöörduda.