Rahvusvahelisel õdede päeval on õige aeg korraks peatuda ja mõelda: kuhu ma torman?

Eestis valitsevas õdede puuduses tundub, et kogu aeg tuleb kiirustada, sest muidu ei jõua kogu tööd tehtud. Rahvusvahelisel õdede päeval võiksime võtta hetke ja mõelda: kas saaksime targemalt läheneda või midagi igaüks ise ära teha?

Ühest küljest on paljud tervishoiu mured selgelt seotud õdede puudusega. Teisalt ei taga abistajate kvantiteet üksi kvaliteetset abi. Tervishoid peab olema ühtlaselt hästi ja inimkeskselt korraldatud: vastutuspiirid erinevate tervishoiutöötajate vahel selged, töötajate pädevused ja õigused omavahel kooskõlas ning info erinevate osapoolte vahel vabalt liikuv.

Selleks, et õed ja teised tervishoiutöötajad saaksid anda endast tööl maksimumi, peab töö pakkuma piisavalt väljakutseid ja olema rahuldust pakkuv. Kiirustamine ja teenuse kvaliteedis järele andmine rahuldust ei too. Piiratud ressursside juures peame töökorralduse eriti täpselt läbi mõtlema, et rahul oleksid nii patsiendid kui ka töötajad – poleks ebavajalikku bürokraatiat, vaid abi jõuaks inimeseni takistusteta.

Õdedesse investeerimine on üks samm selleks, et inimesed saaksid ravi ja nõustamist õigel ajal, õigest kohast ning õige inimese poolt. Eesti õed on kõrgelt haritud ja kompetentsed, teades, kuidas inimesi terviseküsimustes nõustada ja krooniliste haigustega patsiente elukaarel toetada. Tegutseme selle nimel, et õed saaksid kogu oma kompetentsi rakendada.

Õendus tervikuna on viimastel aastatel läbinud suure arengu. Meie mured jõuavad järjest enam ka poliitikute töölauale ning mitmed kauaoodatud muudatused on sisse viidud. Viimase aasta suurim muudatus on õenduse õppekohtade arvu suurendamine. Noored kolleegid on õendusse väga oodatud. Meie õdede liidus seisame iga päev selle eest, et  noored kolleegid ka tervishoidu jääksid, selleks uuendame koostöös sotsiaalministeeriumiga seadusandlust ning parandame koos kolleegidega töötingimusi.

Kõik tublid õed – peatuge täna hetkeks ja mõelge ka iseendale. Kui täna on see tehtud, korrake seda ka homme, ülehomme ja kõigil järgnevatel päevadel. Ainult siis, kui oled ise terve ja õnnelik, saad aidata teisi.

Õnnelike inimeste Eestit meile kõigile! Elagu õed!

Viimased uudised

Kirev terminoloogia meie armsas emakeeles

Ühine terminoloogia on mõistmise ja koostöö alus. Mõistete ühtlustamiseks kutsus EÕL kokku komisjoni.

Tartu Ülikool lõi koos Norra ülikooliga patsiendiohutuse õppeaine

Õppeaine toimub uudses formaadis, kus ühel kursusel õpivad nii praktiseerivad õed kui magistrandid.

Õde, abiõde, eriõde – mis on nende ametinimetuste taga

Anneli Kannus selgitab, mis eristab kolme sarnase nimega professionaali: õde, eriõde ja abiõde

Milleks Õdede Liidule rahvusvahelised õendussuhted?

Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet tutvustab rahvusvahelisi organisatsioone, kuhu EÕL kuulub.

Platseebo ja notseebo – teadus ja ebausk

Eesti Tervisemuuseumi peavarahoidja Eero Kruusmaa räägib platseebost ja notseebost.

Miks on eriõde vajalik …

Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet räägib eriõenduse kasulikkusest tervishoius.