Kirev terminoloogia meie armsas emakeeles

Ühine terminoloogia on vajalik teineteisest arusaamiseks ning ühtsetel alustel toimetamiseks. Paraku on Eesti tervishoius terminitega paras segadus. Arengud on kiired ja sageli jääb tõlketöö lihtsalt tervishoiuspetsialisti enda teha. Nii on kasutusel ühe ja sama tegevuse kohta mitmeid tõlgitud termineid.

Eelmisel aastal alustas hoogsalt tööd Tervise Arengu Instituudis meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus. Üsna varsti selgus, et täna kasutuses olevaid klassifikatsioone, tõlkeid ning haldajaid on  palju. Sai selgeks, et nii pole võimalik jätkata, kuid tõdeti, et olukorra muutmiseks pole piisavalt inimesi, raha ega sobivat süsteemi. Tänaseks on meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse tegevussuund meditsiini ehk arstiteaduse keskne, õenduse ja teiste tervishoius tegutsevate töötajate terminoloogiatöö koordineerimine aga jäi riigi poolt tähelepanuta. Olukorra lahendamiseks kutsuti ellu õendusterminoloogia komisjon.

Õendusterminoloogia töörühm alustas baasküsimustest

Töörühm alustas algusest ehk baasterminite üle vaatamisest ja üheselt defineerimisest. Tähelepanu said ametinimetused aga ka 3N tuummõisted – õendusdiagnoosid, õendussekkumised, õendustulemused. Palju segadust on Eestis tervikuna mõistete tõlkimisega nii eesti keelest inglise keelde kui ka vastupidi. Alati ei lähe otsetõlge ja tegelik sisu kokku.  Näiteks tõlgitakse sagedasti Nursing home õendushaiglaks, kuid see peaks olema õenduskodu, mida Eestis ei eksisteeriga ja nii tuleb tänast õendushaiglat tõlkida nn otse ehk nursing hospital.

Kinnitatud mõisted  oleme koondanud Sõnaveebi, kus on õendusel oma pesa. Sealt leiab juba esimesed terminid (eriõde, abiõde, õendushaigla, õendusepikriis, õendusabi) koos seletustega.

Töö selguse loomisel jätkub. Jagame sellest infot õendusportaalis ning võtame ühiselt tõlgitud ja defineeritud sõnad kasutusele ka seadusandluse korrastamisel.

Õendus liigub 3N kursil

Õenduses leppisime juba 2017. aastal kokku, et võtame kasutusele 3N tõenduspõhise dokumenteerimissüsteemi. Tegemist on tõenduspõhise kodeeritud mõistete süsteemiga, mis võimaldab erinevatel spetsialistidel rääkida ühises keeles. 3N koosneb kolmest osast: NANDA, NIC ja NOC. Süsteemi kasutuselevõtu esimene samm on tõlketöö. NANDA-I tõlketöö ja uuenduste tegemine on tänu Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile toimunud juba pikalt.  NIC ja NOC tõlkimine on 2022. aasta eesmärk koostöös Haigekassa ja Eesti Õenduskvaliteedi Arenduskeskusega.

Kindlasti on NIC ja NOC tõlkeprotsessis juurde tekkimas mitmeid õendustermineid, mis vajavad nii eestistamist kui juurutamist. Seega jälgige sõnaveebi ning õendusportaali, kus jätkame õendusterminite tutvustamist.

Viimased uudised

Kuidas mõjutab toitumine vaimset tervist?

Stressirohkes keskkonnas on toidust lohutuse otsimine tavapärane.

Kuidas traumast taastuda?

Kergemate traumade puhul tuleks jälgida, kas tekib verevalum, ning tunnetada trauma põhjustatud valu suurust.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Lääne piirkonna esindaja Imbi Jäega ja kliinilise õenduse seltsingu juhi Katti Kõrvega.

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

On ülioluline, et iga õde teaks ja hoiaks oma eriala reguleeritud pädevust ja täiendaks end nõutud mahus.

Uni kui vaimse tervise vitamiin

Töö uneprobleemidega on suuresti koostöö patsiendiga.

Uudistesaade aastast 2048

Eesti Õdede Liidu 100. sünnipäevaks valminud meelelahutuslik uudistesaade.