Teadustööde tunnustamine

Juhul, kui vorm ei toimi Teie seadmes korrektselt, proovi kasutada teist veebilehitsejat või mobiiltelefoni (nt Google Chrome).

Üldandmed

Teadustöö on usaldusväärne

- vastab sisuliselt ja vormiliselt teadustöö nõuetele *

- kasutatud uurimismetoodika ja tulemused on usaldusväärsed*

Teadustöö tulemusi on tutvustatud

- kirjalikult ajakirjas, kogumikus ja/või mujal paber- võo elektronväljaandes (lisatud viide) *

- suulise või posterettekandega konverentsil (abstrakt ei ole avaldatud) *

- suulise või posterettekandega konverentsil (abstrakt on avaldatud, lisatud viide) *

- seminaril, koolitusel (lisatud tõend) *

- teabe- või infopäeval (lisatud tõend) *

- mujal (lisatud täpsustus, viited ja/või tõendid) *

Teadustööd on rakendatud arendustöös

- Õendushariduses *

- Õendusjuhtimises *

- Õenduspraktikas *

- Õendusteaduslikus uurimistöös *