Õdedel on võimalus muuta maailma

Õendus on ettevõtlike õdede nägu. Julgemad on käinud barrikaadidel ehk esindanud õdesid läbirääkimistel tööandjate, haigekassa ja ministeeriumiga ning võidelnud õdedele kõrghariduse ja iseseisvuse. Laotud vundamendile toetudes on Eesti Õdede Liidu liikmete ühine kohustus ja võimalus viia õenduse arengut edasi.

Eestis osaleme pea igas tervishoiuarutelus. Olen uhke, et oleme olnud mitme tähtsa otsuste sünni juures ja vedanud nii õendusmääruse koostamist kui ka eriõdede teenuse rakendamist. Lisaks tegutseme laiemaltki, just meie algatusel suurendati tervishoiuasutustele koolituskuludeks määratud rahasummasid ja kutsuti kokku õendusterminoloogia töörühm, kes lõi Sõnaveebis ÕTERMi sõnakogu, mille paljud kasutajad on kenasti üles leidnud. Suuresti on Eesti Õdede Liidu presidentide, juhatuste ja liikmete ühiste tegevuste tulemus see, et õenduse kiire arenguga on jõudnud õed haiglate juhatustesse, doktoriõppesse ja tervishoiu arengut mõjutavatesse otsustuskogudesse. Nii sai ka minust esimene õe (ja mitte ainult õe) haridusega rektor.

Eesti Õdede Liidu arengut on tunnustanud maailma õendusorganisatsioonide ühendus ICN (International Council of Nurses). Osaleme aktiivse ja usaldusväärse partnerina Euroopa Õdede Nõukogu (European Federation on Nurses ehk EFN) töös, vastates küsitlustele, jagades infot Eesti arengust nii koosolekutel kui ka ettekannetena konverentsidel ja koolitustel. Muu hulgas oleme algatanud EFNi rahakasutuse läbipaistvamaks muutmise arutelud.

Olles Eesti Õdede Liidu liige juba üle 30 aasta, võin kindlalt öelda, et õed tahavad seista õdede eest. Kõneleme õdedena õendusest, võrdväärsena teiste kolleegide seas. Töötame edasi, et õdede hääl oleks arvestatud kõikjal ning jätkuvalt ja üha tugevamalt kuulda. Lõpuks peavad õed jõudma lõplike otsustajate ringi ka Riigikogus, ministeeriumis ja Tervisekassas.

Oleme õed, kes usuvad nii iseendasse kui ka võimesse muutusi esile kutsuda. Õed, kes oskavad professionaalset õe tööd selliselt, et teisedki erialad saavad sellest õppida, innustuvad ning võtavad õdedest eeskuju. Suudame kätt hoides tuua lohutust ning protseduure tehes pakkuda leevendust. Teame, mis päriselt toimib selle inimese jaoks ning kuidas inimene ise saab kõige paremini oma tervist hoida. Meie olemegi need õed, kes tahavad ja saavad teha asju paremaks kõigi Eesti inimeste jaoks.

Õed on suurim tervishoiutöötajate rühm. Koos oleme võimsad ja võitmatud. Elagu õed!

 

Viimased uudised

Õdede väärtus majanduses

Mida rohkem õdesid on ja jääb tervishoiud, seda rohkem on meil terveid inimesi.

Ohtlikud nakkushaigused on välditavad

Vaktsineerimine on väga tõhus meetod, millega kaitsta end vaktsiinvälditavate haiguste eest.

Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel

Kas riigiasutuste kehtestatud eesmärgid ja nõuded aitavad tagada, et tervishoiuteenused oleks kvaliteetsed?

(Raha)Investeeringud õdedesse

Kõik investeeringud, mis töötajasse tehakse, on vahetus seoses patsiendiga.

Jagades hoolt ja headust

Hooldaja töö nõuab suurt empaatiat, kannatlikkust ja oskust suhelda rahulikult ning mõistvalt.

Silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Eesti Õdede Liit tunnustab teadustöid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud.