Tunne oma esindajaid!

Volikogu suunab ja kontrollib Eesti Õdede Liidu tegevust lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest. Volikogu koosneb piirkondade esindajatest ja seltsingute juhtidest. Alates sellest numbrist tutvustame volikogu töökaid esindajaid. Alustame volikogu esimehest Ainast ja Järvamaa esindajast Sirlikast. 

Sirlika Loitmets 

Lääne piirkond, Järva maakonna esindaja

Kellena sa töötad? 

Töötan sisehaiguste osakonna õendusjuhina. 

Mis sulle õena kõige rohkem muret teeb?  

Kõige rohkem häirib tasakaalu puudus õdede töökoormuse ja -tasu vahel. Samuti ei väärtusta ühiskond õdede tööd veel piisavalt.  

Mida pead volikogu töös kõige tähtsamaks? 

Juhatuse toetamist kollektiivlepingu sõlmimisel ja muude ametiühinguliste tegevuste juures. Samuti õendusvaldkonna arengu jätkuvat toetamist. 

Mida pead EÕLi suurimaks saavutuseks?   

Liidusiseste otsuste läbipaistvuse suurendamist. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Varem tegelesin rahvatantsuga, praegu on minu hobiks keraamika. Samuti naudin perega koos veedetud aega kodus. 

Milline raamat, film, muusika või kunst sind su töös kõige enam on inspireerinud? 

Enim on mind inspireerinud Robin Sharma raamat „Kella 5 klubi“. 

Miks otsustasid liituda Eesti Õdede Liiduga? 

Mina ühinesin 2016. aastal õdede liiduga, sest tundsin soovi kuhugi kuuluda ja toredate inimestega koos ühise eesmärgi nimel tegutseda.  

 

Aina Saarma 

Volikogu juht ja terviseõenduse seltsingu esindaja 

Kellena sa töötad? 

Töötan koduõena. 

Mis sulle õena kõige rohkem muret teeb?  

Liiga aeglane ja vaevaline paradigmade muutumine tervishoiusüsteemis ning oskamatu ja ebaratsionaalne õdede ressursi kasutamine. Tsiteeriksin siinkohal oma lemmikraamatut „Väikest printsi“: „Tähed pole kõikidele inimestele mitte ühed ja samad. Neile, kes märkavad, on tähed teejuhiks. Teistele on nad lihtsalt tulukesed.“ 

Mida pead volikogu töös kõige tähtsamaks? 

Omavahelist koostööd, tegutsemis- ja otsustustahet ning erinevate ideede aktsepteerimist volikogu liikmete poolt. 

Mida pead EÕLi suurimaks saavutuseks?   

Õigel ajal tehtud õigeid otsused ja valitud jätkusuutlikku strateegiat, mis on kogu õendust jõudsalt arendanud. 

Millega tegeled vabal ajal? 

Armastan lugeda ja koos lähedastega reisida. 

Mis on sinu moto?  

Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu – Antoine de Saint-Exupéry „ Väike Prints“. 

Miks otsustasid liituda Eesti Õdede Liiduga? 

Liitusin 1992. aastal Eesti Õdede Ühinguga, mis hiljem hakkas kandma Eesti Õdede Liidu nime. Liiduga liitumine oli mulle noore õena igati loomulik samm. 

Viimased uudised

Kuidas mõjutab toitumine vaimset tervist?

Stressirohkes keskkonnas on toidust lohutuse otsimine tavapärane.

Kuidas traumast taastuda?

Kergemate traumade puhul tuleks jälgida, kas tekib verevalum, ning tunnetada trauma põhjustatud valu suurust.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Lääne piirkonna esindaja Imbi Jäega ja kliinilise õenduse seltsingu juhi Katti Kõrvega.

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

On ülioluline, et iga õde teaks ja hoiaks oma eriala reguleeritud pädevust ja täiendaks end nõutud mahus.

Uni kui vaimse tervise vitamiin

Töö uneprobleemidega on suuresti koostöö patsiendiga.

Uudistesaade aastast 2048

Eesti Õdede Liidu 100. sünnipäevaks valminud meelelahutuslik uudistesaade.