Pereõde tervishoiu eesliinil

Pereõde on tihti patsiendi esmane nõustaja tervisemure korral. See eeldab pereõelt mitmekülgseid teadmisi, et patsiendile parimal moel abiks olla. Rakvere Laste Tervisekeskuse pereõde Pille Soon peab oluliseks koosööd. Tal on hea meel, et vajaduse korral saab ta abi küsida oma mitmekülgsete kogemustega kolleegidelt perearstikeskuses, aga ka erialaspetsialistidelt.

Palun kirjeldage, millega pereõde tegeleb!

Pereõde kui iseseisev spetsialist osutab õendusabi nimistu patsientidele. Pereõde nõustab, juhendab ja õpetab patsiente ja nende lähedasi terviseprobleemide lahendamisel nii iseseisvatel vastuvõttudel kui ka telefoni teel. Pereõde jälgib ja hindab patsiendi seisundit oma pädevuse piires ning vajaduse korral suunab patsiendi perearsti vastuvõtule. Oleme toeks inimestele nende krooniliste haigustega hakkamasaamisel, nõustame haiguste ennetamisel, teeme erinevaid diagnostika- ja raviprotseduure, vaktsineerime ja korraldame tervisedokumentatsiooni.

Kui suur on teie meeskond?

Meie perearstikeskuses töötab neli perearsti ja kaheksa pereõde. Igal perearstil on oma nimistu ja talle on toeks kaks pereõde. Oleme oma töö selliselt korraldanud, et tegeleme oma nimistu piires. Kahe õe vahel oleme töö jaotanud nii, et kui üks meist teeb iseseisvat vastuvõttu, siis teine nõustab samal ajal telefoni teel ning korraldab e-kirjadele vastamist ja aegade broneerimist.

Milline näeb välja pereõe tööpäev?

Vastuvõtud ja nõustamised toimuvad peamiselt tööpäeviti samal kellaajal. Meie nimistud on üsna suured, mistõttu venivad suurema abivajajate hulga juures ka iseseisva vastuvõtu ajad pikemaks. Olulise osa tööst moodustab ka dokumenteerimine ja muu asjaajamine.

Kui palju abivajajaid ühel keskmisel päeval teie poole pöördub?

Väga raske on välja tuua üht keskmist päeva. Väga palju sõltub sesoonsetest haigustest. Suur erinevus võib ilmneda juba kahe suveperioodi võrdlemisel. Mõnel suvel on haigusi ja terviserikkeid vähe, teisel väga palju. Peamiselt on kiire periood ikkagi sügisest kevadeni, kui levimas on palju viirushaigusi. Siis pöördutakse meie poole palju rohkem. Telefoninõustamine on üsna aktiivne aasta ringi. Meil on nimistus üsna suur osakaal noori inimesi, kellel on lapsed. Lapsevanemad ju muretsevad oma laste pärast ja helistavad meile tihti, et saada nõu ühe või teise sümptomi kohta. Kui haigusi on rohkem levimas, siis on telefon muidugi nii-öelda punane.

Kuidas eriolukord teie tööd mõjutas?

Eriolukorra esimesed kaks nädalat olid väga töised. Meie poole pöörduti tohutult palju, inimestel oli palju küsimusi ja oldi hirmul. Igale väiksemalegi sümptomile pöörati suurt tähelepanu ja kardeti nakatumist. Omaenda tervise jälgimine ongi väga oluline ja eks mõnda aega pööravad inimesed tervisele ka rohkem tähelepanu. Märkimisväärne on veel ka see, et palju enam hakkasid meie poole pöörduma noored, kes ju tavaliselt tervisele tihti ei mõtle. Nemad olid internetist ka väga palju lugenud ja tahtsid saada täpsustavat infot. Kolmandal nädalal hakkas olukord rahunema, inimesed olid saanud infot ja oskasid paremini oma tervislikku olukorda hinnata.

Kellega teete koostööd?

Meil on hea koostöö lastekaitsespetsialistidega, sotsiaaltöötajatega, kooliõdedega, koduõdedega. Samuti teeme koostööd erialaspetsialistidega, sealhulgas nendel erialadel töötavate õdedega. See on eriti oluline olukordades, kui patsiendil on spetsiifiline tervisemure, mille puhul jääb endal teadmisi puudu.

Kui suur on nõudlus pereõdede järele?

Meie keskusel on hästi läinud ja meil on iga nimistu juures tööl kaks õde. Eelmisel aastal see nii veel ei olnud. Enne möödunud aasta 1. novembrit, kui kolisime perearstikeskusega Rakvere uude tervisekeskusesse, oli meil meeskonnas kuus õde. Olime kõik ühel meelel, et iga nimistuga peaks tegelema kaks õde ja nii otsisime uusi kolleege. Lihtne see ei olnud. Meil läks siiski õnneks ja leidsime endale uued toredad kolleegid.

Kuidas teie töötingimused ja töökeskkond toetavad töö tegemist?

Meil on uued ruumid ja suurepärased töötingimused. Varasemaga võrreldes nagu öö ja päev. Nüüd on igal õel nüüdisaegne kabinet. Meeskond on jätkuvalt väga hea.

Kuidas meeskonda motiveeritakse?

Meil ei ole keegi üksi, alati saab teistelt nõu ja abi küsida. Iga päev toimub hommikune nõupidamine, kus arutame läbi keskuse jooksvad küsimused ning aegajalt peame nõu ka kliinilistes küsimustes. Väikesele ja kokkuhoidvale meeskonnale omaselt tähistame koos sünnipäevi ja ka muid tähtpäevi. Mulle meeldib ja ma olen tänulik, et meie perearstikeskus toetab heameelega õendustegevuse arendamist ja Eesti Õdede Liidu tegevusi.

Viimased uudised

Lapsest täiskasvanuks: ühiskonna roll tervemate kodanike kasvatamisel

Lapse jaoks on eeskätt oluline usalduslik suhe täiskasvanuga.

Õdedesse investeerimise olulisusest

Õe heaolu töökohal mõjutab patsiendi heaolu ja õendusteenuse kvaliteeti.

Suurepärane võimalus väisata õdede maailmakongressi

Järgmine suurim ülemaailmne õdede kokkutulek toimub 9.–13. juunil 2025 meie naaberriigis Soomes.

Õdede analüüs

Õed on tervishoiu selgroog.

Kust tuleb tervis ja kuhu kaob raha?

Terved inimesed on Eesti riigi vundament.

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.