Pereõed ja perearstid sõlmisid hea tahte koostööleppe

Eesti Pereõdede Ühing, Eesti Perearstide Selts ja Eesti Õdede Liit sõlmisid koostööleppe, mille eesmärk on pereõdede ja perearstide jätkusuutliku koostöö tagamine kõigis Eesti piirkondades. Lepingus kokku lepituga soovitakse ennetada ja vähendada arusaamatusi töösuhetes ning panustada ühiselt tööõnne suurendamisse.

Sõlmitud koostööleping hõlmab viite teemat: töökeskkond, puhkus, tervise toetamine ja läbipõlemise ennetamine, elukestev õpe ning väärikas tasustamine. Koostöölepe ei ole tööandjatele siduv, vaid annab neile juhise parima töökeskkonna loomiseks.

“Pereõendus on läbinud suure arengu, millega on lisandunud kohustusi ja õigusi. Tööandjad on arengusse erinevalt suhtunud – on suurepäraseid näiteid kaasaegsest ja tervest töökeskkonnast, kuid on ka praksiseid, kus valitseb ajaloolummus. Pereõdesid napib ning uusi kolleege piisava kiirusega peale tulemas ei ole. Sõlmitud hea tahte koostöölepe on mustvalge kirjeldus, kuidas töösuhtesse panustada, et praegused pereõed saaksid töötada kvaliteetselt ja jaksaksid kauem. Ei tasu alahinnata ühe õnneliku ja tööka pereõe mõju tööandjale, patsiendile ja meie kõigi tervisele,” ütleb Eesti Pereõdede Ühingu juhatuse liige Melita Väljamäe.

“Pereõed ja perearstid moodustavad juba 30 aastat esmatasandi tuumikmeeskonna, kes on inimesele esmaseks kontaktiks tervishoiusüsteemis. Peremeditsiini kasvava vastutuse tingimustes on mõlemal osapoolel üksteisele väga kõrged ootused. Tuleb luua parimad tingimused selleks, et meeskond saaks teha oma tööd armastuse ja kirega, eluaegselt õppides ja õpetades, oma parimate teadmisi ja oskusi maksimaalsel professionaalsel tasandil patsiendi hüvanguks rakendades ja oma kolleege toetades. Parimad tingimused tähendavad toetavat töökeskkonda, kahepoolset huvi professionaalse arengu osas ja võimalust töövälisel ajal pühenduda segamatult perele, hobidele ning energia taastamisele,” kommenteerib Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi.

„Sõlmitud hea tahte lepe on omamoodi kvaliteedimärk, mis näitab, et perearstid on valmis pühenduma suurepärase töökeskkonna tagamisse, näidates sellega eeskuju ka kõigile teistele tervishoiu osapooltele. Meie jaoks on olulisemad punktid pereõdedele iseseisva tööruumi tagamine, et pakkuda patsientidele abi privaatselt; puhkused ning läbimõeldud tervise hoidmise ja läbipõlemise ennetamise raamistik. Paljud perearstid on juba nendele aspektidele tähelepanu pööranud ning usume, et koostöölepe suunab ka teisi töökeskkonna arendamisse panustama,“ sõnab Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

MTÜ Eesti Pereõdede Ühing on 150-liikmeline kasvav pereõdesid koondav erialaorganisatsioon, mille põhieesmärgiks on eriala arendamine.

MTÜ Eesti Perearstide Selts on 915 liikmega erialaorganisatsioon, mille eesmärgiks on peremeditsiini areng ning perearstide huvide ning õiguste kaitse.

Eesti Õdede Liit on kutseorganisatsioon ja ametiühing, kuhu kuulub pea 4000 õendusala töötajat. Liidu eesmärk on elanikkonna tervise, õenduse arengu ning inimeste terviseteadlikkuse edendamise.

Viimased uudised

Gerontoloogilist ja geriaatrilist õendusabi on vaja arendada nii Eestis kui ka Hiinas

Aastakümneid on inimeste eluiga pikenenud ning eakate osakaal on maailmas kasvutrendis.

Naise elukaar ämmaemanda pilgu läbi

Ämmaemand, noortenõustaja ja perekooli lektor Merle Sillaste toob välja, millal pöörduda naistearsti poole.

Märka kaastundeväsimust!

Kätlin Pilt on vaimse tervise õde, kes näeb kaastundeväsimust oma töös sageli ja on seda ka ise kogenud.

Põlvest põlve õetarkust ja -tarmu: Siret Suits

Siret Suits: ,,Kui mind õe õppesse vastu võeti, tundsin ühtaegu aukartust ja uhkust, et minust saabki õde.”

Põlvest põlve õetarkust ja -tarmu: Margit Seppik

Margit Seppik lähtub oma töös usaldusest, meeskonnatööst ja heast huumorist.

Tiina Sildver-Kikas: Tervishoid on meeskonnatöö

Tiina Sildver-Kikas seisab hea selle eest, et üliõpilased leiaksid õenduses sobiva suuna.