Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osaleb rahvusvahelises vähiennetuskampaanias

Üleeuroopalise kampaania “Cancer Prevention Across Europe” (PrEvCan) eesmärk on vähiennetusmeetmete tõenduspõhine ja jätkusuutlik tutvustamine elanikkonnale, et vähendada vähktõvega seotud koormust. Koormuse all mõistetakse nii emotsionaalset kui ka rahalist koormat, mida tänu vähidiagnoosile kannavad nii haiged ja nende lähedased, tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem kui ka ühiskond tervikuna.  

Kampaania PrEvCan algataja on Euroopa Onkoloogia Õdede Ühing (EONS), peamiseks partneriks Euroopa Meditsiinilise Onkoloogia Selts (ESMO) ning rohkem kui 60 tervishoiutöötajate, -koolitajate ja patsientide organisatsiooni üle Euroopa. Eestist osaleb vähiennetuskampaanias Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga. Kommunikatsiooni ja turunduse alal nõustab Tervise Arengu Instituut. 

Kampaania viiakse läbi 2022. aasta septembrist 2023. aasta oktoobrini. Igal kuul keskendutakse ühele tõenduspõhisele vähiennetuse soovitusele, mis tuleneb WHO juhistest European Code Against Cancer 

PrEvCan projekti raames saavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe, tervisedenduse ja terviseteaduse erialade üliõpilased sooritada projektipõhist praktikat või koostada lõputöö. Kaasatud on ligi 40 õendustudengit, kes saavad rahvusvahelises projektis osalemise kogemuse tutvustades elanikkonnale või valitud väiksemale sihtgrupile teaduspõhiseid vähiennetusmeetmeid. Näiteks esimene teema 2022. aasta oktoobris keskendus suitsetamisele ja e-sigarettide kahjulikkusele noorte seas ning selle sõnumi edastamiseks tegid õendustudengid õppefilmi, mida näidatakse koolinoortele koos teavitava ettekandega. Filmi valmimist juhendasid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Siiri Maasen ning doktor Pille Mukk Põhja-Eesti Regionaalhaiglast. 

Euroopa Onkoloogia Õdede Ühing (EONS) jagab oma veebilehel cancernurse.eu/prevcan/ võtmesõnumeid iga kampaania kuu jaoks, mis on tõlgitud erinevatesse keeltesse, sh eesti keelde. Võtmesõnumite aktiivne jagamine elanikkonnale ja tervishoiutöötajatele võimaldab suurendada vähiennetusega seotud teadlikkust ning vähendada vähktõvega seotud koormust ühiskonnale. 

Viimased uudised

Tervis on meie suurim vara

Kõik, mida õenduse valdkonnas teeme, teenib inimest. Seda ei tohi unustada.

Õenduse iseseisvus ei tohi varjutada empaatiat

Isegi kui tundub, et kõik on tehtud, siis on veel palju teha. Õendus on töö inimeste heaks.

Eesti Õdede Liidul on kuus uut auliiget

Eesti Õdede Liit andis 9. novembril toimunud juubeliüritusel välja kuus auliikme tiitlit.

Eesti Õdede Liidul on oma postmark

Eesti Õdede Liidu 100. aastapäevaga seonduvalt sai 9. novembril 2023 iga gala külaline EÕL 100 margi omanikuks

Eesti Õdede Liit toetab õpetajate palganõudmisi

Eesti Õdede Liit avaldab õpetajatele toetust ja soovib neile jõudu.

Eesti Õdede Liit ongi 100!

Juubeligala fotod on kohal.