Tunne oma esindajaid!

Volikogu suunab ja kontrollib Eesti Õdede Liidu tegevust lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest. Volikogu koosneb piirkondade esindajatest ja seltsingute juhtidest. Saa tuttavaks Eesti Õdede Liidu volikogu töökate esindajatega.

Kellena sa töötad?

Maret Niinepuu, EÕLi Põhja piirkonna esindaja

Töötan SA Tallinna Lastehaiglas õenduskvaliteedi ja koolituse koordinaatorina ning anestesioloogia-intensiivravi osakonnas õena.

Mis sulle õena kõige rohkem muret teeb?

Järelkasv – õdede puudus on probleem igal pool, aga järjest vähem valitakse tööd lastega. Ilmselt on üks põhjusi ikkagi töötasu ja koormuse vahekord.

Mida pead volikogu töös kõige tähtsamaks?

Koostööd. Väga olulisel kohal on oma piirkonna liikmete vajaduste eest seismine.

Mida pead EÕLi suurimaks saavutuseks?

Arvan, et EÕLi areng üheks suurimaks õdesid ühendavaks liiduks, millel on ka täheldatav mõju valdkonnaga seotud küsimustele, on märkimisväärne saavutus.

Millega tegeled vabal ajal?

Mulle meeldib aktiivselt looduses liikuda ning palju ilukirjandust lugeda.

Mis on sinu moto?

Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

Miks otsustasid liituda Eesti Õdede Liiduga?

Nägin arenguvõimalusi nii organisatsiooni kui ka iseenda jaoks. Mulle meeldisid EÕLi eesmärgid ning leidsin, et soovin oma panuse anda.

 

Kellena sa töötad?

Alice Venski, EÕLi Lõuna piirkonna esindaja

Töötan Lõuna-Eesti Haiglas infektsiooniõena.

Mis sulle õena kõige rohkem muret teeb?

Minu töid ja tegemisi juhib nii patsiendiohutuse teema kui ka suhtumine patsientidesse ja suhtlemine nendega. See on äärmiselt kompleksne teema, mis hõlmab endas nii õdede kompetentse, eetilisi aspekte kui ka töökeskkonda ja -tingimusi laiemalt.

Mida pead volikogu töös kõige tähtsamaks?

EÕLi volikogu on tervik ja oluline on, et igal maakonnal oleks esindaja, iga arvamus on oluline.

Mida pead EÕLi suurimaks saavutuseks?

Tähelepanuväärseid saavutusi on pikk nimekiri, alustades Eesti õdede väärika palga ja töötingimuste eest seismisest kuni äärmiselt suurte ettevõtmisteni, nagu eriõendus või õendust puudutavad määrused. Minu meelest väärib erilist tunnustust ka EÕLi tugev rahvusvaheline koostöö, sealt sünnib meie õdede edasine areng.

Millega tegeled vabal ajal?

Oma vaba aja sisustan õpingute ja lugemisharrastusega.

Milline raamat, film, muusika või kunst on sind su töös kõige enam inspireerinud?

Kuigi inimesed ise inspireerivad enim, tooksin välja Christie Watsoni „Hoolivuse keel“. Kõige märkimisväärsemaks on selles raamatus tõik, et olenemata tehnoloogia arengust ja meditsiini võimekusest on endiselt kõige olulisem empaatia. See on soovituslik kirjandus kõigile õeõpinguid alustavatele tudengitele.

Miks otsustasid liituda Eesti Õdede Liiduga?

Liitusin Õdede Liiduga juba haridusteed käies, kuid siis ma ei teadnud selgelt, miks ma seda teen ja võib-olla alguses innustasidki mind rohkem koolitusvõimalused. Nüüdseks olen ma liige kindla eesmärgiga – ühise häälega oleme kuuldavad. Õendus peab edasi arenema just patsiendi pärast. Et patsiendil oleks hea ja turvaline olla tervishoiusüsteemis, kuhu ta paratamatult satub, selleks on aga vaja meid – õdesid ja hooldajaid. Aga kes jaksab anda, kui oma tass on tühi? Seega on vaja õdesid väärtustada ja pakkuda ka neile turvalist keskkonda.

Viimased uudised

Lapsest täiskasvanuks: ühiskonna roll tervemate kodanike kasvatamisel

Lapse jaoks on eeskätt oluline usalduslik suhe täiskasvanuga.

Õdedesse investeerimise olulisusest

Õe heaolu töökohal mõjutab patsiendi heaolu ja õendusteenuse kvaliteeti.

Suurepärane võimalus väisata õdede maailmakongressi

Järgmine suurim ülemaailmne õdede kokkutulek toimub 9.–13. juunil 2025 meie naaberriigis Soomes.

Õdede analüüs

Õed on tervishoiu selgroog.

Kust tuleb tervis ja kuhu kaob raha?

Terved inimesed on Eesti riigi vundament.

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.