Vaimne tervis, taastumine ja kaasamine

QualityRights on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ülemaailmne algatus, mille eesmärk on parendada teenuste kvaliteeti ning toetada vaimset tervist, taastumist ja kaasatust. Samuti on eesmärgiks edendada vaimse tervise probleeme kogevate ning psühhosotsiaalsete, intellektuaalsete ja kognitiivsete puuetega inimeste õigusi. Samanimeline veebikoolitus on tasuta eestikeelsena kõigile kättesaadav ning selle maht on 24 tundi. Koolitus sobib nii tervishoiutöötajatele, sotsiaaltöötajatele, teenusepakkujatele, tööandjatele kui ka tegelikkuses kõikidele inimestele. Minuni jõudis koolitus veebi kaudu, kui WHO esindaja palus Eesti Õdede Liidul anda koolitusele hinnang, kas antud koolitus on õdedele vajalik ja sobiv. Otsustasin koolituse läbida, et päriselt aru saada, millega tegemist.

Koolitus vajab tähelepanu ja keskendumist

Koolitus koosneb kuuest moodulist, mis käsitlevad erinevaid teemasid, kuid on siiski kõik seotud inimõiguste temaatikaga. Erinevad moodulid käsitlevad inimese vaimset tervist, otsustus- ja õigusvõimet, kvaliteetseid teenuseid ning kogukonna kaasamist. E-koolituse alustamine ei läinud kohe ilma tagasilöökideta. Testid, mis tuleb õppe käigus läbida, on oluline väga tähelepanelikult läbi lugeda, sest õige vastuse määrab pisiaspekt ning kui valesid vastuseid on liiga palju, tuleb alustada testi taas algusest. Tunnistan, et ühel juhul võttis mooduli läbimine päris kaua, sest olin ise kärsitu ning ei keskendunud piisavalt.

Koolituse läbimisel pidin õppijana mitmel korral tõdema, et teatud elulistele aspektidele, mis seostub eelkõige psühhosotsiaalsete, intellektuaalsete ja kognitiivsete puuetega inimeste õigustega, polnudki ma selliselt mõelnud nagu teemat käsitleti. See tegi teekonna huvitavaks ja väärtuslikumaks. Kuna inimõigused on väga tihedalt seotud õenduseetikaga, siis ütlen ausalt, et hakkasin koolitusega pihta eelarvamusest kantuna ja olin videoe, et saan kergelt läbi. Aga ei, oli päris palju uut või siis nn konksuga aspekte, mis nõudsid aega mõtestamiseks ja päriselt arusaamist.

E-koolitus kasutab täiskasvanu õppimist toetavaid põhimõtteid – on nii tekstifaile, mida lugeda kui ka videoid, mida vaadata. Õppetunnid on lühikesed ning protsessi jooksul on võimalik osaleda ka foorumi aruteludes, kus saab esitada küsimusi ja lugeda varasemaid vestlusi. Seda osa ma koolituses ei kasutanud. Moodulid saab läbida endale sobivas tempos. Vajadusel võib teha pause ja jätkata hiljem samast kohast. Koolituskeskkond töötab nii arvutis kui nutitelefonis. Kui mina koolitust läbisin, ei õnnestunud mul telefoni äpis eesti keelt valida ja seega jäin arvutile truuks. Lõpetamisel sain nimelise tunnistuse.

Praeguse seisuga on e-koolituse platvorm tõlgitud 11 keelde ja e-koolitusel on osalenud ligi 100 000 inimest. Koolituse tulemuslikkuse hindamine käib ja seniste tulemuste põhjal on selgunud, et hoiakud vaimse tervise probleemidega inimeste õiguste toetamiseks paranesid 38% ning muutust paremuse poole, näiteks info jagamisel, kaasamisel ja ravivõimaluste pakkumisel märgati 50% osalenutest.

Koolituselt saadud teadmised

WHO eksperdid ise kinnitavad, et praktikas väljendub koolitusel õpitud pädevuste rakendamine läbi selle, et tervise- ja sotsiaalteenuste pakkujad oskavad pakkuda paremaid ravi-, hooldus- ja tugiteenuseid. Tugiteenuste pakkujad toetavad üksikisikuid ja nende õigusi, kaasates üksikisikuid kogukonda, kus teenuseid pakutakse. Vaimse tervise probleemidega inimesed õpivad tundma oma õigusi ja võimalikke taastumise teekondi, jagades oma kogemusi ja töötades koos teenusepakkujate ja poliitikakujundajatega. Lähedased, hooldajad, tugiisikud jt õpivad, kuidas olla toeks vaimse tervise probleemidega inimestele, toetades ja austades nende väärikust ja autonoomsust, sh kriisiolukordades. Poliitikakujundajatel on parem ülevaade nii uute poliitikate väljakujundamiseks kui ka elluviimiseks, mis on kooskõlas inimeste vajadustega ja toetavad nende väärikust ja õigusi. Mina saan omandatud teadmisi rakendada eelkõige liidu tööd tehes, mis seostub kõige eelnevaga.

Nüüd kui minul on koolitus läbitud, võin kinnitada, et inimõiguste austamise temaatika teenuse osutamise kontekstis sai mulle selgemaks ning usun, et olen nüüd veelgi enam kriitiline, kui näen teenuste pakkumisel inimõigustega mittearvestamist. Usun, et oskan nüüd ka ise teha asjakohasemaid parendusettepanekuid. Õenduseetika ja inimõigused käivad käsikäes ja seega kinnitan, et igale tervise- ja sotsiaaltöötajale tuleb kindlasti kasuks selle koolituse läbimine. Aitäh.

Koolitust saab läbida veebilehel: https://humanrights-etrain-qualityrights.coorpacademy.com/login

Viimased uudised

Hooldustöötajad on õdede asendamatud koostööpartnerid

Merily Kook: “Oluline on, et patsient tunneks ennast kogu ambulatoorse ravi jooksul mugavalt ja hästi.”

Keskkonnast tingitud müoopia tekkepõhjused ja müoopia süvenemise ennetamise võimalused 6–12-aastastel lastel

Müoopia süvenemise ennetamiseks soovitatakse kõige enam väljas viibimist.

Koolilapse vaimse tervise tasakaal

Vaimse tervise ohu märk on see, kui miski ei rõõmusta last ega paku talle huvi.

Õendus läbi noore õe silmade

Nii tööandja kui ka patsiendi huvides on vaja tarku ja osavaid õdesid.

Koolilaste tervisel hoiab pilku peal kooliõde

Alati ei pea kuskilt valutama, et kooliõe poole pöörduda.

Õde peab päriselt hoolima ja tahtma aidata

Ester Öpik: “Õeks sobib inimene,, kes märkab teise inimese abivajadust ja soovib päriselt aidata.”