Hooldustöötajad on õdede asendamatud koostööpartnerid

Hooldustöötaja olulisust tervishoius märgatakse täna rohkem kui kunagi varem. Merily Kook töötab hooldustöötajana SA Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliiniku ambulatoorses osakonnas. Tänavu pälvis Merily Eesti Õdede Liidu aasta hooldustöötaja tiitli.

Milline on olnud teie hariduskäik ning tee hooldajaks saamisel?

Kohe pärast keskkooli asusin tööle väikelastekodusse Käopesa, kus töötasin kokku seitse aastat. Samal ajal käisin Tartu Meditsiinikoolis, kus lõpetasin lapsehoidja eriala. Lastega töötamine tõi esile väga palju emotsioone ja oli tol ajal minu kui noore inimese jaoks küllaltki raske. Seega tekkis mõte ja soov kogeda, kuidas saaksin hakkama täiskasvanud inimestega töötades.

Pärast lastekodus töötamist läksin Tartu Ülikooli Kliinikumi abdominaalkirurgia osakonda ametikohale, mille nimetuseks oli tollel ajal kandur. Kanduri töö oli patsientide transportimine/saatmine erinevatele uuringutele, nagu röntgen või ultraheli. Lisaks sisaldas töö apteegist ravimite toimetamist osakonda.

Töö kõrvalt täiendasin ennast pidevalt kliinikumi sisekoolitustel ja läbisin ka põetaja (praeguses mõistes hooldaja) kursused. Seejärel alustasin samas üksuses tööd põetajana.

Olen kliinikumis töötanud kokku 25 aastat. Minu koduosakondadeks on olnud abdominaalkirurgia (18 aastat), sisekliiniku endoskoopiakeskus, kopsukliinik ja uuesti sisekliinik, kus töötan praegugi.

Mida kujutab endast ühe ambulatoorse osakonna hooldustöötaja tööpäev?

Praegu puutun kokku patsientidega, kes saavad ambulatoorset ravi. Need on patsiendid, kellel pole vajadust viibida haiglas ööpäev ringi, kuid nad peavad saama ravi veeni kaudu. Eelkõige osalen meeskonnatöös, kuhu kuuluvad patsient, õde ja hooldustöötaja. Oluline on, et patsient tunneks ennast kogu ambulatoorse ravi jooksul mugavalt ja hästi. Olles patsiendiga pidevas suhtluses, on võimalik seda heaolutunnet ka pakkuda. Minu töökohustuste hulka kuulub patsiendi kehatemperatuuri mõõtmine ja õe abistamine. Kui õel on mitu patsienti korraga, saab hooldustöötaja olla abiks ning mõõta patsiendi vererõhku. Ravimite manustamise ajal saan olla kabinetiõele abiks patsientide tervisliku seisundi jälgimisel, andes märku, kui patsiendil tekivad enesetunde muutused.

Osa patsiente käib ambulatoorses osakonnas ravi saamas mitu korda kuus ja nendega on tekkinud juba tihedam kontakt. Kuna hooldustöötaja on protseduuride ajal pikalt patsientide kõrval, saan nendega põhjalikult suhelda, neid kuulata, nende muredele kaasa mõelda ja olla neile toeks. Omamoodi on see justkui psühholoogiline tugi.

Minu tööülesannete hulka kuulub ka ravimite toomine apteegist ja analüüside transport laborisse. Analüüside transportimisel on omad reeglid – näiteks peab osa analüüse olema külmkonteineris või jõudma laborisse teatud lühikese aja jooksul. Kõike seda peab hooldustöötaja teadma, et tagada parim tulemus.

Mil moel erineb ambulatoorse osakonna hooldustöötaja töö statsionaarsest?

Eelkõige erineb ambulatoorne töö selles osas, et patsiendid viibivad meie juures lühikest aega ja nendega kontakti saavutamiseks peab töötajatel olema hea suhtlemisoskus.

Kõik inimesed ei ole kohe avatud ja valmis tervishoiutöötajat usaldama. Seetõttu on väga oluline luua patsiendile mugav ja rahulik keskkond ning suhelda temaga empaatiliselt, et saavutada võimalikult hea kontakt. Osakonnas töötades on patsiendiga kontakti saavutamiseks natuke rohkem aega ja võimalus tulla patsiendi juurde ka rahulikumal tööajal.

Kas tunnete, et hooldustöötajaid nähakse, märgatakse ja tunnustatakse ühiskonnas piisavalt?

Hooldustöötajate kuvand on hakanud viimasel ajal muutuma. Lihtsast jooksupoisi ametist ja n-ö musta töö tegijast on aja jooksul kujunemas kutsega spetsialist, kellel on omad kindlad oskused ja tegevused. Kindlasti on vaja hooldustöötaja rollist rohkem rääkida ja on oluline, et hoolduspersonali seas oleks rohkem kutsega töötajaid, kuna see omakorda aitab tagada parema hoolduse patsientidele.

Mis on peidetud pool hooldustöötaja tööst, mida tihti ei teata või taibata?

Hooldustöötaja on patsiendile kõige lähemal seisvate isikute hulgas. Tihti tehakse kõige intiimsemad protseduurid just hooldaja abil. Kui hooldustöötaja on pädev ja oskab pöörata tähelepanu muutustele või kõrvalekalletele, võib sellest sõltuda mõne haiguse alguse või olemasolu diagnoosimine.

Mis on hooldusvaldkonna peamised murekohad?

Tihti jääb patsiendiga tegelemiseks liiga vähe aega, kuna tööjõupuuduse tõttu on töökoormus liiga suur. Patsiendiga kontakti ja usalduse saavutamiseks oleks oluline leida tema jaoks rohkem aega.

Millised on olnud eredaimad hetked või töövõidud, mil olete taibanud, et teete õiget asja?

Kõige rohkem on meeles olukorrad, kus on võimalus patsiendiga rahulikult suhelda, mõelda tema olukorrale kaasa ja teda vastavalt oma võimalustele maksimaalselt aidata. Samuti annab tööle sära see, kui patsient lahkub meie juurest tänuliku ja rahulolevana.

Mis annab mõtte niivõrd intensiivse tööga ikka jätkata?

Vahel olen mõelnud küll, et enam ei jõua, aga kui veidi puhata ja järele mõelda, siis olen ju selle ameti teadlikult valinud ja tegelikult see meeldib mulle. Tunnen end väga hästi, kui ma saan inimesi aidata.

Saite tänavu pärjatud aasta hooldustöötaja tiitliga. Kas see tuli üllatusena? Millised olid esmased emotsioonid ja tunded?

Parima hooldustöötaja tiitel tuli üllatusena. Arvan, et väga paljud hooldustöötajad on seda tiitlit väärt. Kui võimalik, jagaksin seda kõikide hoolivate ja oma tööd armastavate tervishoiutöötajatega, kuna üksi on tervishoius väga raske midagi ära teha. Eelkõige on see ikkagi meeskonnatöö, kus igaüks annab oma panuse patsiendi heaolu tagamiseks.

Kas tiitli pälvimine muutis midagi ka igapäevatöös?

Laiemas vaates on tiitli pälvimine väga oluline ja tähtis. Tänu tunnustamisele märgatakse meid rohkem ja pööratakse üldisemalt hooldustööle tähelepanu. Igapäevatöös see suuri muutusi kaasa ei toonud. Teen ikka oma tööd hoolivalt ja heas usus, et suudan patsiente aidata.

Millega tegelete vabal ajal?

Mulle meeldib rattaga sõita ning koos abikaasaga reisida. Samuti tegelen meeleldi lapselapsega. Ka kodus raamatut lugeda on väga mõnus.

Mis on teie nõuanne või soovitus inimestele, kes soovivad hooldustöötajaks saada või mõtlevad selle peale?

Kui teil on olemas empaatiatunne ja teile meeldib teisi aidata, olete hooliv ja suhtlemisaldis, siis kindlasti pakub see töö erinevaid emotsioone ja annab südamesse sooja tunde. On palju sellist, millele hiljem saate tagasi vaadates öelda, et mina olen andnud endast parima, et keegi kuskil saaks ennast veidigi paremini tunda.

Viimased uudised

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.

1. juuni lastepäevaks ja riiklikuks pühaks

36 organisatsiooni teevad Riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta riiklikuks pühaks.

Aeroobse füüsilise koormuse mõju silma siserõhule

Mõõdukas regulaarne füüsiline pingutus ei suurenda glaukoomi haigestumise riski.

Kuidas seada oma vajadused julgelt esikohale?

Hoidkem ennast ja üksteist, et töörõõm säiliks.

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“