Õdede puuduse leevendamine on prioriteet vaid sõnades?

Veebruaris 2022 allkirjastati uhkelt tervishoiuvaldkonna konsensuslepe, millega lepiti kokku õdede õppekohtade arvu suurendamine järgnevatel aastatel 700ni ning saavutati esmakordselt kokkulepe tasustada töötavate õdede lisatöö praktikantide juhendamisel. Ühtlasi lubati kokku kutsuda koolituskomisjon, et arutada mitmete teiste tervishoiuspetsialistide puudust ja leida lahendusi, mis tagaks piisavalt suured meeskonnad patsientide tervise parandamiseks.

Kõik osapooled olid rahul. Kõrgkoolid alustasid ettevalmistusi õppekohtade suurendamiseks ja haiglad lubasid töötajatele praktika juhendamise tasu.

Aasta on veedetud venitamisega

Konsensuslepe tähistab veebruaris esimest sünnipäeva. Selle aja jooksul on tervishoiukõrgkoolid intensiivselt tegelenud õppekohtade suurendamise ettevalmistusega ja selle rahastamise kokkulepetega. Kuna riik parandas haridussüsteemi rahastust, on lootus, et uued õppekohad saavad vajaliku rahastuse. See on kahjuks kõikidest lubadustest ainus, mis on täidetud.

Sotsiaalministeeriumil ei ole õnnestunud täita kaht kõige olulisemat lubadust – praktikakulude rahastamist ja koolituskomisjoni kokkukutsumist. Rahastuse osas on ministeeriumile saadetud mitmeid küsimusi ja vastu ka lubadusi saadud, kuid raha pole jätkuvalt asutusteni jõudnud. Koolituskomisjoniga ei kannata samuti oodata, sest puudus kolleegidest on suur ja komisjoniarutelu on alles esimene tibatilluke samm täiendavate kolleegide lisandumiseks. Peame praegu kiiresti järgmised tegevused käivitama, et muutused sel kümnendil ellu jõuaksid rakenduda.

Sotsiaalministeerium ei ole ilmselt tahtlikult venitanud, otsused ja tegevused on takerdunud täitmata ametikohtade taha. Ometi on täitmata ametikohad ka tervishoius ja seal ei saa ükski otsus või tegevus, sel põhjusel takerduda.

Täitmata on 15% õdede ametikohti

Eesti Õendusjuhtide Ühingu korraldatud küsitluse alusel on haiglavõrgu haiglates õdede ametikohti ligi 6000, millest täitmata ametkohti eelmise aasta 1. oktoobri seisuga oli täpselt 969. Nendest on ajutiselt võimalik osaliselt täita 399 kohta abiõdedega, kes on aga üliõpilased, kes vajavad enda kõrvale kogenud õde-juhendajat. Hetkel on haiglates  keskmiselt täitmata 15% õdede töökohtadest, mis praktikas tähendab, et olukord muutub eriti kriitiliseks mitmesuguste asenduste vaates – koolitustele minna ei saa ning üks haigestunud õde võib mõne süsteemiosa täiesti uppi lüüa.

Vajame kiiret tegutsemist, et COVID-19-st ja aastatepikkusest tööjõupuudusest räsitud tervishoid saaks kiirelt jalad alla. Praktikajuhendamise rahade maksmine ja koolituskomisjoni kokku kutsumine on esimesed sammud, mida tuleb astuda viivitamatult.

Viimased uudised

Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis avatakse järgmisel õppeaastal 12 tasulist mikrokraadikursust.

Eetilised väljakutsed esmatasandi tervishoius

Eetika küsimus on pikk, kohati laialivalguv ja filosoofiline, kuid pidagem meeles – eelkõige ära tee kahju.

Selgusid silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Teadustööde tunnustamise traditsioon on Eesti Õdede Liidus juba üle 10 aasta.

Raviteekonnad loovad ühise pinna patsiendile ja tervishoiutöötajale 

Ootamatu tervisemure viib inimese keerukale teekonnale eri spetsialistide ja asutuste vahel.

Vaimse tervise õdede panus koolitervishoius

Loodetavasti on tervishoiusüsteem liikumas suunas, kus koolitervishoiul saab olema kindel roll.

Aasta õde 2023 on Eda Mudalomp

Rahvusvahelisel õdede päeval on Eesti Õdede Liidul traditsioon välja anda aasta õe tiitel.