Tunne oma esindajaid!

Volikogu suunab ja kontrollib Eesti Õdede Liidu tegevust lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest. Volikogu koosneb piirkondade esindajatest ja seltsingute juhtidest. Saa tuttavaks Eesti Õdede Liidu volikogu töökate esindajatega.

Kellena sa töötad?

Ma olen Kuressaare haigla vastutav õde.

Mis sulle õenduses kõige rohkem muret teeb?

Imbi Jäe, EÕLi Lääne piirkonna esindaja

Suhtumine ja meeskonnatöö. Ametist sõltumata peaksid inimesed üksteisesse suhtuma lugupidavalt. Emotsionaalne intelligents toob õendusse (ja kogu organisatsiooni) paindlikkust,

humaansust, kaasatust ja kvaliteeti. Meeskond saab toimida vaid üksmeeles, mõistmises ja toetamises. Tulemusi saab saavutada vaid mitmekesi ning head tulemust soovime ja tahame ju kõik.

Mida pead volikogu töös kõige tähtsamaks?

Arutelusid, erinevate haiglate kogemusi ja arvestamist eri piirkondadega. Kuna mina tegutsen saarel, kiidan heaks meie eripäraga arvestamist. Näiteks koolitused saarel – lihtsam on tuua lektorid saarele kui suur kamp mandrile viia. Midagi ei ole teha, mere ületus seab palju piire nii aja kui ka raha mõttes.

Mida pead EÕLi suurimaks saavutuseks?

Vastupidavust – ikkagi 100-aastane organisatsioon. Kindlasti ka järjepidevat tahet õdede eest seista nii õendustöid toetavate regulatsioonide väljatöötamisel kui ka juriidilise kaitse tagamisel.

Millega tegeled vabal ajal?

Vaba aeg kuulub pereliikmetele ja sõpradele. Loodus on mind toetav jõud.

Mis on sinu moto?

Neid on lausa mitu. Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sinule tehtaks. Naerata ja elu naeratab sulle vastu. Iga pilve taga on alati päike.

Miks otsustasid liituda Eesti Õdede Liiduga?

Olin vahepeal pikalt tööl avalikus sektoris ja tagasi õendusesse sukeldudes leidsin, et see on parim viis end uuendustega kursis hoida ja olla toeks personalküsimuste lahendamisel. Suhted, meeskonnatöö, kvaliteet ja töökeskkond on mulle hingelähedased teemad. Eesti Õdede Liit annab mulle võimaluse olla rohkem toeks oma piirkonna inimestele. Võtmesõnadeks on enesearendus ja toetamine.

 

Kellena sa töötad?

Katti Kõrve, EÕLi kliinilise õenduse seltsingu juht

Töötan juba 26 aastat Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloogiakeskuse toredas meeskonnas õendusjuhina.

Mis sulle õena kõige rohkem muret teeb?

Muretsema paneb õdede pidev puudus meie tervishoius. See raskendab omakorda õe töökoormuse reguleerimist. Liigne koormus ei võimalda alati patsiendile piisavat ja individuaalset lähenemist. See tekitab üleväsimust ja stressi ning häirib nii töö- kui ka eraelu.

Mida pead volikogu töös kõige tähtsamaks?

Oma panuse andmist õdede töö kvaliteedi tõstmiseks, õe ameti väärtustamiseks, õenduse arengu tagamiseks ja õdedele paremate tingimuste ja võimaluste loomiseks. Vähem tähtis ei ole ka olulise teabe saamine ja jagamine.

Mida pead EÕLi suurimaks saavutuseks?

Õdede kohustused ja vastutus üha suurenevad. On tänuväärne, et EÕL on järjepidevalt kaasa rääkinud palgakokkulepetes, tagamaks õdedele nende panust arvestavat töötasu. Hea meel on selle üle, et EÕL on hästi esindatud nii tervishoiu- ja õendusalases seadusloomes kui ka arendusprojektides.

Millega tegeled vabal ajal?

Armastan aias toimetada ning tunnen rõõmu lastest ja lastelastest. Võimalusel jalutan metsas ja käin ujumas. Muidugi võiks vaba aega, mida endale pühendada, alati rohkem olla. Pidevalt on tunne, et seda ei ole piisavalt.

Milline raamat, film, muusika või kunst on sind töös kõige enam inspireerinud?

Vaatan võimalusel meditsiiniteemalisi filme, kuid inspiratsiooni saan rohkem igapäevatöö positiivsetest aspektidest – head kolleegid, huvitavad kohtumised ja võimalus mitmekülgseks arenguks.

Miks otsustasid liituda Eesti Õdede Liiduga?

Soovin ja tunnen vastutust kuuluda organisatsiooni, mis toetab meid ametiühinguna ja tagab meile ka järjepideva erialase arengu.

 

 

Viimased uudised

Kuidas mõjutab toitumine vaimset tervist?

Stressirohkes keskkonnas on toidust lohutuse otsimine tavapärane.

Kuidas traumast taastuda?

Kergemate traumade puhul tuleks jälgida, kas tekib verevalum, ning tunnetada trauma põhjustatud valu suurust.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Lääne piirkonna esindaja Imbi Jäega ja kliinilise õenduse seltsingu juhi Katti Kõrvega.

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

On ülioluline, et iga õde teaks ja hoiaks oma eriala reguleeritud pädevust ja täiendaks end nõutud mahus.

Uni kui vaimse tervise vitamiin

Töö uneprobleemidega on suuresti koostöö patsiendiga.

Uudistesaade aastast 2048

Eesti Õdede Liidu 100. sünnipäevaks valminud meelelahutuslik uudistesaade.