Aasta õde 2023 on Eda Mudalomp

Põlva haigla eriõde Eda Mudalomp on tervishoius töötanud 39 aastat ja hinnatud õde eri vanuses patsientide seas. ,,Eda on pühendunud tervishoiutöötaja, kelle empaatiavõime on hinnatud nii patsientide kui ka kolleegide hulgas. Tema suhtlusstiili kuulub alati sõbralikkus, osavõtlikkus ja heatahtlikkus, mistõttu abivajajad usaldavad teda ning avaldavad talle tagasisides tänuavaldusi. Tema käest saab nõu igas eas abivajaja – lapsest kuni eakani,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Eda Mudalomp töötab Põlva haiglas nahahaiguste ja laste vaimse tervise kabinetis. Muuhulgas võtab ta patsiente vastu iseseisvatel vastuvõttudel ning on tegev ka koduõena.

Meie seas on tublisid ja tunnustamist väärt õdesid palju. Sel aastal olid aasta õe nominentideks Eda Mudalombi kõrval juhuslikus järjekorras:

  • Järveotsa Perearstikeskuse pereõde Tiina Käi, kellel on hindamatu roll Sõle tänava filiaali töö käivitamisel. Tiina on erakordselt mitmekülgsete teadmistega väga kogenud pereõde ja õendusjuht.
  • Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia-ja hematoloogiapolikliiniku veenipordi õde-nõustajana Ave Vaidla. Ave muudab eriliseks kirg ja pühendumus, millega ta oma tööd teeb aga ka võime märgata, väärtustada ja austada.
  • SA Kuressaare Haigla statsionaarse õendusabi juht Piret Sarjas. Piret on äärmiselt toetav ja mõistev ning suudab alati leida ühise keele nii patsientide kui kolleegidega.
  • Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna õde Marge Tensmann. Marge elu osaks on olnud Eesti tervishoiu valupunktide lahendamine ning oma tööga on ta toonud suure lisaväärtuse Põhja-Eesti Regionaalhaiglale.
  • AS Valga Haigla erakorralise meditsiini õde Jaana Sisas. Jaana on väga motiveeritud ja avatud uutele teadmistele. Ta tuleb alati tööle sooviga olla parim versioon endast kui kiirabiõest ning arendab ennast järjepidevalt erinevate koolitustega.
  • Lõuna-Eesti haigla siseosakonna õendusjuht Karmen Raag. Karmen on alati koostööaldis ja julgeb meeskonnaga proovida uusi lahendusi. Lahke südamega on ta oma osakonda vastu võtnud ka Ukraina põgenikest töölisi ja suunanud kõiki tolerantsusele ja lugupidavale suhtumisele.
  • Lõuna-Eesti haigla kirurgia ja sünnitus-günekoloogia osakondade õendusjuht Angela Siidra. Olenemata juba piisavast töökoormusest osakondade õendusjuhina täidab Angela ka uroloogia eriõe ülesandeid. Angela on alati abivalmis ja vastutulelik kolleeg ning patsiendid usaldavad teda.
  • Lõuna-Eesti haigla koduõde Pille Jagomäe, kelle külaskäiku ootavad kõik patsiendid. Pille mõtleb alati kaasa patsiendi probleemidele ja üritab leida lahendusi. Lisaks seisab Pille najal püsti Lõuna-Eesti haigla jalaravi kabinet.

Aitäh, et teete õe tööd suure pühendumusega ja olete meile kõigile eeskujuks!

Soovime kõigile õdedele head rahvusvahelist õdede päeva!

Palju õnne kõigile nominentidele ja aasta õele – Edale!

Viimased uudised

Õdede väärtus majanduses

Mida rohkem õdesid on ja jääb tervishoiud, seda rohkem on meil terveid inimesi.

Ohtlikud nakkushaigused on välditavad

Vaktsineerimine on väga tõhus meetod, millega kaitsta end vaktsiinvälditavate haiguste eest.

Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel

Kas riigiasutuste kehtestatud eesmärgid ja nõuded aitavad tagada, et tervishoiuteenused oleks kvaliteetsed?

(Raha)Investeeringud õdedesse

Kõik investeeringud, mis töötajasse tehakse, on vahetus seoses patsiendiga.

Jagades hoolt ja headust

Hooldaja töö nõuab suurt empaatiat, kannatlikkust ja oskust suhelda rahulikult ning mõistvalt.

Silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Eesti Õdede Liit tunnustab teadustöid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud.