Lähtetoetus tervishoidu naasvatele õdedele

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile seaduste muudatusettepanekud, millega luuakse võimalus maksta lähtetoetust tervishoiusüsteemi naasvatele õdedele, kui nad asuvad tööle maapiirkondadesse. Samuti muudetakse paindlikumaks apteekrite lähtetoetuse tingimusi.

„Lähtetoetuse loomine aitab motiveerida muudel elualadel töötanud ja tervishoiust eemal olnud õdesid tervishoidu naasma ja valima endale erialast töökohta väljaspoole suuremaid keskusi. Esialgu on kavas maksta lähtetoetust Ida-Virumaale tööle asuvatele õdedele, kuna seal on õdede puudus kõige teravam,“ ütles terviseminister Riina Sikkut. „See on piirkondliku õdede puuduse leevendamisel esimene samm. Edaspidi loodame laiendada toetuse maksmist ka teistesse piirkondadesse tööle asuvatele õdedele. Õdede tervishoidu tagasitoomine on õppekohtade arvu suurendamise kõrval täiendav võimalus tervishoiu jaoks nii vajalikke õdesid juurde saada.“

Eesti Õdede Liidu presidendi Anneli Kannuse sõnul on liidul hea meel, et lähtetoetus jõuab õdedeni. „Muidugi ootame selle olulist laienemist, sest tervishoidu naasvad õed on eriti oodatud haiglates. Perearstikeskustes võiksid täitmata ametikohti täita kogemustega eriõed ja seega teeme ettepaneku laiendada lähtetoetust ka eriõdedele, kes soovivad panustada just esmatasandile,” ütles Anneli Kannus.

Tervishoiukorralduse infosüsteemis on 2023. aasta juuni lõpu seisuga registreeritud enam kui 15 000 õde, kellest Tervise Arengu Instituudi andmeil töötas 2022. aastal tervishoiusüsteemis ligi 9000 õde. Lähtetoetust on plaanis hakata maksta õdedele, kes on saanud väljaõppe ja tervishoiutöötajana registreeritud, kuid pole töötanud tervishoius vähemalt viis viimast aastat, tingimusel et nad asuvad tööle haiglavõrgu haiglasse või üldarstiabi teenuse osutaja juurde väljaspool Tallinna ja Tartut ning nendega piirnevaid valdasid. Esimeses etapis on kavas võimaldada lähtetoetust Ida-Virumaale tööle asuvatele õdedele. Õdede lähtetoetuse suurus on sarnaselt eriarstidele 30 000 eurot.

Kavas on muuta paindlikumaks ka apteekrite lähtetoetuse tingimusi. Tingimustes kaotatakse nõue, et tegemist peab olema piirkonnas esimese apteekriga. Samuti on edaspidi võimalik toetust taotleda apteekritel, kellel on eriala omandamisest möödunud rohkem kui viis aastat. Apteekrite lähtetoetuse suurus on 15 000 eurot, juhul kui apteeker asub tööle vähemalt 3 aastaks ning 25 000 eurot, juhul kui apteeker asub piirkonda tööle vähemalt 5 aastaks.

Lisaks antakse toetuste taotluste menetlemine ja väljamaksmine sotsiaalministeeriumilt üle terviseametile. Muudatused on kavandatud jõustuma 2024. aasta teises kvartalis.

Lähtetoetus on ühekordne toetus, mille eesmärk on motiveerida spetsialiste asuma tööle Eesti piirkondades, kuhu töötajate leidmine on keeruline. Alates 2012. aastast on lähtetoetuse abil suunatud tõmbekeskustest eemale tööle 94 arsti.

Viimased uudised

Õdede väärtus majanduses

Mida rohkem õdesid on ja jääb tervishoiud, seda rohkem on meil terveid inimesi.

Ohtlikud nakkushaigused on välditavad

Vaktsineerimine on väga tõhus meetod, millega kaitsta end vaktsiinvälditavate haiguste eest.

Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel

Kas riigiasutuste kehtestatud eesmärgid ja nõuded aitavad tagada, et tervishoiuteenused oleks kvaliteetsed?

(Raha)Investeeringud õdedesse

Kõik investeeringud, mis töötajasse tehakse, on vahetus seoses patsiendiga.

Jagades hoolt ja headust

Hooldaja töö nõuab suurt empaatiat, kannatlikkust ja oskust suhelda rahulikult ning mõistvalt.

Silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Eesti Õdede Liit tunnustab teadustöid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud.