Medicum väärtustab toetavat töökeskkonda ja vaimset heaolu

Medicum väärtustab toetavat töökeskkonda ja vaimset heaolu

Eesti tervishoius pööratakse üha rohkem tähelepanu töötajate vaimsele tervisele ja ka töökiusu ennetamisele. Õendus- ja koolitusjuht Andra Õismaa jagas neil teemadel Medicumi kogemusi.

Vaimse tervise olulisus kerkis üha selgemalt esile COVID-19 ajal. „Vaimselt keeruline oli nii neil, kes jäid koju isolatsiooni ja tundsid end üksildaselt, kui ka neil, kes pidid eesliinil tööd jätkama. Tervishoius töötavad inimesed jätkasid pühendunult oma tööd ja pidid kohanema keerulise olukorra ning tavapärasest suurema koormusega. Nii ei olnud tervishoiutöötajatel alati piisavalt aega iseenda vaimse tervisega tegeleda,“ sõnab Medicumi õendus- ja koolitusjuht Andra Õismaa. Pikaaegne ülekoormus mõjub lõpuks nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele.

Andra lisab, et kuigi teinekord ongi enda jaoks keeruline aega leida või võtta, saavad ka tööandajad oma inimesi mitmeti toetada. „Oleme võtnud vaimse tervise senisest enam fookusesse, et meie inimesed pööraks tähelepanu oma vaimsele tervisele ja oskaks märgata ka kolleege, kes võiksid vajada tuge. Vahel on suureks abiks, kui saame hea sõbra ja kolleegiga oma muresid jagada. Lisaks kutsusime psühholoogi meile koolitusi ja vestlusringe läbi viima. Samuti korraldasime vaimse tervise hoidmise teemal veebiseminarid, mis on ka järelvaadatavad. Nii on need kättesaadavad ka uutele kolleegidele,“ lisab õendus- ja koolitusjuht.

Medicumi töötajatel on kohapeal võimalus saada kiiret kriisiesmaabi. Meeskonnas on psühhoterapeut ja vaimse tervise õde. Lisaks on kliinik endale valinud partnerettevõtte, kelle juures saavad töötajad käia psühholoogilisel nõustamisel. „Mõistetavalt on see teenus inimeste jaoks tasuta ja anonüümne. Meie saame arve tasumiseks vaid info, kui palju inimesi on nende poole pöördunud,“ lisab Õismaa.

Praeguseks ei räägi me enam niivõrd vaimsest tervisest, vaid pigem vaimsest heaolust, sõnab Õismaa. „Soovime, et inimestel oleks hingerahu nii isiklikus elus kui ka tööl. Meile on oluline, et inimesed teadvustavad vaimse tervise tähtsust ja teavad, kuidas vajadusel tuge saada.“

Töökius – me peame sellest rääkima

Kuna vaimne heaolu ei ole enam tabuteema, räägitakse üha avatumalt ka vaimse tervise jaoks ohutust töökeskkonnast. Tööelu on aastatega palju muutunud – käitumismustrid, mis tundusid normaalsed 20 või isegi 10 aastat tagasi, ei pruugi enam tänapäevases töökultuuris olla sobivad.

“Medicumis on nulltolerants töökiusu suhtes,“ rõhutab Õismaa. Meeldiva ja inimesi toetava töökeskkonna loomisel on oluline roll juhtidel, kes on oma sõnade ja käitumisega eeskujuks teistele. „Töö tähendabki koostööd. Lähtume tööd tehes sellest, et oleme kolleegid ja partnerid, kes hoolitsevad ühiselt patsientide tervise eest.“

Medicum on korraldanud mitmeid arutelusid ja koolitusi, et teadvustada, mis on töökius ja millised on selle erinevad vormid. Näiteks võib töökiusu üheks vormiks olla kellegi infosulgu jätmine. „Samuti oleme arutanud, kuidas anda tagasisidet või rääkida vigadest nii, et see ei tunduks kritiseerimise või töökiusuna. Kuidas anda tagasisidet sisuliselt, aga rohkem positiivses võtmes? Samuti tuleb meil kõigil ka enda käitumist ja reaktsioone läbi mõelda, et kogemata oma käitumisega ei teeks midagi sellist, mis teisi häirib või solvab või sootuks töökiusuna tundub,“ sõnab Õismaa.

Ühtne arusaam töökultuurist

Meeskonnaliikmete lisandumiste ja vahetustega seoses on oluline tutvustada organisatsiooni töökultuuri uutele liikmetele. „Medicumi sisseelamiseks tutvustame uutele kolleegidele organisatsiooni, põhiväärtusi, visiooni ja ühiselt tegutsemise põhimõtteid. Muidugi teeme tutvumisringi kõigi nende inimestega, kellega sagedamini koostööd hakatakse tegema,“ räägib Õismaa.

Medicumis töötab umbes 500 inimest – tervishoius pigem keskmise suurusega organisatsioon. „Kõik kõiki suurepäraselt ei tunne, aga kindlasti teretame omavahel, oled sa meeskonnas arst, puhastusteenindaja, turvamees, õde või juhatuse liige. Meil on kõik inimesed olulised ja väärtustatud,“ ütleb Õismaa. Tähtis osa organisatsioonikultuurist ongi inimeste märkamine ja tunnustamine. Sedagi proovime järjest paremini teha, et märgata, esile tuua ja tänada häid kolleege, lisab õendus- ja koolitusjuht.

Viimased uudised

Lapsest täiskasvanuks: ühiskonna roll tervemate kodanike kasvatamisel

Lapse jaoks on eeskätt oluline usalduslik suhe täiskasvanuga.

Õdedesse investeerimise olulisusest

Õe heaolu töökohal mõjutab patsiendi heaolu ja õendusteenuse kvaliteeti.

Suurepärane võimalus väisata õdede maailmakongressi

Järgmine suurim ülemaailmne õdede kokkutulek toimub 9.–13. juunil 2025 meie naaberriigis Soomes.

Õdede analüüs

Õed on tervishoiu selgroog.

Kust tuleb tervis ja kuhu kaob raha?

Terved inimesed on Eesti riigi vundament.

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.