Õed Õdede Liidus – südame kutse

Eesti Õdede Liit kutsub vähemalt korra aastas kokku oma auliikmed. „Pakume neile võimalust koos olla ja tutvustame, mida õdede liit on vahepeal ära teinud ja mis on edasised plaanid,“ räägib Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

2022. aastal toimus auliikmete kokkusaamine Padise mõisas. Kokkusaamisest valmis video, kus meie liidu tänane president koos endiste juhtide ja tänaste auliikmetega räägivad sellest, mis on õenduses oluline ja miks peaks üks õde kuuluma Eesti Õdede Liitu.

„Sa pead tahtma aidata, päriselt pead tahtma aidata,“ sõnab Ester Öpik.

Viimased uudised

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Õed on huvitatud ja valmis eri kultuuride kohta rohkem teadmisi saama, kuid täiendkoolitusi sel teemal napib.

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Edukas eriõe rollide rakendamine sõltub juhtide, praktikute ja koolitajate koostööst.

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Õel peab olema päriselt soov ja tahe aidata, ta peab hoolima.

Õdede tööpinge ja vaimne tervis

Tööstressi ja ärevust tunnevad oma töös tervelt 83,5% küsitlusele vastanutest.