Suhtlusportaalid ja eetika

Tänapäeva digiajastul on sotsiaalmeedia saanud meie elu lahutamatuks osaks, avaldades mõju erinevatele erialavaldkondadele, sealhulgas tervishoiule. Tervishoiutöötajana on oluline osata suhtlusportaalide rägastikus õigesti navigeerida, kasutades selle positiivseid ressursse maksimaalselt oma hüvanguks, aga nii, et see ei tekitaks moraalset ja eetilist kahju.

Sotsiaalmeedia suhtlusplatvormid võimaldavad õdedel teha tihedamat erialast koostööd asukohast sõltumata. Nii pääseb kiiremini juurde olulisele infole ja saab hõlpsalt osaleda veebipõhises täiendõppes. Samuti saavad õed suhtlusportaalide kaudu teha paremini ennetustööd, edastades tõenduspõhist terviseteavet. Erialase info hea kättesaadavus ja kiire infovahetuse võimalus aitavad kaasa õenduse üldisele professionaalsele arengule.

Samas peaksid õed olema teadlikud sotsiaalmeedia võimalikest negatiivsetest tagajärgedest, eriti mis puudutab konfidentsiaalse ja privaatse info jagamist suhtlusportaalides. On oluline meeles pidada, et sotsiaalmeedia postitused on reeglina avalikud. Isegi, kui jagad oma postitusi väljavalitud inimestega kinnises suhtlusgrupis, eksisteerib alati risk, et keegi seda oma seinal edasi jagab. Nii võib postitus vaatamata sellele, et oled selle oma seinalt aegsasti eemaldanud, hakata oma elu ise edasi elama. Veebis jagatud kompromiteerival sisul võivad olla äärmiselt kaugeleulatuvad mõjud.

Risk kaotada töökoht

Pole harvad need juhtumid, kui õed on pidanud kallist lõivu maksma suisa töökoha kaotusega. Nii vallandati 2021. aastal USAs Florida osariigis töölt õde Sierra Samuels pärast seda, kui ta oli suhtlusportaalis postitanud foto oma patsiendist, sünnidefektiga vastsündinust. Sellega rikkus ta üht peamist patsiendi õigust, õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele. Juhtum leidis rohket kajastust USA meedias. Selle peamiseks eesmärgiks oli sarnaste juhtumite ärahoidmine.

Meditsiiniteemaliste kirjalike postitustega tuleks samuti olla ettevaatlik. Taas USAs, seekord Houstoni osariigis, vallandati õde, kes oli töölt vabal ajal vaktsiinivastaste portaali postitanud diskreetset informatsiooni oma eelnevast tööpäevast haiglas. Ta kirjutas, kuidas hoolitses vaktsineerimata poisslapse eest, kes oli haigestunud raskelt punetistesse. Ehkki õde lapse nime postituses ei maininud, levis info juhtumi kohta kulutulel haiglani, kuna suhtlusportaalis oli kirjas asutuse nimi, kus õde töötas. Õde vallandati, kuna rikkus konfidentsiaalset infot edastades õe eetikakoodeksit.

Patsiendi privaatsuse ja konfidentsiaalsuse säilitamine on ülioluline, kuna võrgukeskkond võib kergesti hägustada isikliku ja professionaalse teabe piire. Piiride hoidmine era- ja tööelu vahel on sotsiaalmeedia kasutamisel õe elukutse puhul väga oluline. Õed peaksid olema ettevaatlikud sotsiaalmeedias patsientide sõbrakutseid vastu võttes või nendega isiklikke suhteid luues, et vältida võimalikke huvikonflikte. Samuti peaksid õed vältima ebaprofessionaalset või sobimatut käitumist ning selle kajastamist veebis. Taunitud on diskrimineeriva, solvava või laimava sisuga postitused, kuna need avaldavad otsest kahjulikku mõju õe kutsealasele mainele ning kahjustavad õe kutse usaldusväärsust.

Näiteks said suure pahameele osaliseks 2022. aastal Atlanta haigla ämmaemandad, kes postitasid TikTokki video, kus matkisid ja alavääristasid oma patsientide käitumist naistekliiniku sünnitusosakonnas. Tegu oli TikToki kampaaniaga teemal, mis töötajatele oma töö juures kõige rohkem vastikust tekitab. Video levis internetis kulutulena. Õed said lugupidamatu käitumise eest distsiplinaarmenetluse, kaotasid töölitsentsi ja nad vallandati.

On tähtis meeles pidada, et ka isiklikud sotsiaalmeedia kontod võivad mõjutada sinu kui õe professionaalset kuvandit ja ohustada töökarjääri, mistõttu on äärmiselt oluline olla veebisuhtluses ja piltide ning videote postitamisel diskreetne ja professionaalne. 15-aastase töökogemusega neonatoloogia osakonna õde Allie Rae Bostonist oli sunnitud töölt lahkuma pärast seda, kui ilmnes, et tal oli konto OnlyFansis ja ta teenis paralleelselt raha endast paljastavate fotode postitamisega. Mõnel fotol kandis ta töökitlit, kus oli osaliselt nähtav ka tema nimesilt.

Piirid on hägused

Rahvusvahelise Õdede Nõukogu 2021. aasta eetikakoodeksi täiendatud versiooni paragrahvi 1.5 järgi austab õde kolleegide ja õendusabi vajavate isikute privaatsust ja konfidentsiaalsust ning kaitseb õekutse usaldusväärsust nii isiklikult kui ka meedias, sealhulgas sotsiaalmeedias.

Kindlaid ja rangeid reegleid suhtlusportaalides postitamise kohta eetikakoodeksis aga välja toodud ei ole. Eksisteerivad vaid soovitused, mis jätavad juhtumite tõlgendamise n-ö halli tsooni. Vajadus selgepiiriliste regulatsioonide järele aga kasvab iga aastaga, kuna tööle on tulemas uus põlvkond õdesid, kelle jaoks on igapäevaste hetkede jäädvustamine sotsiaalmeedias oluline osa elust. Risk eetiliste eksimuste tekkeks on noorte õdede puhul tõusuteel. Seega on tähtis hakata mõtlema sotsiaalmeedia eetika alaste koolituste integreerimisele õendusõpilaste õppekavva ning Eesti õdedele mõeldud eestikeelsele sotsiaalmeedia kasutusjuhendi loomisele. Mujal maailmas (Ameerika Ühendriigid, Inglismaa, Austraalia, Kanada) on sellega juba algust tehtud.

Pea meeles – sa oled see, mida jagad!

Loo tööandja loal eraldi tööalane sotsiaalmeediakonto, mis on mõeldud spetsiaalselt patsiendiga suhtluseks ja infovahetuseks või kasuta asutuse kontot. Nii hoiad tööalase ja isikliku konto sisu ja kontaktid eraldi.
Hoia tööajal nutitelefon või -kell hääletu peal ning logi välja sotsiaalvõrgustikest, et saaksid paremini tööle keskenduda.
Kasuta oma tööaega töö tegemiseks, mitte sotsiaalmeedias surfamiseks. Nii väldid ravivigade teket.

Ära postita ega jaga:
  • pilte ja videoid patsiendist ega patsiendi lähedastest haiglakeskkonnas;
  • pilte ja videoid kolleegidest ega töökohast, kui see ei ole kooskõlastatud;
  • konfidentsiaalset infot patsiendi haigusloo kohta;
  • ebatsensuurseid pilte ja videoid endast, mis võiksid kahjustada sinu, kolleegide, õppeasutuse või töökoha või kõigi praktiseerivate õdede mainet;
  • negatiivse alatooniga kommentaare patsiendi, töökoha või kolleegi kohta;
  • mittetõenduspõhist meditsiiniinfot.
Postita ja jaga:
  • positiivset infot oma eriala, erialaliidu, töökoha ja kolleegide kohta;
  • positiivset infot oma erialaste saavutuste kohta;
  • infot erialaste koolituste ja töökuulutuste kohta;
  • tõenduspõhist meditsiiniinfot.

 

Viimased uudised

Õdedel on võimalus muuta maailma

Oleme õed, kes usuvad nii iseendasse kui ka võimesse muutusi esile kutsuda.

Tervis on meie suurim vara

Kõik, mida õenduse valdkonnas teeme, teenib inimest. Seda ei tohi unustada.

Õenduse iseseisvus ei tohi varjutada empaatiat

Isegi kui tundub, et kõik on tehtud, siis on veel palju teha. Õendus on töö inimeste heaks.

Eesti Õdede Liidul on kuus uut auliiget

Eesti Õdede Liit andis 9. novembril toimunud juubeliüritusel välja kuus auliikme tiitlit.

Eesti Õdede Liidul on oma postmark

Eesti Õdede Liidu 100. aastapäevaga seonduvalt sai 9. novembril 2023 iga gala külaline EÕL 100 margi omanikuks

Eesti Õdede Liit toetab õpetajate palganõudmisi

Eesti Õdede Liit avaldab õpetajatele toetust ja soovib neile jõudu.