Tunne oma esindajaid!

Volikogu suunab ja kontrollib Eesti Õdede Liidu tegevust lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest. Volikogu koosneb piirkondade esindajatest ja seltsingute juhtidest. Saa tuttavaks volikogu töökate esindajatega – hooldustöötajate seltsingu juhi Erika ja Viru piirkonna esindaja Ivikaga.

Erika Pärnala

EÕLi hooldustöötajate seltsingu esimees

Kellena sa töötad? 

Töötan SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodus hooldajana.

Mis sulle hooldajana kõige rohkem muret teeb?

Oma töös näen tihti nii ülevoolavat hoolitsust kui ka ükskõiksust lähedaste vastu. Mõlemad on äärmused, millega on personalil raske toime tulla. Unistan vahel sellest, et hooldustöötajate kutseharidus saaks uuendatud.

Mida pead volikogu töös kõige tähtsamaks?

EÕLi volikogu töös pean kõige tähtsamaks läbipaistvust ja ausust oma liikmete vastu.

Mida pead EÕLi suurimaks saavutuseks?  

EÕLi suurimaks saavutuseks pean usaldusväärsust. EÕLi arvamust küsitakse palju ja sellega arvestatakse.

Millega tegeled vabal ajal?

Vabal ajal tegelen käsitööga, loen raamatuid, toimetan aias.

Mis on sinu moto? 

Käitu teistega nii, nagu tahaksid, et sinuga käitutaks!

Milline raamat, film, muusika või kunst on sind su töös kõige enam inspireerinud?

Kõige enam mind minu töös inspireerinud raamat on Stella Braami „Mul on Alzheimer. Minu isa lugu“, kus dementsusega inimene räägib tütre vahendusel oma loo. See raamat võiks olla hooldustöötaja eriala kohustuslikus kirjanduses.

Miks otsustasid liituda Eesti Õdede Liiduga?

Eesti Õdede Liiduga liitusin tegelikult juhuslikult. Mul ei olnud alguses mingit sihti, kuid mõne aasta pärast nägin, et saan ise midagi muuta, areneda ja juurde õppida. See on hea tunne.

 

Ivika Meekler

EÕLi Viru piirkonna esindaja

Kellena sa töötad? 

Töötan Väike-Maarja Tervisekeskuses pereõena.

Mis sulle õena kõige rohkem muret teeb? 

Kõige rohkem teeb mulle muret see, et inimesed ei taha osaleda sõeluuringutes. Millegipärast ei jõua inimesteni kuidagi arusaam sõeluuringute vajalikkusest.

Mida pead volikogu töös kõige tähtsamaks? 

Pean oluliseks omavahelist koostööd ja õenduse edendamist.

Mida pead EÕLi suurimaks saavutuseks? 

Väga suurt tööd kollektiivlepingu läbirääkimistel, tulemused kõnelevad enda eest ise.

Millega tegeled vabal ajal? 

Ma käin teatris ja kõndimas ning mulle meeldib väga reisida. Minu siiani kõige meeldejäävam reis oli 2022. aasta septembris Kreeta saarel Hersonissosel.

Mis on sinu moto? 

Hea sõna päästab päeva.

Miks otsustasid liituda Eesti Õdede Liiduga? 

  1. aastal tööle asudes astusin kohe ametiühingu liikmeks. Rakvere haigla ametiühing liitus EÕLiga 2014. aastal, nii saigi minust Eesti Õdede Liidu liige.

Viimased uudised

Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis avatakse järgmisel õppeaastal 12 tasulist mikrokraadikursust.

Eetilised väljakutsed esmatasandi tervishoius

Eetika küsimus on pikk, kohati laialivalguv ja filosoofiline, kuid pidagem meeles – eelkõige ära tee kahju.

Selgusid silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Teadustööde tunnustamise traditsioon on Eesti Õdede Liidus juba üle 10 aasta.

Raviteekonnad loovad ühise pinna patsiendile ja tervishoiutöötajale 

Ootamatu tervisemure viib inimese keerukale teekonnale eri spetsialistide ja asutuste vahel.

Vaimse tervise õdede panus koolitervishoius

Loodetavasti on tervishoiusüsteem liikumas suunas, kus koolitervishoiul saab olema kindel roll.

Aasta õde 2023 on Eda Mudalomp

Rahvusvahelisel õdede päeval on Eesti Õdede Liidul traditsioon välja anda aasta õe tiitel.