Tunne oma esindajaid!

Volikogu suunab ja kontrollib Eesti Õdede Liidu tegevust lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest. Volikogu koosneb piirkondade esindajatest ja seltsingute juhtidest. Saa tuttavaks Eesti Õdede Liidu volikogu töökate esindajatega.

Kellena sa töötad?

Maret Niinepuu, EÕLi Põhja piirkonna esindaja

Töötan SA Tallinna Lastehaiglas õenduskvaliteedi ja koolituse koordinaatorina ning anestesioloogia-intensiivravi osakonnas õena.

Mis sulle õena kõige rohkem muret teeb?

Järelkasv – õdede puudus on probleem igal pool, aga järjest vähem valitakse tööd lastega. Ilmselt on üks põhjusi ikkagi töötasu ja koormuse vahekord.

Mida pead volikogu töös kõige tähtsamaks?

Koostööd. Väga olulisel kohal on oma piirkonna liikmete vajaduste eest seismine.

Mida pead EÕLi suurimaks saavutuseks?

Arvan, et EÕLi areng üheks suurimaks õdesid ühendavaks liiduks, millel on ka täheldatav mõju valdkonnaga seotud küsimustele, on märkimisväärne saavutus.

Millega tegeled vabal ajal?

Mulle meeldib aktiivselt looduses liikuda ning palju ilukirjandust lugeda.

Mis on sinu moto?

Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

Miks otsustasid liituda Eesti Õdede Liiduga?

Nägin arenguvõimalusi nii organisatsiooni kui ka iseenda jaoks. Mulle meeldisid EÕLi eesmärgid ning leidsin, et soovin oma panuse anda.

 

Kellena sa töötad?

Alice Venski, EÕLi Lõuna piirkonna esindaja

Töötan Lõuna-Eesti Haiglas infektsiooniõena.

Mis sulle õena kõige rohkem muret teeb?

Minu töid ja tegemisi juhib nii patsiendiohutuse teema kui ka suhtumine patsientidesse ja suhtlemine nendega. See on äärmiselt kompleksne teema, mis hõlmab endas nii õdede kompetentse, eetilisi aspekte kui ka töökeskkonda ja -tingimusi laiemalt.

Mida pead volikogu töös kõige tähtsamaks?

EÕLi volikogu on tervik ja oluline on, et igal maakonnal oleks esindaja, iga arvamus on oluline.

Mida pead EÕLi suurimaks saavutuseks?

Tähelepanuväärseid saavutusi on pikk nimekiri, alustades Eesti õdede väärika palga ja töötingimuste eest seismisest kuni äärmiselt suurte ettevõtmisteni, nagu eriõendus või õendust puudutavad määrused. Minu meelest väärib erilist tunnustust ka EÕLi tugev rahvusvaheline koostöö, sealt sünnib meie õdede edasine areng.

Millega tegeled vabal ajal?

Oma vaba aja sisustan õpingute ja lugemisharrastusega.

Milline raamat, film, muusika või kunst on sind su töös kõige enam inspireerinud?

Kuigi inimesed ise inspireerivad enim, tooksin välja Christie Watsoni „Hoolivuse keel“. Kõige märkimisväärsemaks on selles raamatus tõik, et olenemata tehnoloogia arengust ja meditsiini võimekusest on endiselt kõige olulisem empaatia. See on soovituslik kirjandus kõigile õeõpinguid alustavatele tudengitele.

Miks otsustasid liituda Eesti Õdede Liiduga?

Liitusin Õdede Liiduga juba haridusteed käies, kuid siis ma ei teadnud selgelt, miks ma seda teen ja võib-olla alguses innustasidki mind rohkem koolitusvõimalused. Nüüdseks olen ma liige kindla eesmärgiga – ühise häälega oleme kuuldavad. Õendus peab edasi arenema just patsiendi pärast. Et patsiendil oleks hea ja turvaline olla tervishoiusüsteemis, kuhu ta paratamatult satub, selleks on aga vaja meid – õdesid ja hooldajaid. Aga kes jaksab anda, kui oma tass on tühi? Seega on vaja õdesid väärtustada ja pakkuda ka neile turvalist keskkonda.

Viimased uudised

Kuidas mõjutab toitumine vaimset tervist?

Stressirohkes keskkonnas on toidust lohutuse otsimine tavapärane.

Kuidas traumast taastuda?

Kergemate traumade puhul tuleks jälgida, kas tekib verevalum, ning tunnetada trauma põhjustatud valu suurust.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Lääne piirkonna esindaja Imbi Jäega ja kliinilise õenduse seltsingu juhi Katti Kõrvega.

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

On ülioluline, et iga õde teaks ja hoiaks oma eriala reguleeritud pädevust ja täiendaks end nõutud mahus.

Uni kui vaimse tervise vitamiin

Töö uneprobleemidega on suuresti koostöö patsiendiga.

Uudistesaade aastast 2048

Eesti Õdede Liidu 100. sünnipäevaks valminud meelelahutuslik uudistesaade.