Uus logo sümboliseerib õenduse põhiolemust

Eesti Õdede Liit saab 9. novembril 100-aastaseks ning alustab järgmist sajandit uue innovaatilise logoga. „Praegust logo teatakse nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, kuid tundsime eelmisel aastal, et aeg muutusteks on küps,“ ütleb Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet.

Eesti Õdede Liit on võrdne partner kõikidele tervishoiu osapooltele. „Oleme väärikas, suurte kogemustega erialaorganisatsioon ning ka suurim tervishoiutöötajate ühendus Eestis. Kaasaegsus, tõenduspõhisus, uuendusmeelsus, kaasamine ja kaasalöömine tervishoiu arendustegevustes ning tervetele inimestele toeks olemine haiguste leevendamise kõrval on väärtused, mis on ajas arenenud koos meiega,“ ütleb Liivet. „Nii nagu kõik on kogu aeg muutumises, tundsime ka meie, et nüüd on õige aeg. Muide ka Rahvusvaheline Õdede Nõukogu ICN lõi just tänavu omale uue logo,“ lisab Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

„Võtsime eelmisel aastal ühendust Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor, selleks et leida uusi ideid ja anda meile armsaks saanud logole uus hingamine,“ sõnab Liivet. Selgus, et aasta alguses oli seal alustamas uus firmagraafika kursus ning õppejõud Madis Kivi tuli ideega kohe kaasa. Nii saidki tudengid ülesande kujundada õppeaine lõputööks Eesti Õdede Liidule uus logo. „Käisin tudengitele liitu ja meie tegevusi tutvustamas ning kogesin tõelist huvi ja innukust,“ lisab Liivet.

Väljavalitud logokavand tabas väga hästi õdede töö tõelist hinge – inimeste mõistmist, hoolimist ja aitamist. „Meile meeldis Marely Müüripeali töös teistmoodi lähenemine südamemotiivile. Tema loodud logol on kujutatud kahte teineteisega seotud inimest, kes moodustavad südame, ja see on erakordselt tabav – see ongi õenduse põhiolemus. Logo tüpoloogia moodustab erakordselt harmoonilise ja ajatu kombinatsiooni ning võib kesta sümbolina üle sajandi. Meile meeldis ka valitud värvilahendus ning logo kaasaegsus,“ ütleb Liivet.

Marely oli igapäevaeluga nii hõivatud, et oli koolis käiva konkursi jälgimise täiesti unustanud. Uudist kuuldes tundis ta suurt õnnetunnet ja uhkust. „Täiesti juhuslikult õnnitles mind üks kursusekaaslane. Olin väga üllatunud, kui sain teada, et Eesti Õdede Liit soovis just minu logoga edasi minna,“ kirjeldab Müüripeal.

Mainori Kõrgkooli tudeng ja Eesti Õdede Liidu uue logo autor Marely Müüripeal ütleb, et logo peab olema vaatajale meeldejääv, lihtne ja aegumatu. „Iga uus visuaal on omaette katsumus. Tuleb teha palju eeltööd selleks, et uus idee oleks originaalne ja kliendi antud sisendiga vastavuses. Kindlasti on oluline tutvuda valdkonna olemasolevate visuaalidega. Tuleb luua mitmeid visandeid ja lasta loovusel lennata. Lõpuks tuleb välja valida variant, millega edasi minna, ning viimase lihvi annab logole oma niši või loo lisamine,“ ütleb ta.

Marelyl on varem olnud paar võimalust uut logo luua, kuid need ülesanded ei ole olnud nii laiahaardelised. „See on siiani minu suurim ettevõtmine. Eesti Õdede Liidu logo visandeid tehes tuli see õige imekombel üsna kiiresti. Tundsin, et see kõnetas liidu nelja väärtust enim, milleks on professionaalsus, hoolivus, inimkesksus ja koostöö. Samuti oli logo sisendiga vastavuses ja sel oli oma lugu,“ ütleb Müüripeal.

„Ootused uuele logole olid suured ning lõpptulemusena saimegi väärika logo. Õdedele on tähtis koostöö, hoidmine ja abistamine. Kallistavate ja ühtehoidvate inimeste motiivi kaudu tuleb see logost kenasti välja ning annab edasi õenduse põhiolemust,“ ütleb Liivet. „Eesti Õdede Liidu logos on alati olnud esindatud süda. Uus logo ühendab südamesse kaks inimfiguuri, mis on teineteise poole pöördunud, teineteise ligi, võrdses positisioonis, ühiselt,“ sõnab Kannus.

Viimased uudised

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.

1. juuni lastepäevaks ja riiklikuks pühaks

36 organisatsiooni teevad Riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta riiklikuks pühaks.

Aeroobse füüsilise koormuse mõju silma siserõhule

Mõõdukas regulaarne füüsiline pingutus ei suurenda glaukoomi haigestumise riski.

Kuidas seada oma vajadused julgelt esikohale?

Hoidkem ennast ja üksteist, et töörõõm säiliks.

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“