Miks on eriõde vajalik …

… patsiendile

Tervishoiuteenuse osutamise kuldreegel on, et patsiendile tuleb pakkuda teenust õigel ajal, õigest kohast ja õigelt spetsialistilt. Patsient usaldab õde, aga tihti jäävad õdede õigused piiratuks ning patsienti jooksutatakse arsti juurde näiteks retsepti pikendama või uut saatekirja saama. Eriõdedel on aga võimalus patsiendi raviteekonda lihtsustada. Eriõde on spetsiifiliste teadmistega spetsialist, kellel on pädevus ja oskused tulla patsiendile appi ning tema terviseseisundit hinnates välja selgitada terviseprobleem. Tervishoiumeeskonnad, kus on kokku lepitud patsiendi raviteekond, mis vastab eelkõige patsiendi vajadustele, säästab kõigi osapoolte aega ja raha. Hetkel on kooskõlastamisel mitmeid seadusi ja määrusi, millega planeeritakse eriõdedele õigusi juurde anda, et inimest kiiremini aidata. Kui aga selgub, et patsiendil ei ole haigus piisavalt kontrolli all või oleks vajalik raviskeem üle vaadata, siis saab eriõde kas arstiga konsulteerida või suunata patsient siiski eriarsti juurde. Sellisel juhul on inimesel olemas juba eelnevalt eriõe vastuvõtul tehtud anamneesi kirjeldus ja analüüsivastused, mis võimaldavad arstil keskenduda vaid kõige olulisemale. Eriõel on lisaks teadmised ja oskused süvendatult nõustada patsienti ning seeläbi toetada patsiendi terviseteadlikkust ja heaolu. Pikas perspektiivis hoiame patsiendi aega kokku ja pakume ehk ka kiiremat abi asjatundjalt-eksperdilt.

… õele

Õed on alati hinnanud elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Eriõdesid on õpetatud Eestis juba aastast 2006. Aastal 2018 mindi üle magistriõppele, et veel paremini toetada tõenduspõhise õenduse arengut Eestis. Kokku on tänaseks eriõe õppe läbinud veidi üle 800 õe. Nad kõik on kannatlikult oodanud, et koos suurema pädevusega saada rohkem võimalusi patsientide toetamiseks. Viimastel aastatel on aga näha ootusväsimust ja õdede motivatsiooni langust, mille põhjuseks on olukord, et õdede teadmised ja oskused pole leidnud rakendust

… arstile

Eriõdede panus arsti toetamisel võimaldab arstil tegeleda keerulisemate juhtumitega. Eriõe tegelemine kroonilist haigust põdevate patsientidega, kelle haigus on kontrolli all, või patsiendi piisava hoolega ettevalmistamine protseduuriks või operatsiooniks hoiab ära haiguste ägenemist ja kiirendab operatsioonist taastumist. Lisaks lüheneb koostöö tulemusena eriarstile pääsemiseks kuluv ooteaeg, sest vabanevad ajad, mida on seni kasutatud näiteks anamneesi kogumiseks, analüüside määramiseks või retsepti pikendamiseks. Meeskonnas on oluline teada üksteise pädevusi, kokku leppida, kes, mida ja millal teeb ning kuidas toimub patsiendi üleandmine teisele spetsialistile. Siis on selgus nii arstil ja õel, aga eelkõige patsiendil.

… tervishoiusüsteemile

Rahvusvahelise Õdede Nõukogu (ICN) eriõenduse juhendmaterjal toob välja mitmeid aspekte, kuidas eriõeteenus toetab tervishoiusüsteemi. Tänu eriõeteenusele:

• on tagatud parem juurdepääs tervishoiu- ja sotsiaalteenustele läbi koostööl põhineva juhtumi käsitluse, mis kõige paremini vastab patsiendi vajadustele;

• paraneb keerukate ägedate või krooniliste haigustega patsientide elukvaliteet, elulemus, väheneb võimalike komplikatsioonide hulk ning suureneb patsiendi füüsiline, funktsionaalne ja psühholoogiline heaolu;

• on eriõe pakutavad tervishoiuteenused efektiivsuse ja ohutuse seisukohalt võrreldavad arstide omaga;

• on tagatud tervishoiuteenuse parem kvaliteet;

• paraneb tervisedendus;

• väheneb haiglas viibimise aeg ja haiglaravile tagasi sattumine, erakorralise meditsiini osakonna külastuste tõenäosus;

• väheneb ravivigade esinemise sagedus haiglaosakondades ja operatsiooniruumides;

• paraneb õdede värbamine ja nende erialale truuks jäämine, kuna amet pakub perspektiivi ja karjäärivõimalusi. Vaata täpsemalt https://bit.ly/3s1duzg.

 

Viimased uudised

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.

1. juuni lastepäevaks ja riiklikuks pühaks

36 organisatsiooni teevad Riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta riiklikuks pühaks.

Aeroobse füüsilise koormuse mõju silma siserõhule

Mõõdukas regulaarne füüsiline pingutus ei suurenda glaukoomi haigestumise riski.

Kuidas seada oma vajadused julgelt esikohale?

Hoidkem ennast ja üksteist, et töörõõm säiliks.

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“