Uued tuuled kooliõe töös

Kooliõdesid ootas kooliaasta alguses ees kaks suuremat uuendust – kooliõdede kvaliteedisüsteem ja võimalus viia läbi tubakast loobumise nõustamist. 

Õed on meie tervishoiu väärtuslik osa, nende vastutusvaldkond ja roll on üha laienemas. Et õpilaste haiguste ennetamine ja tervise edendamine oleks süsteemsemalt tagatud, loodi kooliõdedele kvaliteedisüsteem. Lisaks tekkis sel sügisel kooliõdedel võimalus pakkuda õpilastele tubakast loobumise nõustamist.  

Tubakast loobumise nõustamine 

Tubakast loobumine läheb sujuvamalt, kui tubakatoote tarvitaja saab nõu ja toetust professionaalselt nõustajalt. Et teenust oleks paremini kättesaadav, lisati tubakast loobumise nõustamine esmatasandi teenuste hulka, sealhulgas koolitervishoidu. Teenuse sihtrühmaks on õpilased, kes tarvitavad tubakat, e-sigaretti või on muul viisil nikotiini sõltuvuslikud tarvitajad.  

Nõustaja saab olla kooliõde, kes on läbinud tubakast loobumise nõustamiskoolituse. Nõustamisel tuleb lähtuda Tervise Arengu Instituudi juhendmaterjalist „Suitsetamisest loobumise meditsiiniline nõustamine“ ning ravijuhendis „Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamine“ kirjeldatud meditsiinilise nõustamise põhimõtetest. Vajadusel teeb kooliõde koostööd õpilase perearstiga või suunab nooruki edasi tubakast loobumise nõustamiskabinetti. 

Tubakast loobumise nõustamise teenuseid on neli: esmane nõustamine, korduvnõustamine, kaugnõustamine ja videonõustamine. Esmane kontaktvastuvõtt toimub vähemalt 50 minutit. Järgnevad nõustamised kestavad 15 minutit ning teenust võib pakkuda ka e-kirjaga, kaugvastuvõtuna (telefoni teel, veebivestlusena). Tubakast loobumise nõustamisel ei piisa ainuüksi esmasest nõustamisest ja vajalik on teha korduvnõustamisi, et toetada õpilast kogu protsessi jooksul pidevalt. 

Nõustamisteenuse hulka kuuluvad tubaka- või muu nikotiinitoote tarvitaja sõltuvustaseme ja loobumismotivatsiooni määramine, tubakast loobumise motivatsiooni suurendamine, loobumisvõimaluste arutamine, individuaalse loobumis- ja raviplaani koostamine, juhised taasalustamise vältimiseks, nikotiinsõltuvuse ravi ja patsiendi järjepidev jälgimine. 

Kooliõdede kvaliteedisüsteem 

Kvaliteedisüsteemi rakendamisega soovime motiveerida kooliõdesid aktiivselt ja süsteemselt tegelema ennetus- ja edendustööga, nakkushaiguste leviku tõkestamisega ning tulemuslikult jälgima lapse tervist ja turvalisust koolikeskkonnas. Seega saame kokkuvõttes öelda, et kvaliteedisüsteemi eesmärk on võimestatud kooliõdede töö abil saavutada olukord, kus oleks rohkem terveid lapsi. 

Haigusi ennetavate tegevuste, kvaliteedi ja õdede pädevuse hindamine toimub 2022.–2023. õppeaastal. 

Haigusi ennetava osa tegevused hõlmavad tervisekontrolle ja immuniseerimisi, mida viib läbi kooliõde. Tervisekontrollide puhul on üks uuendusi see, et pearahasisestesse koodidesse on lisandunud läbivaatusest keeldumise kood, mis kindlasti tuleb märkida, kui lapsevanem keeldub tervisekontrollist. Hõlmatuse arvestamisel lähevad arvesse läbiviidud tervisekontrollid ning nendest keeldumised. Immuniseerimised hõlmavad riikliku immuniseerimiskava järgseid vaktsineerimisi. Selle indikaatori puhul arvestatakse hõlmatusse läbiviidud vaktsineerimised, keeldumised ja meditsiinilised vastunäidustused. Kui haigusi ennetavat osa täidetakse vähemalt 80 protsendi ulatuses, toimub kvaliteedi hindamine. 

Auditeerimise käigus jälgitakse osutatava koolitervishoiuteenuse kvaliteeti. Enne auditeerimist peab kooliõde täitma kvaliteedihindamise küsimustiku ning seejärel lepitakse kokku auditeerimise aeg. Auditeerimisel hinnatakse koolitervishoiuteenuse kättesaadavust, töökorraldust ja ruume, tervisedenduse ja haiguste ennetamise tegevusi, kooliõe professionaalset arengut ning koostööd õpilase ja lapsevanemaga. Ka kvaliteedi hindamisel on oluline saavutada vähemalt 80-protsendine tulemus. 

Viimasena on võimalik lisapunkt saada kooliõe pädevuse eest ehk õel võiks olla pädevust kinnitav tunnistus. 

Hindamisi tehakse koolipõhiselt. Tulemustasu koefitsiendiga 0,8 saab, kui hindamise tulemused on täidetud 80–89 protsendi ulatuses. Kui tulemus on täidetud vähemalt 90 protsendi ulatuses, on tulemustasu määr koefitsiendiga 1,0. Lisatasu suurust mõjutab ka õpilaste arv koolis – kuni 599 õpilasega koolis on koefitsient 0,5 ning 600 ja enama õpilasega koolis 1,0. 

Tulemustasu makstakse esimest korda välja 2023. aasta sügisel. 

Täpsemad juhendid nii tubakast loobumise nõustamise kui ka kvaliteedisüsteemi kohta leiab Tervisekassa kodulehelt (Partnerile > Raviasutusele > Haiguste ennetus). 

Viimased uudised

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.

1. juuni lastepäevaks ja riiklikuks pühaks

36 organisatsiooni teevad Riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta riiklikuks pühaks.

Aeroobse füüsilise koormuse mõju silma siserõhule

Mõõdukas regulaarne füüsiline pingutus ei suurenda glaukoomi haigestumise riski.

Kuidas seada oma vajadused julgelt esikohale?

Hoidkem ennast ja üksteist, et töörõõm säiliks.

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“