Õdede puuduse leevendamine on prioriteet vaid sõnades?

Veebruaris 2022 allkirjastati uhkelt tervishoiuvaldkonna konsensuslepe, millega lepiti kokku õdede õppekohtade arvu suurendamine järgnevatel aastatel 700ni ning saavutati esmakordselt kokkulepe tasustada töötavate õdede lisatöö praktikantide juhendamisel. Ühtlasi lubati kokku kutsuda koolituskomisjon, et arutada mitmete teiste tervishoiuspetsialistide puudust ja leida lahendusi, mis tagaks piisavalt suured meeskonnad patsientide tervise parandamiseks.

Kõik osapooled olid rahul. Kõrgkoolid alustasid ettevalmistusi õppekohtade suurendamiseks ja haiglad lubasid töötajatele praktika juhendamise tasu.

Aasta on veedetud venitamisega

Konsensuslepe tähistab veebruaris esimest sünnipäeva. Selle aja jooksul on tervishoiukõrgkoolid intensiivselt tegelenud õppekohtade suurendamise ettevalmistusega ja selle rahastamise kokkulepetega. Kuna riik parandas haridussüsteemi rahastust, on lootus, et uued õppekohad saavad vajaliku rahastuse. See on kahjuks kõikidest lubadustest ainus, mis on täidetud.

Sotsiaalministeeriumil ei ole õnnestunud täita kaht kõige olulisemat lubadust – praktikakulude rahastamist ja koolituskomisjoni kokkukutsumist. Rahastuse osas on ministeeriumile saadetud mitmeid küsimusi ja vastu ka lubadusi saadud, kuid raha pole jätkuvalt asutusteni jõudnud. Koolituskomisjoniga ei kannata samuti oodata, sest puudus kolleegidest on suur ja komisjoniarutelu on alles esimene tibatilluke samm täiendavate kolleegide lisandumiseks. Peame praegu kiiresti järgmised tegevused käivitama, et muutused sel kümnendil ellu jõuaksid rakenduda.

Sotsiaalministeerium ei ole ilmselt tahtlikult venitanud, otsused ja tegevused on takerdunud täitmata ametikohtade taha. Ometi on täitmata ametikohad ka tervishoius ja seal ei saa ükski otsus või tegevus, sel põhjusel takerduda.

Täitmata on 15% õdede ametikohti

Eesti Õendusjuhtide Ühingu korraldatud küsitluse alusel on haiglavõrgu haiglates õdede ametikohti ligi 6000, millest täitmata ametkohti eelmise aasta 1. oktoobri seisuga oli täpselt 969. Nendest on ajutiselt võimalik osaliselt täita 399 kohta abiõdedega, kes on aga üliõpilased, kes vajavad enda kõrvale kogenud õde-juhendajat. Hetkel on haiglates  keskmiselt täitmata 15% õdede töökohtadest, mis praktikas tähendab, et olukord muutub eriti kriitiliseks mitmesuguste asenduste vaates – koolitustele minna ei saa ning üks haigestunud õde võib mõne süsteemiosa täiesti uppi lüüa.

Vajame kiiret tegutsemist, et COVID-19-st ja aastatepikkusest tööjõupuudusest räsitud tervishoid saaks kiirelt jalad alla. Praktikajuhendamise rahade maksmine ja koolituskomisjoni kokku kutsumine on esimesed sammud, mida tuleb astuda viivitamatult.

Viimased uudised

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Õed on huvitatud ja valmis eri kultuuride kohta rohkem teadmisi saama, kuid täiendkoolitusi sel teemal napib.

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Edukas eriõe rollide rakendamine sõltub juhtide, praktikute ja koolitajate koostööst.

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Õel peab olema päriselt soov ja tahe aidata, ta peab hoolima.

Õdede tööpinge ja vaimne tervis

Tööstressi ja ärevust tunnevad oma töös tervelt 83,5% küsitlusele vastanutest.