Milleks Õdede Liidule rahvusvahelised õendussuhted?

Eesti Õdede Liit kuulub Rahvusvahelisse Õdede Nõukogusse (International Council of Nurses ehk ICN) ja Euroopa Õdede Nõukogusse (European Federation of Nurses Associations ehk EFN). Rahvusvaheline koostöö annab võimaluse olla pidevalt igakülgselt kursis õenduse arengutega ülemaailmselt ja kasutada seda teadmist Eesti tervishoiu arendamiseks. Meil on võimalus anda sisendit mitmetele uuringutele ja juhendmaterjalidele ning olla seeläbi osake maailma õendusarendustegevustest.

Õendus Euroopas: EFN

EFN on Euroopa õdede ühendus, mis asutati 1971. aastal. EFN on partneriks Euroopa komisjonile, aidates kaasa tervishoiu arendamisele üle-Euroopaliselt läbi direktiivide, arendusprojektide jmt. EFN-i kuulub 35 Euroopa õendusorganisatsiooni. EÕL on EFN-i liige 1991. aastast.

EFN assamblee toimub kaks korda aastas ning alates 2017. aastast oleme nendest kohtumistest alati osa võtnud. Assambleel on arutlusel alati vähemalt kolm poliitilist seisukohta, mis on sisendiks Euroopa komisjoni töösse, vahetatakse parimate praktikate kogemusi ja tegeletakse konkreetsete valukohtadega Euroopa õenduses. Vähem tähtis ei ole kontaktide loomine ja suhtlemine ka mittetöises õhkkonnas.

EFN vankumatu toetus kuulub eriõenduse arendamisele, töötingimuste parandamisele, õenduskvaliteedi edendamisele ja õdede haridusele. Meie aktiivne osalus EFN-i töös on toonud kaasa palju rahvusvahelisi kontakte, kellega suhtleme veelgi tihedamini.

Õendus maailmas: ICN

ICN on suurim ülemaailmne õendusorganisatsiooni. ICN-i kuulub üle 130 esindusorganisatsiooni üle maailma, mille kaudu esindatakse rohkem kui 27 miljonit õde. EÕL on ICN-i liige olnud aastatel 1933-1944 ja uuesti alates aastast 1993.

ICN hoiab silma peal õenduse olukorral maailmas. Selleks viib organisatsioon aastas läbi vähemalt kaks küsitlust, mis puudutab õdede praktikat või töötingimusi. Nende tulemuste kokkuvõtted avaldatakse raportitena regulaarselt. Lisaks on ICN viimastel aastatel avaldatud mitmeid juhendmaterjale (eriõendus, määramisõigus, eetikakoodeks), mida oleme tööprotsessis tagasisidestanud ja valmimisel aktiivselt kasutanud siseriiklikus töös.

ICN-i volikogu ja kongress kogunevad iga kahe aasta tagant. Viimase kohtumise korraldamises  2021. aastal saime kaasa lüüa, sest üritus toimus virtuaalselt. Füüsiliselt pole meil siiani õnnestunud kongressist osa saada, sest eelarvelised vahendid pole seda võimaldanud. Järgmisel aastal toimub kongress Montrealis ja aastal 2025 Helsingis.

Lisaks eelnevale kahele organisatsioonile, oleme tihedas suhtluses ka WHO-ga, mille Euroopa haru koostöövõrgustikust võtame osa iga kuu. Teemad paljuski ühtivad, sest kõikjal maailmas on mured ja rõõmud õenduses sarnased. Ka EFN ja ICN teevad WHO-ga igapäevaselt koostööd, seega oleme Eesti õendusega osake maailma õendusest.

Viimased uudised

Õdede väärtus majanduses

Mida rohkem õdesid on ja jääb tervishoiud, seda rohkem on meil terveid inimesi.

Ohtlikud nakkushaigused on välditavad

Vaktsineerimine on väga tõhus meetod, millega kaitsta end vaktsiinvälditavate haiguste eest.

Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel

Kas riigiasutuste kehtestatud eesmärgid ja nõuded aitavad tagada, et tervishoiuteenused oleks kvaliteetsed?

(Raha)Investeeringud õdedesse

Kõik investeeringud, mis töötajasse tehakse, on vahetus seoses patsiendiga.

Jagades hoolt ja headust

Hooldaja töö nõuab suurt empaatiat, kannatlikkust ja oskust suhelda rahulikult ning mõistvalt.

Silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Eesti Õdede Liit tunnustab teadustöid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud.