Kuressaare Haigla Noortekabineti sünd ärikeskuses

Noorte jaoks on tähtis keskkond, kus me teenust pakume. Noortekabinettide väljakolimine haigla keskkonnast ei ole Eestis midagi uut. Näiteks selle aasta jaanuarist alustas tööd Seksuaaltervise Kliinik T1 kaubanduskeskuses Tallinnas. Ka Tartus on noorte seksuaaltervise kabinetid haiglakeskkonnast väljas. Üks nendest asub Vaksali tänaval büroohooneks ehitatud ruumides ja teine Lõunakeskuses. 

Noortele lähemale kolimine ja noorte jaoks sobiva keskkonna loomine seksuaaltervisest rääkimiseks on tegelikult norm. See aitab kaasa sellele, et noorest inimesest saaks välja kujuneda ennast ja teisi väärtustav indiviid. Küll aga ei ole see tavaks saanud väikestes kogukondades.

Teema tekitas esialgu palju küsimusi, sest inimesed ei teadnud, millega on tegu. WHO definitsiooni järgi on seksuaalsus lahutamatu osa iga inimese identiteedist, mõttemaailmast ja tundeelust kogu elukaare vältel. Seksuaalsus hõlmab bioloogilist sugu, sooidentiteeti ja -rolle, seksuaalset orientatsiooni, erootikat, naudingut, lähedust ja soo jätkamist. Seksuaalsust kogetakse ja väljendatakse inimese mõtetes, fantaasiates, ihades, uskumustes, hoiakutes, väärtustes, käitumises, rollides ning suhetes. Seejuures seksuaaltervis on seksuaalsusega seotud kehalise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Hea seksuaaltervise eelduseks on positiivne ja lugupidav suhtumine seksuaalsusesse ja seksuaalsuhetesse. Samuti võimalus nauditavateks ja turvalisteks seksuaalkogemusteks, mis on vabad sunnist, diskrimineerimisest ja vägivallast. Hea seksuaaltervis eeldab kõikide inimeste seksuaalsete õiguste austamist, kaitsmist ja arvestamist. Järglaste saamine on vaid üks osa seksuaalsusest.

Noortele suunatud seksuaaltervis on eelkõige keha, tunde ja turvalisuse õpetus ja kindlasti tolerantsuse kasvatus. See aitab noortel tajuda ja ennast suhestada sellega, mis on turvalisus ja kust jookseb selle piir. Nad saavad teada, kuidas austada iseennast, oma keha ja suhteid ning õpivad austama teisi inimesi enda ümber sellistena nagu nad on. Tunneme ära ja reageerime, kui miski on ohuks nende täisväärtuslikele suhetele.

Seksuaalharidus on vaid teaduspõhine, noorte ealise ja kultuurilise ning kogemuslikke teadmisi arvestav õpetus.

Noortekabinetid peavad olema noorele lähedal

Seksuaaltervise liidu loodud standardite järgi peaksid noortekabinetid asuma noortele lähedal. Ka meie seksuaaltervise kabinet sai loodud Kuressaare kesklinna ärihoonesse, mis asub Kuressaare koolimajadest jalutuskäigu kaugusel. Lisaks peaks kabinet olema lahti sellistel aegadel, et noor ei pea puuduma kabinetti tulekuks mõnest koolitunnist ja võimalus kabineti ukse taga kokku puutuda sugulaste või tuttavatega oleks minimaalne. Võimaluse vähendamine nö külajuttudeks on just väikestes kogukondades noorte jaoks eriti tähtis. Keskkond peab olema noorele tuttav ja seeläbi soodustama esmast pöördumist. Meie noortekabineti keskkond on tuttav erinevate poodide ja teenuste tõttu. Samuti peaks noor tahtma kabinetti tulla ka teisel korral. Seega ta ei tohi saada hinnangulist suhtumist tema jaoks niigi suurt julgust vajanud pöördumisele. Peame suutma noore vastu võtta avatud ja lugupidavalt.

Statistiliselt on leitud, et kabinettide viimine noortele lähemale vähendab aborte, seksuaalsel teel levivaid  haiguseid ja tõstab vaimse tervise näitajaid.

Kuressaare noortekabineti sünd

2020. aasta alguses jõudsime ämmaemandast kolleegiga veendumusele, et Saaremaa noortele on vaja luua noortekabinet. Esialgu sai see loodud haiglamajja. Vastuvõtule sai tulla kell 16.00–20.00. Kellaaeg sai selline, et oleks võimalus tulla pärast kooli ning kontakte teiste inimestega oleks vähem. Plaanisime kohe teha koostööd ka koolidega, aga COVIDi tõttu jäi see tahaplaanile. Praegu moodustab ligi pool Kuressaare noortekabineti tööst koolides käimine. Külastame kõiki Saaremaa koolide 5.–12. klasse, kus viime läbi grupiloenguid. Need on väga hästi vastu võetud.

Hakkasime kohe otsima sobivat ruumi ka väljaspool haiglat. Esmalt selgitasime noortekabineti vajalikkust haigla juhtkonnale ning pärast müütide murdmist saime nende toetuse. Eelarve oli tagasihoidlik ja oli keeruline leida sobivat ruumi, mis oleks kooskõlas ka Terviseameti nõuetega. Käisime mitmes kohas rääkimas, mis on meie soov ning Ajamaja Ärikeskus Kuressaare kesklinnas pakkus välja võimaluse, et nad teevad vajalikud ümberehitustööd oma kuludega ja nii mahtusime ka eelarvesse.

Lisaks sobivale asukohale on tähtis ka sisekujundus. Proovisime leida lahendusi, mis oleksid vähem kliinilised ja tekitaksid noorele turvatunnet. Mul on väga hea meel, et sisekujundusse andis väga suure panuse kunstnik Krõõt Kukkur – nii koridori seintel kui ka kabinettides on üleval tema illustratsioonid. Need väljendavad erinevaid kehaosi ning kabinetis puudutatavaid teemasid pisut naljatlemisi ning võibolla isegi hea maitse piiri peal, kuid loovad sellega õhustiku, millega soovisime näidata, et me ei keskendu ainult füüsilisele tervisele ja rumalaid küsimusi ei ole olemas. Ükski küsimus ei ole võrreldav sellega, milleks meie siin valmis oleme. Tule julgelt, kõik küsimused on oodatud.

Kuressaare noortekabinetti aega ette broneerima ei pea. Noore jaoks on tähtis, et ta saab tulla täpselt siis, kui ta tahab tulla. Kaks korda nädalas teeb vastuvõtte günekoloog, kord nädalas ämmaemand ja kord kvartalis kolmel järjestikusel päeval on noorte jaoks olemas ka Tartu Üliklooli Kliinikumi meestekliiniku meeskond. Praegu on keskmine külastaja tütarlaps, kes tuleb leidma endale sobilikke rasestumisvastaseid vahendeid, kuid aina enam käib meie kabinetist läbi ka noormehi, kes otsivad oma muredele või küsimustele vastuseid.

Soovin, et üle Eesti oleks noorel kodu lähedal turvaline seksuaaltervise kabinet, kuhu oma probleemidega pöörduda.

Viimased uudised

Lapsest täiskasvanuks: ühiskonna roll tervemate kodanike kasvatamisel

Lapse jaoks on eeskätt oluline usalduslik suhe täiskasvanuga.

Õdedesse investeerimise olulisusest

Õe heaolu töökohal mõjutab patsiendi heaolu ja õendusteenuse kvaliteeti.

Suurepärane võimalus väisata õdede maailmakongressi

Järgmine suurim ülemaailmne õdede kokkutulek toimub 9.–13. juunil 2025 meie naaberriigis Soomes.

Õdede analüüs

Õed on tervishoiu selgroog.

Kust tuleb tervis ja kuhu kaob raha?

Terved inimesed on Eesti riigi vundament.

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.