Laialdased teadmised annavad kindluse koduõena töötamiseks

Laialdased teadmised annavad kindluse koduõena töötamiseks

Koduõde on iseseisev õde, kes peab olema teadlik nii oma pädevuse piiridest kui ka võimalustest. Koduõena töötamise eeltingimuseks on vähemalt kaheaastane õena või ämmaemandana töötamise kogemus ning baaskoolituse läbimine, mis annab üldise ülevaate koduõe töö eripäradest.

Koduõenduse patsiendid on enamasti eakad ja mitme tervisemurega ning võivad vajada abi pikalt. Koduõde töötab patsiendi kodus ja seal kehtivad patsiendi reeglid. „Koduõde peab olema hea kohaneja ja tajuma hästi piire. Seetõttu algabki koduõdede baaskoolitus eetika ja väärtuste teemal, et meelde tuletada koolis õpitu ja anda tulevastele koduõdedele lisateadmisi,“ ütleb Medicumi õendus- ja koolitusjuht Andra Õismaa.

Koolitusel rõhutatakse meeskonnatöö olulisust. „Olgugi et koduõde töötab iseseisvalt, kuulub ta avahoolduse meeskonda, kus peale tema on perearst, pereõde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel kaasatakse teisigi spetsialiste. Seetõttu peab õde teadma ja oskama leida partnereid ning teenuseid patsiendi tervise heaks. Koolitusel on tähelepanu all ka õe enda turvalisus – olgu see siis seotud infektsioonikontrolli või vaimse heaoluga. Lisaks patsiendile nõustab koduõde ka pereliikmeid. Näiteks jagab õde teadmisi, kuidas hooldada dementset inimest, kust leida sobivaid abivahendeid või kuidas toetada lähedast tema elu lõpus,“ lisab Õismaa.

Veebipõhine õpe on põimitud kontakttundidega

Covidi-aastad muutsid loomuomaseks selle, et õpitakse mitte ainult kindlal ajahetkel klassis, vaid kasutatakse mitmekülgseid võimalusi. Seetõttu lansseeris ka Medicumi Koolitus- ja Nõustamiskeskus pilootprojekti, kus tavapärased kontaktkoolitused on osaliselt asendunud veebipõhise koolitusega. „Koduõdede töö on ajaliselt paindlik, nad töötavad patsientide kodudes üle Eesti ja on päev läbi liikvel. Seetõttu soovisime neile võimaldada tööga sobiva õppimisviisi ja -tempo. Veebikoolitus annab õele võimaluse õppida temale sobival ajal ja sobivas kohas. Kuna koduõde töötab enamasti iseseisvalt, siis toimub õppe jooksul ka kontaktkoolitusi, kus saab õpitut ja kogetut kolleegidega läbi arutada,“ ütleb Õismaa.

Veebikoolitusel on oluline tajuda kaasatust ja saada õppijalt pidevat tagasisidet. „E-koolitus nõuab koolitajatelt häid teadmisi täiskasvanueas õppimisest, palju energiat ja ka IT-oskusi. Esimesed koolitused viisime läbi Google Classroomis, praegu kasutame keskkonda Edutizer, mis on kasutajasõbralikum. Ka õppijate tagasiside Edutizeri keskkonnale on olnud positiivne. E-koolituse juures ei tohi unustada aeg-ajalt kontrollimast materjalide ajakohasust. Kui on kasutatud näitlikustavat materjali, näiteks õppefilmi, võib muudatuste sisseviimine osutuda üpris kulutaks,“ kirjeldab Õismaa.

Õismaa sõnul saavad pilootprojekti raames koduõenduse baaskoolitusel osaleda Medicumi koduõed. „Peagi loodame avada koolituse ka teistele soovijatele, sest teadmised koduõendusest tulevad kasuks igale õele. Sageli arvatakse ekslikult, et koduõendus tähendab lihtsalt patsiendi kodus õendustoimingute tegemist. Koduõenduskoolitusel ollakse üllatunud, aga ka väga tänulikud, et on avastatud hoopis teistsugune töömaailm ja saadud selleks tööks vajalikud baasteadmised,“ selgitab Õismaa.

Medicumil on koduõenduspraktikat ja -kogemust rohkem kui 20 aastat. „Olen koolituse kokkupanekut vedanud koos OÜ Koduõde tegevjuhi Elina Periga. Andragoogidena täiendame koolitusi edasi, et need saaksid aina paremaks,“ ütleb Õismaa.

Koduõe baaskoolitus kestab 65 akadeemilist tundi ja on kooskõlastatud Eesti Õdede Liidu koolituse kooskõlastamise komisoni otsusega. „Lisaks baaskoolitusele on Medicum välja töötanud ka lisakoolitused, mis annavad koduõdedele täienda kindlustunde selle vajaliku ja nõudliku töö tegemiseks,“ lisab ta.

Viimased uudised

Kuidas mõjutab toitumine vaimset tervist?

Stressirohkes keskkonnas on toidust lohutuse otsimine tavapärane.

Kuidas traumast taastuda?

Kergemate traumade puhul tuleks jälgida, kas tekib verevalum, ning tunnetada trauma põhjustatud valu suurust.

Tunne oma esindajaid!

Saa tuttavaks Lääne piirkonna esindaja Imbi Jäega ja kliinilise õenduse seltsingu juhi Katti Kõrvega.

Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

On ülioluline, et iga õde teaks ja hoiaks oma eriala reguleeritud pädevust ja täiendaks end nõutud mahus.

Uni kui vaimse tervise vitamiin

Töö uneprobleemidega on suuresti koostöö patsiendiga.

Uudistesaade aastast 2048

Eesti Õdede Liidu 100. sünnipäevaks valminud meelelahutuslik uudistesaade.