Marleen Mägi

Eesti Õdede Liidu põhja piirkonnas toimetab Marleen Mägi. Naine, kes on hoopis õppinud ämmaemandaks. Ämmaemandana on talle eriti südamelähedased lapsed ja pered. Marleen on töötanud nii lastehaiglas kui ka perearstikeskuses ja hetkel tegeleb liidu kõrvalt Ida-Tallinna Keskhaigla neonatoloogia osakonnas imetamisnõustamisega.

Marleeni ülesannete hulka liidus kuuluvad nii õendusportaali ja siseveebi administreerimine kui ka pädevuse hindamise komisjoni toimetamiste korraldamine. Lisaks on just Marleen Gerli parem käsi rahvusvahelises suhtluses. Marleen on osalenud ravijuhendi koostamises, on kuulunud Eesti Õdede Liidu esindajana Rinnaga Toitmise Komiteesse ja on asendusliikmeks nii Kutsekoja tervisevaldkonna kutsenõukogus kui ka esmatasandi arendusnõukogus. Kõik lastega seonduvad teemad on niikuinii Marleeni pärusmaa, vajadusel siis koos terviseõenduse seltsingu või teiste koostööpartneritega, sealhulgas konsultatsioonidega WHO või OECDga.

Iga juhatuse liige, kes on vastutav piirkonna toimimise eest, jälgib volikogu poolt kinnitatud tegevuskava, kuid hoiab silma peal ka nendel tegevustel, mis on piirkonnas teiste poolt tehtavad. Eelarve vastutus oma piirkonna tegevuste, usaldusisikute olemasolu ja info liikumise eest on igal juhil.

Marleen on inimene, kes järeleaitamist ja kontrolli ei vaja. Kui asi teda köidab või kui ta on midagi lubanud, saab see ka tehtud. Marleeni iseloomustavad tema lapsed nii: „Heas mõttes crazy. Temaga saab alati nalja ja tal on hea must huumor. Ta on alati valmis aitama, aga ta ei kannata õpitud abitust“. Kui tahad vaadata õudusfilmi, siis Marleen on selleks valmis – ainult, et võib-olla on tal see film juba nähtud.

Marleeni ausus ja otsekohesus on meie keerutavas ja ambitsioonikas maailmas igati tervitatav. Üks on kindel, „nuga ta selga ei löö“. Üks suurepärane omadus on Marleenil veel – ta alati enne mõtleb ja siis alles ütleb.

Aitäh, Marleen, et meiega liitusid ning vastu pead. Me tõesti ei tea, mis me ilma Sinuta teeksime. Ilmselt jääksid nii mõnedki asjad tegemata. Hoiad meie pead selged ja tunded tulised.