Tervishoiu arengute telgitagused

Eesti Õdede Liit tegeleb õdede ja hooldustöötajate kutse arenguga, et pakkuda inimkeskset tervishoiu teenust. EÕL on õdede ja kutsega hooldustöötajate huve kaitsev organisatsioon.

Tegeleme muutuste ellukutsumisega, mis on vajalikud selleks, et õde ja hooldustöötaja oleks haritud ja motiveeritud, saaks patsiendile pakkuda parimat võimalikku abi ja saaks endale tagada töörahulolu. See nõuab ettenägelikkust ning kiiret ja järjepidevat tegutsemist. Praegu on väga aktiivselt laual eriõe projekt, õendusmäärus, arvestatavad rahvusvahelised suhted, õdede ja hooldustöötajate töö- ja palgatingimused, sh valve üleandmine, koormusnormid ja töö intensiivsus. Edulugudena toon välja, et meil on õendusterminoloogia komisjon, konsensuslepe, õendus- ja ämmaemandusstrateegia  ning toimub järjepidev õdede pädevuse hindamine. Nii Tervisekassas kui ka Sotsiaalministeeriumis on loodud eraldi ametikoht inimesele, kes tegeleb õendusega.

Muudatuste elluviimine on aeganõudev

Üsna sagedasti näeme, et muutuste elluviimine õendusvaldkonnas on raske. Muutused tekitavad inimestes ebakindlust ja uusi väljakutseid nähakse pigem probleemi kui võimalusena, mistõttu öeldakse tihti uutele ettepanekutele liiga kiiresti „ei“. EÕLi juhatus näeb võimalikke probleeme pigem kasvu- ja arenguvõimalustena. Me mõistame, et väljakutsed on muutuste ja progressi loomulik osa. Selline lähenemine on võimaldanud meil jõuda näiteks eriõe ja arengustrateegiani.

Teine põhjus eitava vastuse saamiseks on see, et inimestel on kogu aeg kiire ja poetakse selle taha, et neil ei ole aega. Kõige rohkem kardavad siiski inimesed eksida ja saada kriitikat. Kriitika ei ole halb kui see on konstruktiivne. Kui me kõik teaksime tervisliku kommunikatsiooni alustalasid – kuidas väljendada oma mõtteid nii, et see ei oleks ründav, kuidas võtta sõnumeid vastu nii, et me võtame seda kui informatsiooni, kuidas võtta vastutus oma sõnade eest – oleks kõigi elu palju lihtsam. Oleme ääretult tänulikud oma koostööpartneritele, kes kuulavad meie mõtted ja ideed ära ning päriselt mõtlevad kaasa ja süvenevad.

Meie soovitus: tutvu olukorra ja olemasoleva infoga, süvene ja küsi vajadusel ekspertidelt nõu. Vahest aitab ka muudatuse jaotamine väiksemateks sammudeks ning järkjärguline edasi liikumine.

Eesti Õdede Liidu põhimõtted

Meil on väga kindlad neli sammast, millest me juhindume. Meil on alati põhjus, miks me midagi teeme. Meil on kindel suund, mida teha ja mis kursil eesmärkide poole liikuda. Meil on alati selgus ja detailne plaan, kuidas midagi teha ja fantastiline omavaheline koostöö, mis säilitab põnevust ja motivatsiooni oma edulood lõpuni viia.

Tippjuhtidel on tavaliselt kolm ägedat omadust – nad on kiired, neil on missioon ja nad seavad teiste huvid enda omadest kõrgemale. Õdede liidu juhatuses käitume samamoodi. Tegutseme õdede, kutsega hooldustöötajate ja inimkeskse tervishoiu nimel ning selleks, et asjad saaksid toimuda, on meie õdedel suur roll. Tähtsal kohal on ka juhid, kes õdesid ja hooldustöötajaid ümbritsevad. Kindlasti peavad olema juhid sellised, kellel on kindel visioon ja strateegia, kuidas muudatusi ellu viia. Juhi ülesandeks on ka selguse loomine, miks on muudatus vajalik, kuidas see ellu viia ning loomulikult oskus muudatuste elluviimine põnevaks teha.

Kõige aluseks on meie enda panus. Väga tähtis on, kuidas me oma igapäevast tööd teeme, millise energia sinna paneme ja millist empaatiat tunneme kolleegide ja patsientide vastu, kes on muutuste keerises. Kõige rahulolematumad töötajad on need, kellel puudub selgus ja teadmine, mida nad tegema peavad. Me peame kuulama oma kolleegi ja patsienti. Kui suudame töötada läbimõeldult ja empaatiliselt, saame endale luua positiivse töökeskkonna ja olla ka ise positiivseks muudatuste ellukutsujaks tervishoius.

Viimased uudised

Õdede väärtus majanduses

Mida rohkem õdesid on ja jääb tervishoiud, seda rohkem on meil terveid inimesi.

Ohtlikud nakkushaigused on välditavad

Vaktsineerimine on väga tõhus meetod, millega kaitsta end vaktsiinvälditavate haiguste eest.

Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel

Kas riigiasutuste kehtestatud eesmärgid ja nõuded aitavad tagada, et tervishoiuteenused oleks kvaliteetsed?

(Raha)Investeeringud õdedesse

Kõik investeeringud, mis töötajasse tehakse, on vahetus seoses patsiendiga.

Jagades hoolt ja headust

Hooldaja töö nõuab suurt empaatiat, kannatlikkust ja oskust suhelda rahulikult ning mõistvalt.

Silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Eesti Õdede Liit tunnustab teadustöid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud.