Milleks Õdede Liidule rahvusvahelised õendussuhted?

Eesti Õdede Liit kuulub Rahvusvahelisse Õdede Nõukogusse (International Council of Nurses ehk ICN) ja Euroopa Õdede Nõukogusse (European Federation of Nurses Associations ehk EFN). Rahvusvaheline koostöö annab võimaluse olla pidevalt igakülgselt kursis õenduse arengutega ülemaailmselt ja kasutada seda teadmist Eesti tervishoiu arendamiseks. Meil on võimalus anda sisendit mitmetele uuringutele ja juhendmaterjalidele ning olla seeläbi osake maailma õendusarendustegevustest.

Õendus Euroopas: EFN

EFN on Euroopa õdede ühendus, mis asutati 1971. aastal. EFN on partneriks Euroopa komisjonile, aidates kaasa tervishoiu arendamisele üle-Euroopaliselt läbi direktiivide, arendusprojektide jmt. EFN-i kuulub 35 Euroopa õendusorganisatsiooni. EÕL on EFN-i liige 1991. aastast.

EFN assamblee toimub kaks korda aastas ning alates 2017. aastast oleme nendest kohtumistest alati osa võtnud. Assambleel on arutlusel alati vähemalt kolm poliitilist seisukohta, mis on sisendiks Euroopa komisjoni töösse, vahetatakse parimate praktikate kogemusi ja tegeletakse konkreetsete valukohtadega Euroopa õenduses. Vähem tähtis ei ole kontaktide loomine ja suhtlemine ka mittetöises õhkkonnas.

EFN vankumatu toetus kuulub eriõenduse arendamisele, töötingimuste parandamisele, õenduskvaliteedi edendamisele ja õdede haridusele. Meie aktiivne osalus EFN-i töös on toonud kaasa palju rahvusvahelisi kontakte, kellega suhtleme veelgi tihedamini.

Õendus maailmas: ICN

ICN on suurim ülemaailmne õendusorganisatsiooni. ICN-i kuulub üle 130 esindusorganisatsiooni üle maailma, mille kaudu esindatakse rohkem kui 27 miljonit õde. EÕL on ICN-i liige olnud aastatel 1933-1944 ja uuesti alates aastast 1993.

ICN hoiab silma peal õenduse olukorral maailmas. Selleks viib organisatsioon aastas läbi vähemalt kaks küsitlust, mis puudutab õdede praktikat või töötingimusi. Nende tulemuste kokkuvõtted avaldatakse raportitena regulaarselt. Lisaks on ICN viimastel aastatel avaldatud mitmeid juhendmaterjale (eriõendus, määramisõigus, eetikakoodeks), mida oleme tööprotsessis tagasisidestanud ja valmimisel aktiivselt kasutanud siseriiklikus töös.

ICN-i volikogu ja kongress kogunevad iga kahe aasta tagant. Viimase kohtumise korraldamises  2021. aastal saime kaasa lüüa, sest üritus toimus virtuaalselt. Füüsiliselt pole meil siiani õnnestunud kongressist osa saada, sest eelarvelised vahendid pole seda võimaldanud. Järgmisel aastal toimub kongress Montrealis ja aastal 2025 Helsingis.

Lisaks eelnevale kahele organisatsioonile, oleme tihedas suhtluses ka WHO-ga, mille Euroopa haru koostöövõrgustikust võtame osa iga kuu. Teemad paljuski ühtivad, sest kõikjal maailmas on mured ja rõõmud õenduses sarnased. Ka EFN ja ICN teevad WHO-ga igapäevaselt koostööd, seega oleme Eesti õendusega osake maailma õendusest.

Viimased uudised

Täiendkoolituse võimalus mikrokraadina

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis avatakse järgmisel õppeaastal 12 tasulist mikrokraadikursust.

Eetilised väljakutsed esmatasandi tervishoius

Eetika küsimus on pikk, kohati laialivalguv ja filosoofiline, kuid pidagem meeles – eelkõige ära tee kahju.

Selgusid silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Teadustööde tunnustamise traditsioon on Eesti Õdede Liidus juba üle 10 aasta.

Raviteekonnad loovad ühise pinna patsiendile ja tervishoiutöötajale 

Ootamatu tervisemure viib inimese keerukale teekonnale eri spetsialistide ja asutuste vahel.

Vaimse tervise õdede panus koolitervishoius

Loodetavasti on tervishoiusüsteem liikumas suunas, kus koolitervishoiul saab olema kindel roll.

Aasta õde 2023 on Eda Mudalomp

Rahvusvahelisel õdede päeval on Eesti Õdede Liidul traditsioon välja anda aasta õe tiitel.