Tallinna Lastehaigla – minu karjääri vundament

Tallinna Lastehaigla – minu karjääri vundament

Alustasin Tallinna Lastehaiglas 2017. aastal abilisena, õppides samal ajal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe õppekaval. Kogu selle aja jooksul on minu ametipositsioonid haiglas arenenud vastavalt õppimisele ja kogemusele. Abilisest hooldajaks ja abiõeks saades olin tunnistajaks, kuidas haigla personal toetab töötajate professionaalset kasvu ja arengut.

Töötamine erinevates osakondades, sealhulgas erakorralise meditsiini ja ägedate infektsioonide osakonnas, on olnud minu jaoks tähendusrikas. Need osakonnad pakuvad mulle võimalust rakendada oma oskusi ja teadmisi mitmekülgsetes olukordades ning abistada lapsi ja nende peresid parimal võimalikul viisil. Erakorralise meditsiini osakonnas töötades saan osaleda kiireloomulistes olukordades ja pakkuda viivitamatut abi ning ägedate infektsioonide osakonnas tegeleda nakkushaiguste ja nende raviga, mis on minu jaoks samuti põnev ja väljakutsuv valdkond.

Minu teekond Tallinna Lastehaiglas on olnud täis väljakutseid, kuid samas olen alati tundnud, et haigla toetab mind ja aitab säilitada motivatsiooni. Minu töö erinevates osakondades võimaldab mul omandada mitmekülgseid kogemusi ning samal ajal ka pidevalt õppida ja areneda.

Lisaks minu rollile õena olen saanud võimaluse osaleda mitmetel koolitustel ja seminaridel, mis on rikastanud minu teadmisi meditsiinivaldkonnas ning aidanud kaasa pidevale enesetäiendusele. Näiteks hiljutine elustamisõpetaja koolitus, mis võimaldab mul edaspidi olla osa koolitusmeeskonnast ja jagada oma teadmisi ka kolleegidega. Olen äärmiselt tänulik märkamise eest 2021. aastal, mil sain Tiit Kõuhkna preemia näol aasta parimaks noorõeks. See tunnustus on minu jaoks olulise väärtusega ning innustanud mind sel teekonnal jätkama.

Hindamatu kogemuse sain ka Tallinna Tehnikaülikoolis magistriõpingute ajal, millega seoses viisin läbi eduka uurimistöö just Tallinna Lastehaiglas koostöös kolleegidega. See näitab haigla pühendumust meditsiiniteaduse edendamisele ja töötajate arengule.

Minu jaoks on Tallinna Lastehaigla mitte ainult töökoht, vaid ka teine kodu. Olen äärmiselt tänulik selle võimaluse eest ning vaatan põnevusega tulevikku, et jätkata oma panustamist lastehaigla ja meditsiinivaldkonna arengusse.

Viimased uudised

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.

1. juuni lastepäevaks ja riiklikuks pühaks

36 organisatsiooni teevad Riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta riiklikuks pühaks.

Aeroobse füüsilise koormuse mõju silma siserõhule

Mõõdukas regulaarne füüsiline pingutus ei suurenda glaukoomi haigestumise riski.

Kuidas seada oma vajadused julgelt esikohale?

Hoidkem ennast ja üksteist, et töörõõm säiliks.

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“