Mida ütleb ametinimetus?

Ametinimetus rinnasildil peab olema üheselt arusaadav eelkõige patsiendile, aga ka kolleegile. Viimase kümnendiga on lisandunud tervishoiusüsteemi palju uusi ameteid ja patsiendil on tõeliselt raske orienteeruda, millist abi saab ühe või teise ametinimetuse kandjalt. Näiteks on mõnes haiglas endiselt kasutusel amet põetaja, kuigi selle nime kandjal on hooldustöötaja kutse.

Kevadel toimus diskussioon nii abiarstide kui ka abiõdede ametinimetuste üle. Mitmel juhul leiti, et need ametinimetuse on eelkõige patsientide jaoks eksitavad. Tegemist on selgelt inimestega, kes alles omandavad valitud eriala. Seega tõstatus õiglane küsimus – ehk peaks nende ametinimetusele lisama sõna „üliõpilane“?

Ametinimetuse täpsustus annab selgust

Kui abiõdede ja abiarstide nimesildil oleks sulgudes sõna üliõpilane, annaks see patsiendile palju selgema info kui praegu levinud ametinimetuste kasutamine. Vajadusel saaks sildile lisada kursuse numbri. Sarnast täiendit oleks võimalik kasutada ka muudest riikides saabunud tervishoiutöötajatel, kes süsteemiga harjuvad, lisades näiteks „väljaõppel“, „stažeerimisel“ vmt.

Nii võiks näiteks õdede ametinimetusi oluliselt lihtsustada kõigi osapoolte, patsientide, kolleegide, statistikute, personaliosakondade jne jaoks alljärgnevalt:

Ametinimetus* Võimalikud täpsustused: vajadusel saab lisada eriala, milles õde tegutseb Ametikohale esitatavad miinimumnõuded
Õde Näiteks:

õde (endokrinoloogia)

õde (pulmonoloogia)

õde (koolitervishoid)

Õe diplom ja õena registreeritud tervishoiutöötajate registris

 

Eriõde

 

 

 

Näiteks:

Eriõde (peremeditsiin)

Eriõde (endokrinoloogia)

Eriõde (intensiivõendus)

Eriõde (erakorraline meditsiin)

Õe diplom, millele lisandub tervishoiukõrgkooli:

  • üheaastase erialase koolituse diplom või
  • terviseteaduse magistriõpe vähemalt ühel neljast erialast: terviseõendus, kliiniline õendus, intensiivõendus ja vaimse tervise õendus või
  • Üleminekuperioodil pädevustunnistus vähemalt eriõde III tasemel

Eriõde on registris registreeritud erialaga

Õendusjuht Vajadusel lisada kas haigla, kliinik, keskus, osakond või muu struktuuriüksus Pädevus täpsustatud vastavalt tööandja kehtestatud nõuetele, soovituslikult magistrikraad.
Abiõde (üliõpilane) Ei vaja lisatäpsustus aga soovi korral võib lisada kursuse, näiteks:

Abiõde (üliõpilane, 3. kursus)

Õe õppekava üliõpilane, kes on läbinud vähemalt  kaks aastat õe õpet ning töötab õe juhendamisel või kolmanda kursuse lõpetanud arstiteaduskonna üliõpilane.

PS! 1. ja 2. kursuse õendusüliõpilane saab haiglas töötada  hooldustöötajana, aga mitte abiõena.

*ingliskeelseid nimetusi, näiteid ja viiteid leiad lisaks sõnaveebist.

Viimased uudised

Gerontoloogilist ja geriaatrilist õendusabi on vaja arendada nii Eestis kui ka Hiinas

Aastakümneid on inimeste eluiga pikenenud ning eakate osakaal on maailmas kasvutrendis.

Naise elukaar ämmaemanda pilgu läbi

Ämmaemand, noortenõustaja ja perekooli lektor Merle Sillaste toob välja, millal pöörduda naistearsti poole.

Märka kaastundeväsimust!

Kätlin Pilt on vaimse tervise õde, kes näeb kaastundeväsimust oma töös sageli ja on seda ka ise kogenud.

Põlvest põlve õetarkust ja -tarmu: Siret Suits

Siret Suits: ,,Kui mind õe õppesse vastu võeti, tundsin ühtaegu aukartust ja uhkust, et minust saabki õde.”

Põlvest põlve õetarkust ja -tarmu: Margit Seppik

Margit Seppik lähtub oma töös usaldusest, meeskonnatööst ja heast huumorist.

Tiina Sildver-Kikas: Tervishoid on meeskonnatöö

Tiina Sildver-Kikas seisab hea selle eest, et üliõpilased leiaksid õenduses sobiva suuna.