Eesti Õdede Liidul on kuus uut auliiget

Eesti Õdede Liit andis 9. novembril toimunud juubeliüritusel välja kuus auliikme tiitlit.

Eesti Õdede Liit annab välja auliikme tiitlit väga erilistel kordadel. Meie juubelisünnipäev oli suurepärane võimalus tunnustada auliikme tiitliga eriti tublisid ja pikaaegseid liikmeid, ilma kelleta poleks me praegu sellised nagu me oleme.

  • Linda Jürisson

Linda töökogemus lasteõena algas juba 1973. aastal ehk täitunud on 50 tööaastat tervishoius. Linda on Eesti Õdede Liidu liige aastast 2004 ning ta oli meie asepresident perioodil 2016–2020. Linda tegutses aktiivselt hoolduskoordinatsiooni töörühmades riigi tasandil ja koduõenduse tegevusejuhendi töörühmas. Lisaks tegeles Linda ametiühinguliste küsimuste lahendamisega kogu asepresidendi perioodil.

Linda oli üks pädevuse komisjoni töö uuendaja koos Liilia Leppsaarega. Ta õppis koos liikmetega infotehnoloogilisi uusi lahendusi, aidates muuta kogu pädevuse komisjoni töö paberivabaks. Pärast asepresidendi töö lõppu tegutseb ta edasi pädevuse hindamise komisjoni liikmena. Linda tõttas appi patsientidele ka COVID-19 kriisis ja ta tegutseb õena endiselt, kui kusagil on abi vaja. Ta on alati olemas.

 

  • Tiina Sildver-Kikas

Tiina alustas õena töötamist juba 1982. aastal ja tegutseb tänaseni Pärnu Haiglas. Eesti Õdede Liidu liikmeks astus ta 1993. aastal. Aastatel 2007–2015 oli Tiina Eesti Õdede Liidu Pärnu piirkonna juht ning aastatel 2015–2020 juhtis ta esinaisena EÕLi volikogu tööd. Tiina peab tähtsaks piirkonna traditsioonide hoidmist ja kujundamist. Kõik need aastad pakkusid Tiinale koos tegemise ja olemise rõõmu ning huvi koos õendust arendada. Koos arutleda, koos mõelda ja olla uue info juures oli huvitav.

Õdede liidu aktiivne töö on loomulik osa. Pärast volikogu töö lõppu on Tiina jätkuvalt panustanud Eesti Õdede Liidu tegevustesse Pärnumaal, kus ta võtab siiani aktiivselt osa EÕLi üritustest ning on jätkuvalt meie suur fänn.

 

  • Eda Mudalomp

Eda on Eesti Õdede Liidu liige alates 2007. aastast ja panustanud liidu tegevustesse pikaaegselt ja järjepidevalt. Ta on olnud Põlvamaa piirkonnajuht ja on praeguseni Põlva Haigla usaldusisik.

Eda on oma hingelt 100% õde, selle eriala kõige paremas tähenduses. Tema peale saab alati kindel olla. Mis iganes ülesande ta endale võtab, saab see 120% tehtud. Põlvamaa EÕLi liikmete eestvedajana on ta eeskujuks ja innustuseks nii uute liikmete kaasamisel kui ka olemasolevate liikmete motiveerimisel. Põlvamaa EÕL liikmed Põlvas on öelnud, et eelkõige seostub neil Eesti Õdede Liiduga just Eda Mudalomp. Välja tuuakse, et tema ümber on alati positiivsus ja tulevikku vaatav suund.

Õenduse arengus on Eda olnud Põlvamaa õdede iseseisvate vastuvõttude teerajaja. Eriõde ja selle ameti rakendumine on olnud tema üheks südamelahedaseks teemaks ning eesmärgiks. Oma haridusteed on ta pidevalt täiendanud ja olnud aktiivne õppija läbi elu.

 

  • Irina Tohus

Irina tööstaaž tervishoiu valdkonnas on kokku 41 aastat. Oma tööd alustas ta Pärnu Mudaravilas ja haiglas. Irina on töötanud nii Tartus kui ka Tallinnas mitmetes erinevates tervishoiuasutustes. Alates 2021. aastast töötab Irina Harjumaa Pihlakodude õendusjuhina. Eesti Õdede Liidu poolt on talle antud eriõe V taseme pädevus.

Irina on kirjutanud mitmeid terviseteemalisi artikleid ajalehtedele ja –kirjadele ning olnud praktikajuhendajaks. Samuti on ta olnud lektor, aktiivne liige piirkonnas ja kollegina mitmetes töörühmades. Irina on Eesti Õdede Liidu liige alates 1997. aastast ja aastal 2018 valitud EÕLi poolt aasta õeks. Irina on tubli ja meeldiv meeskonna liige, kes on konkreetne, sõnapidav, oma arvamust omav ja ettepanekuid tegev kolleeg.

 

  • Ilme Tropp

Ilme kuulub Eesti Õdede Liitu aastast 1977. Ta töötas SA Viljandi Haigla ambulatoorse ravi ja diagnostika kliiniku ülemõena 2022. aasta maini. Alates 1992. aastast on Ilme Tropp tegelenud Eesti Õdede Ühingu töö koordineerimisega erinevates rollides – piirkonna juhina, volikogu juhina ja haiga usaldusisikuna.

Ilme on abivalmis professionaalne inimene, kes on panustanud oma aega ja energiat liidu tegevusse. Ta on edukalt värvanud piirkonnas uusi liikmeid ja osalenud elanikkonnale suunatud terviseüritustel. Õde Ilme on suurepäraste organseerimisvõimetega. Ilme on inimene, kellele võib alati kindel olla!

 

  • Veevi Hõrak

Veevi astus Meditsiini Õdede Seltsi liikmeks juba 1980. aastal ja on pikaaegne Lõuna-Eesti Haigla usaldusisik. Ta on andnud suure panuse diabeediga patsientide toetamiseks, arendades nõustamist ning tehes iseseisvat vastuvõttu. Lõuna-Eesti Haiglas on korraldatud tasuta nõustamise ja veresuhkru kontrollimise päevi just Veevi eestvedamisel. Sarnaselt on ta toiminud ka EI-päevaga suitsetamisele.

Veevil on alati olnud suur soov suunata inimesi tervislike eluviiside poole, tehes seda nii toitumise, liikumise kui ka tubakast loobumise nõustamisena. Võru linnas on ta mainekas kodanik ning hoiab õdede ametilippu kõrgel, olles tunnustatud Võrumaa elanike tervise edendamise eest.

Fotod: Erlend Štaub

Viimased uudised

Lapsest täiskasvanuks: ühiskonna roll tervemate kodanike kasvatamisel

Lapse jaoks on eeskätt oluline usalduslik suhe täiskasvanuga.

Õdedesse investeerimise olulisusest

Õe heaolu töökohal mõjutab patsiendi heaolu ja õendusteenuse kvaliteeti.

Suurepärane võimalus väisata õdede maailmakongressi

Järgmine suurim ülemaailmne õdede kokkutulek toimub 9.–13. juunil 2025 meie naaberriigis Soomes.

Õdede analüüs

Õed on tervishoiu selgroog.

Kust tuleb tervis ja kuhu kaob raha?

Terved inimesed on Eesti riigi vundament.

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.