Tervis on meie suurim vara

Juba 100 aastat tagasi rõhutas õde Anna Erma, et õe töös on kõige tähtsam inimene. Inimene, kelle eest tuleb hoolitseda tema psüühikat traumeerimata.

Õed ei ole tervishoius enam ammu arsti abilise rollis. Õe ülesanne on näha ja nõustada patsienti kui inimest, mitte keskenduda üksnes teatud haigusest tingitud kaebustele. Eesti Õdede Liitu juhtides pidasin oluliseks, et inimeste terviseteadlikkus suureneks ning tervisenõuanded oleksid inimestele ka tegelikult kättesaadavad. Meie ühine eesmärk oli muuta suhtumist kogu tervishoius, et õdede, ämmaemandate ja loodetavasti ka arstide suhted patsientidega tugineksid vastastikusele lugupidamisele ja professionaalsusele ning et patsiendiga tegeldes arvestataks tema individuaalseid vajadusi ja iseseisvust. Õendus on läbinisti patsiendikeskne valdkond.

Olen uhke selle üle, et laiapõhjaline töörühm Eesti Õdede Liidu ja Eesti Ämmaemandate Ühingu eestvedamisel koostas aastateks 2011–2020 Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia, mis kandis pealkirja „Kaheksa sammu inimese tervise heaks“. Strateegia suunas esmakordselt Eesti tervishoius fookuse patsiendile ning dokument on läbinisti üles ehitatud patsiendi- ja perekeskselt. Inimene on parim oma tervise asjatundja, mistõttu on õendusabis tähtis õe ja patsiendi vaheline koostöö. Sinna kuulub nii patsiendi kui ka tema pereliikmete austamine, nende arvamuse ärakuulamine ning võimaluste piires patsiendi kaasamine tema tervenemisprotsessi.

Tervishoiu hoiakute muutmisel on haaranud initsiatiivi just õed, sest nemad suhtlevad patsientidega kõige rohkem ning nende tegevusest, koostööst nii arsti ja patsiendi vahel kui ka tema perekonnaga sõltub paljuski patsiendi paranemine ja täisväärtuslik elu ka neil juhtudel, kui haigus saadab patsienti kogu elu. Arstid määravad ravi, kuid hoolitsus patsiendi eest ja nõustamine jääb edaspidigi õdede õlule.

On tõsi, et muudatused vajavad enamasti rahastust, kuid muutusi on vaja ka suhtumises. Hea tervis – mitte ainult iseenda, vaid kogu rahva hea tervis – on väärtus, millesse on väga kasulik ja vajalik investeerida. See ei ole tüütu lisakulu, millest võimalusel mööda hiilida.

Kõik, mida õenduse valdkonnas teeme, teenib inimest. Seda ei tohi unustada. Soovin, et igal õel oleks ka pärast rasket ja väsitavat tööpäeva alati meeles, kui suure panuse on ta taas kord väga paljude inimeste ja perede tervise heaks andnud.

Viimased uudised

Kuidas mõjutab toitumine vaimset tervist?

Stressirohkes keskkonnas on toidust lohutuse otsimine tavapärane.

Kuidas traumast taastuda?

Kergemate traumade puhul tuleks jälgida, kas tekib verevalum, ning tunnetada trauma põhjustatud valu suurust.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Lääne piirkonna esindaja Imbi Jäega ja kliinilise õenduse seltsingu juhi Katti Kõrvega.

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

On ülioluline, et iga õde teaks ja hoiaks oma eriala reguleeritud pädevust ja täiendaks end nõutud mahus.

Uni kui vaimse tervise vitamiin

Töö uneprobleemidega on suuresti koostöö patsiendiga.

Uudistesaade aastast 2048

Eesti Õdede Liidu 100. sünnipäevaks valminud meelelahutuslik uudistesaade.