Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osaleb rahvusvahelises vähiennetuskampaanias

Üleeuroopalise kampaania “Cancer Prevention Across Europe” (PrEvCan) eesmärk on vähiennetusmeetmete tõenduspõhine ja jätkusuutlik tutvustamine elanikkonnale, et vähendada vähktõvega seotud koormust. Koormuse all mõistetakse nii emotsionaalset kui ka rahalist koormat, mida tänu vähidiagnoosile kannavad nii haiged ja nende lähedased, tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem kui ka ühiskond tervikuna.  

Kampaania PrEvCan algataja on Euroopa Onkoloogia Õdede Ühing (EONS), peamiseks partneriks Euroopa Meditsiinilise Onkoloogia Selts (ESMO) ning rohkem kui 60 tervishoiutöötajate, -koolitajate ja patsientide organisatsiooni üle Euroopa. Eestist osaleb vähiennetuskampaanias Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga. Kommunikatsiooni ja turunduse alal nõustab Tervise Arengu Instituut. 

Kampaania viiakse läbi 2022. aasta septembrist 2023. aasta oktoobrini. Igal kuul keskendutakse ühele tõenduspõhisele vähiennetuse soovitusele, mis tuleneb WHO juhistest European Code Against Cancer 

PrEvCan projekti raames saavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe, tervisedenduse ja terviseteaduse erialade üliõpilased sooritada projektipõhist praktikat või koostada lõputöö. Kaasatud on ligi 40 õendustudengit, kes saavad rahvusvahelises projektis osalemise kogemuse tutvustades elanikkonnale või valitud väiksemale sihtgrupile teaduspõhiseid vähiennetusmeetmeid. Näiteks esimene teema 2022. aasta oktoobris keskendus suitsetamisele ja e-sigarettide kahjulikkusele noorte seas ning selle sõnumi edastamiseks tegid õendustudengid õppefilmi, mida näidatakse koolinoortele koos teavitava ettekandega. Filmi valmimist juhendasid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Siiri Maasen ning doktor Pille Mukk Põhja-Eesti Regionaalhaiglast. 

Euroopa Onkoloogia Õdede Ühing (EONS) jagab oma veebilehel cancernurse.eu/prevcan/ võtmesõnumeid iga kampaania kuu jaoks, mis on tõlgitud erinevatesse keeltesse, sh eesti keelde. Võtmesõnumite aktiivne jagamine elanikkonnale ja tervishoiutöötajatele võimaldab suurendada vähiennetusega seotud teadlikkust ning vähendada vähktõvega seotud koormust ühiskonnale. 

Viimased uudised

Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis avatakse järgmisel õppeaastal 12 tasulist mikrokraadikursust.

Eetilised väljakutsed esmatasandi tervishoius

Eetika küsimus on pikk, kohati laialivalguv ja filosoofiline, kuid pidagem meeles – eelkõige ära tee kahju.

Selgusid silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Teadustööde tunnustamise traditsioon on Eesti Õdede Liidus juba üle 10 aasta.

Raviteekonnad loovad ühise pinna patsiendile ja tervishoiutöötajale 

Ootamatu tervisemure viib inimese keerukale teekonnale eri spetsialistide ja asutuste vahel.

Vaimse tervise õdede panus koolitervishoius

Loodetavasti on tervishoiusüsteem liikumas suunas, kus koolitervishoiul saab olema kindel roll.

Aasta õde 2023 on Eda Mudalomp

Rahvusvahelisel õdede päeval on Eesti Õdede Liidul traditsioon välja anda aasta õe tiitel.